Global Home
Kdo jsme

Chemie vytváří hodnotu pro společnost

Udržitelný rozvoj je definován jako rovnováha mezi ekonomickým úspěchem, ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Aby firma efektivně zvládala řídit udržitelnost, musí být schopná změřit nebo jinak kvantifikovat udržitelnost v každém z těchto pilířů.

BASF’s strategy in agriculture is aiming for innovation-driven growth in specific markets and for finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations.

Přestože existuje několik různých způsobů měření a hodnocení, většinou se zaměřují výhradně na ekologické aspekty, tedy na dopady na klima, úbytek lesů nebo kvalitu vody. Metody vypracované na tomto základě však odrážejí pouze malou část toho, o čem udržitelnost vlastně je: rovnováhy mezi životním prostředím, společností a ekonomikou. A právě proto je cílem analytických metod BASF kvantifikace odpovídajících aspektů.

S ohledem na naše motto „Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost“ chceme přispívat ke světu, který nabídne životaschopnou budoucnost se zvýšenou kvalitou života pro každého jedince. Je však vůbec možné toto změřit?

Vytváříme hodnotu

Společnost BASF ve spolupráci s externími odborníky vyvinula novou metodu pro vůbec první finanční zhodnocení ekonomického, ekologického a sociálního dopadu svých podnikatelských aktivit v rámci hodnotového řetězce: v souladu s přístupem, který lze vyjádřit jako „Hodnota pro společnost“.

Chceme změřit potenciální hodnotu naší činnosti v kontextu s celým hodnotovým řetězcem, protože si uvědomujeme, že naše podnikatelské aktivity s sebou nesou jak pozitivní, tak i negativní dopady na životní prostředí a společnost. Usilujeme o zvyšování našeho pozitivního příspěvku společnosti a o minimalizaci negativních dopadů našeho podnikání.

Aerial images are the basis for detailed evaluations of the condition of agricultural fields. An innovative technology platform developed by Hummingbird Technologies uses proprietary algorithms driven by aerial images captured from satellites, planes and unmanned aerial vehicles. It processes image data to create precise harvest forecasts or accurately calculate how much fertilizer is needed. BASF Venture Capital and Canada’s TELUS Ventures are among the lead investors in a series B investment round for British startup Hummingbird Technologies, a global leader in advanced crop analytics. Copyright: ThinkstockPhotos

Hodnota pro společnost

Naše metoda hodnocení „Hodnota pro společnost“ odráží ekonomický, společenský a environmentální příspěvek BASF společnosti v rámci hodnotového řetězce, přičemž vše je vyjádřeno z finančního hlediska. Ukazujeme, jak chemie umožňuje podnikům dosahovat udržitelného růstu. Pragmatickým, efektivním, kontrolovatelným a přenositelným přístupem tak sdílíme své zkušenosti a poznatky s našimi partnery a společenstvími, kteří určují standardy.