Kdo jsme

Bezpečnost procesů

Bezpečnost procesů je klíčovým prvkem bezpečné a efektivní výroby. Naším cílem je budovat a provozovat výrobní zařízení tak, aby v nich pokud možno co nejméně docházelo k poruchám a selháním. Při projektování a výstavbě nových zařízení na celém světě aplikujeme stejně náročné bezpečnostní normy. Stejně globálně platí i naše požadavky na bezpečnost stávajících zařízení.