Kdo jsme

Řešení mimořádných situací

Na případné mimořádné situace jsme velmi dobře připraveni. Náš celosvětový Systém řízení mimořádných událostí zajišťuje přístup k odborným znalostem v oblasti reakce na nouzové situace jak pro celý koncern BASF Group, tak pro naše partnery.

Nejdůležitějším pravidlem řešení mimořádných situací je: Být na takové situace dobře připraven. Do našeho celosvětového systému pro mimořádné události jsou zapojeny naše nadnárodní společnosti, společné podniky, partneři i dodavatelé. V úvahu bereme i zákazníky a vedlejší podniky, ale i města a místní orgány v dané oblasti.

Naši zákazníci mohou také využít našich odborných znalostí v oblasti reakcí na mimořádné události.

Ochrana nemovitostí a zařízení stejně jako ochrana know-how a citlivých informací jsou součástí souboru úkolů naší podnikové bezpečnosti.

Odbornost v oblasti řešení mimořádných situa

Díky našim komplexním znalostem a zkušenostem dokážeme řešit naléhavé situace nejen přímo na místě jejich vzniku, ale i mimo něj. Naše odbornost se týká těchto oblastí:

  • Bezpečná manipulace s výrobky v mimořádných situacích (požáry, úniky)
  • Protipožární ochrana a boj s ohněm
  • Informace o dopravních nehodách a koncepce systémů pomoci
  • Řešení nouzových a mimořádných situací