Kdo jsme

Odpovědnost v celém hodnotovém řetězci

Při vývoji a výrobě produktů se spoléháme na efektivní procesy. Je to výhodné jak pro naši společnost, tak i pro životní prostředí. V našich závodech dosahujeme vyšších výnosů, čímž přispíváme k úspěchu společnosti. A přinášíme tím i úlevu životnímu prostředí: využíváme méně přírodních zdrojů a snižujeme produkci emisí i odpadu.

two-employees-at-work-in-a-lab.jpg

Ochrana životního prostředí s integrovanými inovacemi

Když vědci společnosti BASF vyvíjejí nové produkty, ústřední roli při tom hraje ochrana životního prostředí: kvalitní výrobek musí být kompatibilní se životním prostředím, pokud ho mají naši zákazníci přijmout. Proto když vyvíjíme inovační postupy, ekonomická efektivnost je úzce propojena s ochranou životního prostředí. Naše znalosti znamenají, že odborníci společnosti BASF jsou cennými partnery při prosazování technologií šetrných k životnímu prostředí v rozvíjejících se ekonomikách.

site_ludwigshafen.jpg

Ochrana životního prostředí s integrovanou výrobou

Při chemických procesech vznikají kromě žádoucích konečných produktů obvykle i vedlejší produkty. Ty se vyplatí redukovat nebo recyklovat. Proto již od fáze plánování věnujeme zvláštní pozornost tomu, abychom buď zabránili vzniku vedlejších produktů, nebo abychom je optimálně recyklovali. Všude, kde můžeme, zároveň zlepšujeme stávající procesy, a to nejen naše vlastní, ale i našich zákazníků. Vyvinuli jsme například optimalizovaný proces recyklace N-dimethylacetamidu (DMAC), který naši zákazníci používají jako rozpouštědlo při výrobě spandexových vláken. Tento nový postup umožňuje obnovovat DMAC ve vysoké kvalitě a zároveň minimalizuje ztráty rozpouštědla.

Podrobné informace o našich výrobcích

Přijímáme odpovědnost za bezpečnost našich výrobků a chceme zajistit, aby neohrožovaly lidi ani životní prostředí. Proto o nich poskytujeme podrobné informace našim zákazníkům, koncovým zákazníkům i široké veřejnosti a nepřetržitě pracujeme na rozšiřování naší informační základny.

Náš předchozí cíl jsme splnili: datové záznamy o látkách, se kterými společnost BASF pracuje v množství přesahujícím jednu metrickou tunu ročně, byly dokončeny podle plánu. Jelikož se portfolio našich výrobků neustále mění, například díky akvizicím či inovacím, neustále aktualizujeme naši celosvětovou databázi a rozšiřujeme ji o informace o nových látkách a výrobcích. S našimi novými cíli v rámci Úřadu pro dohled nad výrobkem výrazně překračujeme předchozí cíle: chceme prozkoumat všechny látky, které ve světě prodáváme ve větším množství, a posoudit rizika v souladu se specifikacemi nařízení REACH. Kromě toho chceme provést podrobné hodnocení těch produktů, které prodáváme v obdobných ročních objemech – bez ohledu na množství jednotlivých látek, které obsahují. Tímto výrazně překračujeme rámec zákonných požadavků.

purification_plant_m.jpg

Ochrana životního prostředí pomocí koncových technologií

V uplynulých desetiletích společnost BASF dosáhla hodně v oblasti koncových technologií na ochranu životního prostředí. Jako příklady lze uvést filtry na snížení úrovně emisí a více než 60 čističek odpadních vod, které dnes provozujeme po celém světě. Mnohé z našich opatření na ochranu životního prostředí však při vývoji produktů a procesů aplikujeme již v mnohem dřívějším stupni výrobního procesu.

waste-combustion-plant.jpg

Hospodaření s odpadem

Společnost BASF se snaží zabraňovat vytváření odpadu a snižovat jeho množství všude, kde je to možné. Pokud nejsou k dispozici žádné možnosti využití, likvidujeme náš odpad korektním a ekologicky odpovědným způsobem. Provádíme pravidelné audity a kontrolujeme externí zařízení pro nakládání s odpadem. Při akvizicích uplatňujeme stejné normy odpovědného nakládání se skládkami a kontaminovanými lokalitami. Vyvíjíme ozdravná řešení s cílem sladit náklady s ochranou přírody a ovzduší a to v souladu se zákonnými požadavky a zvýšeným objemem dopravy. Více informací o našem hospodaření s odpadem naleznete v naší Výroční zprávě.