Kdo jsme

Voda

Voda je v celosvětovém měřítku stále nedostatkovějším zdrojem. Proto nám záleží na udržitelném využívání vody a celosvětové ochraně přírodních vodních zdrojů. Snižujeme emise z našich výrobních procesů do vody a nabízíme produkty, které šetří vodu a zlepšují její kvalitu.

World map showing sustainable water management in blue

Dohled nad vodou

Udržitelné využívání vody je nedílnou součástí cíle společnosti BASF, který vyjadřuje motto „Tvoříme chemii pro trvale udržitelnou budoucnost“, a významným základem budoucího úspěchu naší společnosti.

Více informací

Focus Future

Zaměřujeme se na budoucnost

Pro budoucnost jsme si stanovili globální cíl: Do roku 2030 chceme zavést trvale udržitelné hospodaření s vodou ve všech našich výrobních závodech v oblastech s nedostatkem vody a v našich závodech Verbund. Zaměřujeme se na čtyři principy: trvale udržitelný odběr vody, udržování dobré kvality vody, zachování chráněných území a zajištění procesů neustálého zlepšování, a to i ve spolupráci se třetími stranami – místními orgány, obcemi a ostatními uživateli vody ve spádové oblasti.

Více informací  

Bridge

Spolupráce

Náš závazek k udržitelnosti se vztahuje i na naše hodnotové řetězce. Své partnery hodnotíme a podporujeme je při zlepšování podmínek životního prostředí pomocí iniciativy TfS (Společně pro udržitelnost). Spolupracujeme také s našimi zákazníky na neustálých inovacích a vývoji řešení souvisejících s vodou, která jsou navržena tak, aby významně přispěla k udržitelnosti (produkty Accelerator).

Náš závazek k lokálním a celosvětovým partnerstvím v oblasti udržitelného vodního hospodářství nám umožňuje zlepšovat naše znalosti a sdílet naše odborné zkušenosti s ostatními. Jsme členem Alliance for Water Stewardship, globální organizace, která se zaměřuje na trvale udržitelné využívání vody a podporuje kolektivní akce k řešení společných problémů s vodou. V Jižní Americe podporujeme aktivity trvale udržitelného rozvoje s Fundação Espaço ECO, a to i v oblasti vody.

Více informací o Alliance for Water Stewardship

Více informací o Fundação Espaço ECO

Plastic and other rubbish washed up on a beach.

Společenská angažovanost

Vyhazování plastového odpadu, který se následně dostává do životního prostředí, je pro nás nepřijatelné. Ve společnosti BASF se na několika úrovních angažujeme v iniciativách zaměřených na předcházení a snižování hromadění plastového odpadu v životním prostředí, ať už se jedná o výzkum a inovace v oblasti nových materiálů, obchodních modelů a procesů nebo rozvoje lepší odpadové infrastruktury.

BASF podporuje řadu iniciativ na globální řešení nesprávného nakládání s odpadem, jako je například Aliance pro ukončení plastového odpadu (AEPW), Světová rada pro plasty (WPC) a Operace Clean Sweep (OCS).

Více informací

water-energy.jpg

Spojitost mezi vodou a energií

Výroba, zpracování a přeprava vody vyžadují energii. Díky technickým opatřením a optimalizovaným metodám provozu, jako jsou kvalitnější sítě vodních čerpacích stanic, jsme dokázali snížit specifické využívání energie z dodávek chladicí vody v našem zařízení v Ludwigshafenu.