Ποιοι είμαστε

Διοίκηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται ως ένα ολόκληρο σύστημα διοίκησης και εποπτείας μιας εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση, τις αξίες, τις εταιρικές αρχές, τις κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και τους μηχανισμούς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και παρακολούθησης.

Η αποτελεσματική και διαφανής εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι η BASF διοικείται και εποπτεύεται υπεύθυνα, με έμφαση στη δημιουργία αξίας. Ενισχύει την εμπιστοσύνη των εγχώριων και διεθνών επενδυτών μας, των οικονομικών αγορών, των πελατών μας και των υπόλοιπων επιχειρηματικών εταίρων, των εργαζομένων και του κοινού προς την BASF.

Διαβάστε περισσότερα...