Česká republika
Kdo jsme

Voda

Voda je v celosvětovém měřítku stále nedostatkovějším zdrojem. Proto nám záleží na udržitelném využívání vody a celosvětové ochraně přírodních vodních zdrojů. Snižujeme emise z našich výrobních procesů do vody a nabízíme produkty, které šetří vodu a zlepšují její kvalitu.

water_stewardship.jpg

Dohled nad vodou

Udržitelné využívání vody je nedílnou součástí cíle společnosti BASF, který vyjadřuje motto „Tvoříme chemii pro trvale udržitelnou budoucnost“, a významným základem budoucího úspěchu naší společnosti.

Více informací

Focus Future

Zaměřujeme se na budoucnost

Pro budoucnost jsme si stanovili globální dlouhodobé cíle: do roku 2020 chceme snížit používání pitné vody při výrobních procesech o polovinu ve srovnání s rokem 2010 a zavést udržitelné hospodaření s vodou ve všech oblastech vodního stresu. Také chceme snížit emise do vody.

Více informací  

water_protection.jpg

Výrobky na ochranu vody

Mnoho z našich výrobků pomáhá předcházet znečišťování vody v oblastech, kde je jí nedostatek. Při jejich výrobě a používání zároveň dochází k šetření vody a zachování vodních zdrojů.

Více informací

Bridge

Spolupráce

Naše oddanost celosvětovým partnerstvím v této oblasti nám umožňuje zdokonalovat naše znalosti a dělit se o naši odbornost s ostatními. Od roku 2010 se podílíme na Projektu zveřejňování uhlíkových emisí (CDP), v rámci kterého podáváme zprávy o stavu vody. Podepsali jsme závazek programu Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) o přístupu k bezpečné vodě, sanitaci a hygieně na pracovišti, známý jako WASH (z anglického „Water, Sanitation and Hygiene“). V roce 2015 jsme v rámci našeho turné Creator Space ™ zavítali do indické Bombaje a tato zastávka byla zaměřena na vodu.

Více informací o CDP
Více informací o WBCSD
Více informací o Creator Space™ zastávce v Bombaji

Sozial engagement

Společenská angažovanost

Odborníci odhadují, že do roku 2030 vzroste celosvětová poptávka po vodě o 40 procent ve srovnání s dneškem. Nedostatek vody představuje vážné problémy, které mají vliv na všechno, od výroby potravin až po širší hospodářský a společenský vývoj.

Více informací

water-energy.jpg

Spojitost mezi vodou a energií

Výroba, zpracování a přeprava vody vyžadují energii. Díky technickým opatřením a optimalizovaným metodám provozu, jako jsou kvalitnější sítě vodních čerpacích stanic, jsme dokázali snížit specifické využívání energie z dodávek chladicí vody v našem zařízení v Ludwigshafenu.