Global Home
Data protection @BASF

Zaštita podataka u BASF-u 

Tema zaštite podataka visoki je prioritet za BASF. To uključuje visoku razinu transparentnosti. Na ovoj web stranici željeli bismo vam objasniti kako se osobni podaci u pravilu obrađuju u BASF grupi.

Alexandra Haug

BASF-ov službenik za zaštitu podataka

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Pregled koordinatora za zaštitu podataka EU-a možete naći ovdje.

Tvrtka BASF s kojom ste u kontaktu odgovorna je za obradu podataka osim ako nije drugačije navedeno (u daljnjem tekstu "BASF" ili "Kontrolor" ili "mi"). Kontrolor se, na primjer, može identificirati kako slijedi:

 • Ako ste kupac, dobavljač usluga ili dobavljač naših ili imate neki drugi poslovni odnos s BASF-om, vaš BASF ugovorni partner je Kontrolor
 • Na web-stranicama ili na kanalima društvenih medija, tvrtka BASF nazvana u pravilniku o zaštiti privatnosti ili na uvjetima korištenja je Kontrolor.
 • Ako ste sudionik na BASF događaju, tvrtka BASF koja provodi događaj je Kontrolor. 
 • Za digitalna događanja tvrtka iz grupacije BASF-a koja poziva na predmetni digitalni događaj je Kontrolor.
 • Ukoliko ste posjetitelj naših tvorničkih prostorija, tvrtka BASF s kojom imate termin i u čije prostorije ulazite je Kontrolor.
 • Ako rezervirate u BASF hotelu ili ste gost u restoranu BASF, tvrtka BASF koja upravlja predmetnim objektom je kontrolor.

Kao međunarodno aktivna grupa, BASF ima kontakt osobe za zaštitu podataka za svaku zemlju. Za države Europske unije ovdje ćete naći pregled s kontakt adresama.

Osim toga, pitanja i brige o zaštiti podataka možete u svakom trenutku uputiti našem središnjem Uredu za zaštitu podataka:

data-protection.eu@basf.com

U sklopu BASF grupe, BASF SE kao društvo obavlja središnje funkcije koje zahtijevaju obradu osobnih podataka, a mogu se obavljati i za druga poduzeća BASF grupe. Takve središnje funkcije mogu biti, na primjer:

 • Odjel korporativnih komunikacija
 • Odjel ljudskih resursa
 • Centralizirano upravljanje
 • Pravni odjel, usklađenost, sigurnost tvornica, korporativna revizija, zaštita podataka
 • Središnja nabava

 

Osim toga, određena poduzeća BASF grupe obrađuju osobne podatke kao pružatelji usluga unutar grupe, pri čemu se obrada podataka može izvršiti i u ime predmetnih društava BASF grupe. To mogu biti, na primjer:

 • IT usluge
 • Centri zajedničkih usluga

 

BASF također koristi centralne sustave obrade podataka koji omogućuju standardizirane procese obrade podataka. Takvi sustavi mogu biti, na primjer:

 • Središnje baze podataka, poput CRM ili sustava upravljanja dobavljačima
 • Središnji sustavi arhiviranja i upravljanja dokumentima
 • Središnji komunikacijski sustavi

BASF obrađuje osobne podatke isključivo u specifične svrhe. U tijeku poslovanja nastaju različite situacije obrade, o kojima ćemo Vas u pravilu obavijestiti u okviru predmetne djelatnosti, npr. u obliku izjave o zaštiti podataka na web stranici.

 

Općenito, BASF obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 

 • Ugovor
  Ako ste vi ili poduzeće za koje radite sklopili ugovor s BASF-om, obrađujemo osobne podatke ako i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje ugovora. Obrada podataka uključuje glavne podatke i podatke kontakta te podatke relevantne za ugovor, koji također mogu sadržavati osobne podatke naših korisnika, prodajnih partnera, dobavljača usluga, dobavljača, prodavača i drugih poslovnih partnera.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1 lit.b) GDPR i lit. f) GDPR, pod uvjetom da je ugovor sklopljen između BASF-a i druge pravne osobe.

 

 • Komunikacija s kontakt osobama
  Ako nas kontaktirate, obrađujemo vaše osobne podatke navedene u odgovarajućem kontakt obrascu kako bismo obradili vaš zahtjev ili komunicirali s vama. Ako je potrebno, vaš ćemo zahtjev proslijediti interno kolegama odgovornima za potporu vašem zahtjevu.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1. točka f) GDPR-a.

 

 • Suradnja s poslovnim partnerima
  Izvan odnosa kupaca, pružatelja usluga i dobavljača, surađujemo i s poduzećima i institucijama na projektima, zajedničkim pothvatima i drugim suradnjama kako bismo unaprijedili znanstveni napredak i pridonijeli temama koje su važne za naše poslovne ciljeve. Posebno obrađujemo kontakt podatke naših partnera za suradnju i podatke koji se odnose na odgovarajuću suradnju u svrhu provedbe projekta i umrežavanja. 

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1. točka f) GDPR-a.

 

 • Odnosi s javnošću i zastupanje interesa u javnom i političkom sektoru
  BASF pomno prati aktualna događanja i javne diskurse koji utječu na naše proizvode i korporativne ciljeve. U tom kontekstu redovito surađujemo s novinama i časopisima kako bismo odgovorili na upite i koordinirali članke. Osim toga, koristimo tiskovne liste za slanje pošte kako bismo informirali odabrane predstavnike nezavisnih medija o razvoju događaja bitnim za poduzeće. U te svrhe obrađujemo kontakt podatke novinara i predstavnika tiska.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1. točka f) GDPR-a.

  Osim toga, BASF održava i upravlja web stranicama na kojima dostavljamo informacije zainteresiranim stranama, korisnicima i drugim poslovnim partnerima. U tom kontekstu BASF obrađuje osobne podatke koji su potrebni zbog tehničkih razloga za predstavljanje web stranice (npr. IP adresa i strogo potrebni kolačići). Osim toga, za mjerenje izvedbe web stranice povremeno se koriste i kolačići. Dodatne informacije o specifičnoj upotrebi takvih usluga i daljnjoj obradi osobnih podataka nalaze se u politici privatnosti predmetne internetske stranice.

 

 • Događaji
  Ako BASF provodi događaje, obrađujemo kontaktne detalje gostiju koji sudjeluju kako bi se događaj izveo. Ovisno o događaju, to može uključivati i informacije bitne za ugostiteljstvo, npr. intolerancije na hranu ili alergije. Ako se na događaju snimaju fotografije, video snimke ili druge snimke, o tome ćemo posebno obavijestiti goste koji sudjeluju, posebno ako se planira objavljivanje snimaka i snimki, te dobiti sve potrebne suglasnosti. 

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1. točka f) GDPR-a, osim ako nije drugačije navedeno.

 

 • Marketing
  Ako imamo vaš pristanak ili smo na drugi način ovlašteni, pružit ćemo vam informacije o proizvodima i temama iz BASF-a, uključujući informacije povezane s događajima. U svrhu pružanja tih informacija obrađujemo vaše kontakt podatke navedene u odgovarajućim obrascima registracije ili zahtjeva u svrhu obavljanja predmetne marketinške aktivnosti, npr. slanja biltena ili ankete o zadovoljstvu kupaca.  Točne informacije o komunikacijskom kanalu, svrsi obrade i obrađenim osobnim podacima nalaze se u odgovarajućem zahtjevu za pristanak i/ili pripadajućoj izjavi o zaštiti podataka.

  Ako nam i u mjeri u kojoj nam pružate povratne informacije, obrađujemo vaše informacije kako bismo poboljšali kvalitetu naših proizvoda i usluga. U tom slučaju možemo vam se obratiti kako bismo raspravili sva naknadna pitanja koja mogu proizaći iz tih povratnih informacija.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je vaš pristanak, članak 6. stavak 1. točka 1. a) GDPR ili odgovarajuća pravna osnova kako je drugačije priopćeno, a posebno vama.

 

 • Održavanje i zaštita sigurnosti naših objekata, proizvoda i usluga
  U svrhu sprečavanja i otkrivanja sigurnosnih rizika, lažnih postupaka ili drugih kaznenih ili štetnih radnji, obrađujemo matične podatke i podatke za kontakt kako bismo identificirali subjekte podataka, npr. u kontekstu uvođenja pružatelja usluga ili u kontekstu odobravanja pristupa portalima korisnika. Obrada podataka uključuje i poštovanje obveza skrbi i dubinske analize BASF-a. U takvim slučajevima obrađujemo vaše detalje kontakta kako bismo vas obavijestili o važnim promjenama formulacija proizvoda ili odobrenja.

  Ukoliko nas osobno posjetite, izdat ćemo dnevne propusnice kako bismo vam omogućili pristup našim prostorima i kontrolirali pristup iz sigurnosnih razloga kroz procese poput izdavanja s prolazom posjetitelja. U tu svrhu obrađujemo specifične informacije o vama kao što su vaše ime, datum rođenja, osobe koje posjećujete, broj vaše osobne iskaznice, vaš telefonski broj i trajanje vašeg posjeta u danima. Ako je potrebno, morate odgovoriti na ispitna pitanja o sigurnom ponašanju u prostorijama tvornice u testu sigurnosti; u tom slučaju snimit će se rezultati ispitivanja. Za vozače  - BASF obrađuje i registarsku pločicu rabljenog vozila. Ako kao vozač transportirate opasnu robu, opasna roba se provjerava i kontrola se dokumentira.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1. točka f) GDPR-a.

 

 • Sukladnost s pravnim zahtjevima 
  Ako i u mjeri u kojoj je to zakonom određeno, obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ispunili pravne zahtjeve. To mogu biti, na primjer, porezne i komercijalne obveze zadržavanja ili propisi za sprečavanje kriminala kao što su zakoni o pranju novca.

  Ako ste dioničar BASF-a, obrađivat ćemo i vaše osobne podatke potrebne za vaš unos u registar dioničara BASF-a zbog korporativnog i dioničkog prava (npr. na temelju § 67 Njemačkog zakona o dionicama - Aktiengesetz ). Vaše osobne podatke primamo od banke uključene u kupnju dionica.

  Ako i u mjeri u kojoj je to potrebno, surađujemo i s predstavnicima nadležnih tijela na koordinaciji pravno relevantnih pitanja s njima. U tom kontekstu obrađujemo podatke kontakta i podatke koji se odnose na odgovarajuću suradnju u svrhu pravne koordinacije.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1 lit.c) i f) GDPR.

 

 • Obrada podataka u kontekstu pravnih pitanja
  U kontekstu pravnih sporova možemo obrađivati osobne podatke u okviru tih sporova. Stoga obrađujemo i osobne podatke ako i u mjeri u kojoj je potrebno rješavati pravne sporove; provoditi postojeće ugovore te nametati, izvršavati i braniti pravna potraživanja.

  Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6. Odjeljka 1. točka f) GDPR-a.

Kao međunarodna skupina, BASF se oslanja na fleksibilne i jednostavne oblike komunikacije te istovremeno ima interes za učinkovito komuniciranje i, prema potrebi, interno i s vanjskim strankama.

 

Iz tih razloga, BASF koristi sustave digitalnih konferencija za provedbu digitalnih događaja, posebno:

 • Komunikacija s unutarnjim i vanjskim dionicima, npr. u kontekstu sastanaka i internetskih konferencija
 • Implementacija online događaja (npr. webinari, informativni događaji obuke)

 

Pri upotrebi digitalnih konferencijskih sustava obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka iz tehničkih razloga kada se koristite jednim od naših digitalnih konferencijskih sustava: 

 • Podaci komunikacije (npr. vaša e-adresa)
 • Datoteke zapisnika, podaci zapisnika (npr. verzija konferencijskog sustava, IP adresa, audio i video codec) 
 • metapodaci (npr. vrijeme sudjelovanja, pokazatelj čvora medija, korištenog hardvera, verzije operativnog sustava itd.)
 • Podaci korisničkog profila (npr. vaše korisničko ime (ako ih sami navedete) i slika svog profila (ako i u mjeri u kojoj je tehnički dostupna)
 • Informacije o BASF računu (kada ih koriste BASF zaposlenici)

 

Ovisno o vrsti i formatu digitalnog događaja, obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka pod uvjetom da ih dobrovoljno dostavite nama:

 • Audio prijenosi, osim ako niste isključili mikrofon
 • Unos teksta, ako koristite odgovarajuću funkciju chata
 • Prijenos videozapisa ako ste aktivirali funkciju kamere
 • Prilozi kada ih prenesete tijekom događaja

 

Odgovarajuću obradu podataka provodimo na temelju legitimnog interesa u skladu s člankom 6. Odjeljka 1 f) GDPR-a. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih namjena za obradu podataka. 

BASF općenito koristi sljedeće digitalne konferencijske sustave:

Cisco Systems konferencijski program omogućuje Vam video/audio sudjelovanje u našim digitalnim događanjima. Ovisno o događaju, koristimo način Centar za sastanke, Centar događaja ili Centar za obuku (u daljnjem tekstu "WebEx").

WebEx je softver poduzeća

Cisco Systems Inc. 

170 West Tasman Dr.

San Jose 

CA 95134 

SJEDINJENE DRŽAVE 

(u daljnjem tekstu "Cisco")

 

Obrada podataka s WebExom odvija se na poslužiteljima u centrima podataka u Europskoj uniji. U tom kontekstu koristimo sporazume o obradi naloga u skladu s člankom 28. GDPR-a kako bismo osigurali implementaciju opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera koje odgovaraju trenutno važećem stanju umjetnosti u IT sigurnosti, npr. s obzirom na ovlaštenja za pristup i end-to-end koncepte šifriranja za linije podataka, baze podataka i poslužitelje.

 

Za potrebe udaljenog održavanja Cisco može zatražiti pristup poslužiteljima. Taj će pristup zatim provjeravati pojedinačno i odobriti na temelju odobrenja. U tom slučaju takav pristup mogu dati i Cisco povezana društva izvan Europske unije. U slučaju pristupa izvan Europske unije, u pojedinačnim slučajevima koje smo odobrili, s Ciscom smo sklopili standardne ugovore EU-a (standardne ugovorne klauzule). Kako bismo zajamčili odgovarajuću razinu zaštite podataka pri prijenosu osobnih podataka u treću zemlju, poput SAD-a kao posebnog slučaja, implementirali smo dodatne mjere u obliku najsuvremenijih tehničkih i organizacijskih mjera kao što su ovlaštenja za pristup i koncepti šifriranja za linije podataka, baze podataka i poslužitelje.

Video konferencijska značajka Microsoft Teamsa omogućuje nam da sudjelujete putem videa/audiozapisa na našim digitalnim događanjima. Za izvođenje online događaja koristimo Microsoft Teams. U Microsoft Teamsu koristimo način timskih sastanaka.

 

Microsoft Teams dio je Microsoft Officea 365. Microsoft Teams je platforma za produktivnost, suradnju i razmjenu za pojedinačne korisnike, timove, zajednice i mreže koje se koriste u BASF-u. Timovi država članica također imaju i videokonferencijsku funkciju. 

 

Microsoft Office365 softver je tvrtke  

Microsoft Ireland Operations Limited

Jedno Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18

D18 P521

Irska

(u daljnjem tekstu "Microsoft")

 

Microsoft Teams dio je Office 365 aplikacije u oblaku za koju se mora stvoriti korisnički račun. 

 

Obrada podataka s Office 365 odvija se na poslužiteljima u podatkovnim centrima u Europskoj uniji (u Irskoj i Nizozemskoj). U tu smo svrhu sklopili ugovor o obradi naloga s Microsoftom sukladno čl. 28 GDPR-a. Sukladno tome, dogovorili smo opsežne tehničke i organizacijske mjere s Microsoftom za Office 365 koje odgovaraju trenutno važećem stanju umjetnosti u IT sigurnosti, npr. s obzirom na ovlaštenja za pristup i koncepte cjelovitog šifriranja za retke podataka, baze podataka i poslužitelje.

 

Nadalje, implementirali smo funkcionalnost "Korisnikova pretinca za zaključavanje" u Office 365. Zaključani pretinac korisnika osigurava da društvo Microsoft ne može pristupiti vašem sadržaju u slučajevima podrške bez prethodnog dopuštenja BASF administratora. Time se osigurava da samo autorizirani zahtjevi dopuštaju pristup vašem sadržaju. Korisnikov pretinac za zaključavanje koristi se samo ako konvencionalna softverska rješenja za otklanjanje poteškoća više ne pomažu u slučaju podrške.  

 

Za potrebe udaljenog održavanja društvo Microsoft može zatražiti pristup poslužiteljima. Taj će pristup zatim provjeravati pojedinačno i odobriti po odobrenju. U tom slučaju takav pristup mogu dati i povezana društva društva Microsoft izvan Europske unije. U slučaju pristupa izvan Europske unije u pojedinačnom slučaju koji smo odobrili, s društvom Microsoft sklopili smo standardne ugovore EU (standardne klauzule o zaštiti podataka). Kako bismo zajamčili odgovarajuću razinu zaštite podataka pri prijenosu osobnih podataka u treću zemlju, kao što je SAD kao konkretan slučaj, imamo, kao što je gore opisano, dodatne mjere u obliku najsuvremenijih tehničkih i organizacijskih mjera kao što je npr.  Implementirani koncepti ovlaštenja za pristup i šifriranje za retke podataka, baze podataka i poslužitelje.

 

Microsoft zadržava pravo obrade podataka kupca u svoje vlastite legitimne poslovne svrhe. Nemamo utjecaja na obradu ovih podataka od strane Microsofta. U mjeri u kojoj Microsoft Teams obrađuje osobne podatke u vezi s legitimnim poslovnim svrhama, Microsoft je neovisni voditelj tih aktivnosti obrade podataka i, kao takav, odgovoran za poštivanje svih važećih propisa o zaštiti podataka. Ako trebate informacije o obradi od strane društva Microsoft, molimo, konzultirajte odgovarajuću izjavu društva Microsoft.

U načelu se online događaji u BASF-u ne bilježe. Međutim, u opravdanim pojedinačnim slučajevima iznimno se može obaviti snimka. U tim slučajevima polaznici će biti posebno i izričito obaviješteni prije digitalne manifestacije i na početku imenovanja.

Dodatne informacije možete dobiti od vaše kontakt osobe za online događaj ili od kontakt osobe za zaštitu podataka u BASF-u.

Kao kemijska tvrtka koja se bavi opasnim i štetnim tvarima, između ostalog, zanima nas osiguranje sigurnosti našeg bilja i naših djelatnika. Zbog toga BASF provodi video nadzor na odabranim lokacijama na svojim prostorima ako i u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurali sigurnosni aspekti u BASF-u. Javni prostor kao i privatni prostor pojedinaca (npr. privatni vrtovi) ne prate se. BASF pruža informacije na stranici pomoću znakova i piktograma smještenih u blizini sustava video nadzora o specifičnom video nadzoru koji se provodi u svakom pojedinom slučaju. 

Dodatne informacije o zaštiti podataka mogu se pronaći na odgovarajućem sustavu video nadzora.

BASF je zainteresiran da se predstavi na što većem broju kanala, da bude dostupan korisnicima, pružateljima usluga, drugim poslovnim partnerima, kandidatima i zainteresiranim stranama, te promoviranju tema i proizvoda putem društvenih mreža.

 

Obrađujemo osobne podatke kada posjetite BASF na kanalima društvenih medija. Svojim raznim kanalima društvenih medija želimo vam ponuditi širok spektar multimedijskih usluga i s vama razmijeniti ideje o temama koje su vam važne. Osim pružatelja društvene mreže, prikupljamo i obrađujemo osobne korisničke podatke na našim kanalima društvenih medija. Za predmetne svrhe obrade podataka i kategorije podataka upućujemo na pojedinačne kanale društvenih medija, koji su detaljnije objašnjeni u nastavku. 

 

U načelu, obrada podataka služi sljedećim svrhama: 

 • Komunikacija s posjetiteljima kanala BASF društvenih medija; 
 • postupanje s upitima naših posjetitelja BASF-ovih kanala na društvenim medijima; 
 • prikupljanje statističkih podataka o dosegu BASF-ovih kanala društvenih mreža; 
 • provođenje anketa kupaca, marketinških kampanja, analiza tržišta, igara na sreću, natjecanja ili sličnih promocija ili događaja; 
 • Rješavanje sporova i sporova, osnivanje, izvršavanje ili obrana od pravnih zahtjeva ili parnica, izvršenje postojećih ugovora. 

 

Obrada vaših osobnih podataka potrebna je za postizanje tih svrha.

U sklopu naših aktivnosti na društvenim mrežama koristimo i tehnologije takozvanog društvenog slušanja ili društvenog praćenja (u daljnjem tekstu "društveno slušanje") kako bismo dobili ideju o percepciji naših proizvoda i usluga te identificirali bilo kakav potencijal za poboljšanje. Pri tome ocjenjujemo komentare i doprinose predmetne mreže na društvenim mrežama prema zahtjevu za pretraživanje. Možemo sagledati samo one doprinose koje korisnici društvene mreže slobodno stavljaju na raspolaganje neograničenoj javnosti.

 

Prikupljeni podaci i opseg obrade podataka u pravilu se određuju prema tipu i sadržaju odgovarajućeg zahtjeva za pretraživanje i doprinosima. Na primjer, može utjecati na objavu u tekstualnom obliku ili prenesenu slikovnu datoteku. 

 

U načelu dobivamo samo statističke informacije kao rezultate naših zahtjeva za pretraživanje. U pojedinačnim slučajevima, međutim, mogu se prikazati i posebne objave i komentari kao rezultati pretraživanja, što također može dati zaključke o osobnim podacima pojedinih korisnika, primjerice zato što određene objave ili komentari sadrže korisnikovo korisničko ime, što također može biti pravo ime takvog korisnika. Takvi prilozi služe isključivo kao primjerno razmnožavanje željene slike raspoloženja. 

 

Naš prevladavajući legitimni interes za uporabu socijalnog slušanja leži u prepoznavanju svih nedostataka u našim proizvodima i uslugama, kao i raspoloženja javnosti o BASF-u kao tvrtki i temama važnim za BASF u javnom diskursu u javno dostupnim izjavama te im biti u mogućnosti reagirati na odgovarajući način. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u kontekstu socijalnog slušanja je čl. 6. odj. 1 lit. f) GDPR. 

 

Pri obavljanju socijalnog slušanja posebno koristimo usluge sljedećih pružatelja:

 

Runtime Collective Ltd (Vrm.izv. Kolektiv.d.o.o.)

Sovereign House (Državna kuća)

Church Street, 1st Floor (Crkvena ulica, 1. kat)

Brighton

E Sussex

BN1 1UJ

UK (Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Cision Germany GmbH

Westhafenplatz 1

D-60327 Frankfurt na Majni

BASF je općenito zastupljen i aktivan na sljedećim društvenim mrežama:

Stranicama BASF Facebooka upravlja se na Facebooku, društvenoj mreži Meta Plaform Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska ("Facebook"). Kada posjetite naše stranice, Facebook obrađuje vaše osobne podatke u skladu s njihovim pravilnikom o privatnosti, koji možete pronaći ovdje

 

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 

 • Vaše korisničko ime na Facebooku kao i komentare objavljene na našim stranicama društvenih mreža i porukama koje ste poslali putem naših stranica. 
 • Vaša aktivnost na našim stranicama putem usluge Facebook Insights, npr. posjeti našoj web stranici, broj interakcija, posjete i prosječno trajanje video reprodukcije, informacije o tome iz kojih zemalja i gradova naši posjetitelji dolaze i statistike o općim odnosima naših posjetitelja. 
 • Ostale informacije potrebne za odgovaranje na zahtjeve naših posjetitelja ili za jedinstveno prepoznavanje naših posjetitelja u našim sustavima.

Koristimo se statističkim informacijama (posjeti našoj web stranici, broj interakcija, posjeti i prosječno trajanje video playbacka, informacije o tome koje zemlje i gradovi naši posjetitelji dolaze, te statistike o omjerima spolova naših posjetitelja) o korištenju stranica koje Facebook putem Facebook "Insights" usluge pruža u anonimnom obliku. Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima pomoću BASF-a nisu mogući. 

Više o Facebook Insights saznajte ovdje

 

Zbog toga se BASF i Facebook smatraju "zajedničkim kontrolorima" u smislu GDPR-a te su stoga sklopili tzv. sporazum o zajedničkoj odgovornosti kako bi se ispunili zahtjevi GDPR-a. Ovaj sporazum o zajedničkoj odgovornosti možete pronaći ovdje. Ovdje ćete pronaći sve informacije relevantne za vas kao predmet podataka, osobito u pogledu ostvarivanja vaših prava na zaštitu podataka.

U svrhu skretanja pažnje naše korporativne prisutnosti na Facebooku i njegovog sadržaja (postova) korisnicima i za stjecanje novih sljedbenika koristimo Facebook Ads Manager. Pomoću ove usluge možemo prikazati naš sadržaj i naš kanal kao preporuku korisnicima Facebooka koji možda nisu pretplatili na naš kanal na temelju njihovih interesa i interakcija. Skupine osoba mogu se definirati na temelju općih obilježja mjesta boravišta, dobi, spola, jezika i interesa. Odabir pojedinačnih korisnika nije moguć. Pravna osnova za ovu obradu podataka naš je prevladavajući legitimni interes za poboljšanje našeg dosega na Facebooku, čl. 6. odj. 1 lit. f) GDPR-a.

Osim obrade osobnih podataka navedenih u ovoj politici privatnosti, BASF nema utjecaja na obradu osobnih podataka u vezi s vašom uporabom stranica pratitelja.

Stranicama BASF Instagrama upravlja Meta Platforme Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska. Kada posjetite BASF Instagram stranice, Instagram obrađuje vaše osobne podatke u skladu s njegovim pravilnikom o privatnosti, koji možete pronaći ovdje

 

Koristimo statističke informacije (posjete našoj web stranici, broj interakcija, informacije o tome iz kojih zemalja i gradova naši posjetitelji dolaze i statistike o spolu naših posjetitelja) o korištenju stranica BASF Instagrama, koje Instagram stavlja na raspolaganje u anonimnom obliku putem Instagram usluge "Insights". Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima pomoću BASF-a nisu mogući. 

 

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 

 • Vaše Instagram korisničko ime kao i komentari na našim BASF Instagram stranicama i porukama koje šaljete putem naših BASF Instagram stranica. 
 • Vaša aktivnost na našim BASF Instagram stranicama putem usluge Instagram Insights, npr. posjeti našoj web stranici, raspon objava, informacije o kojim zemljama i gradovima naši posjetitelji dolaze i statistike o omjeru spolova naših posjetitelja. 
 • Ostale informacije potrebne za odgovaranje na zahtjeve naših posjetitelja ili za jedinstveno prepoznavanje naših posjetitelja u našim sustavima.

U svrhu skretanja pažnje naše korporativne prisutnosti na Instagramu i njezinog sadržaja (postova) korisnicima i dobivanja novih sljedbenika koristimo Facebook Adds Manager koji također pruža Meta grupa za Instagram pod istim nazivom proizvoda. S ovom uslugom možemo prikazati naš sadržaj i naš kanal kao preporuku korisnicima Instagrama koji možda nisu pretplatili na naš kanal na temelju njihovih interesa i interakcija. Skupine osoba mogu se definirati na temelju općih obilježja mjesta boravišta, dobi, spola, jezika i interesa. Odabir pojedinačnih korisnika nije moguć. Pravna osnova za ovu obradu podataka naš je prevladavajući legitimni interes za poboljšanje našeg dosega na Instagramu, čl. 6. odj. 1 lit. f) GDPR-a.

Stranicama BASF Twittera upravlja se na Twitteru, društvenoj mreži tvrtke Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Kada posjetite BASF Twitter stranice, osobni podaci prikupljat će se i obrađivati u mjeri opisanoj u njenom pravilniku o privatnosti. Pravilnik o zaštiti privatnosti možete pronaći ovdje

 

Upotrebljavamo statističke informacije (posjete našoj web stranici, broj interakcija, informacije o zemljama i gradovima iz kojih naši posjetitelji dolaze i statističke podatke o omjeru spolova naših posjetitelja) o korištenju BASF Twitter stranica, koje Twitter putem usluge "Analytics" stavlja na raspolaganje u anonimnom obliku. Nije moguće donijeti zaključke o pojedinačnim korisnicima i pristup individualnim korisničkim profilima BASF. 

 

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 

 • Vaše Twitter korisničko ime i komentari na našim BASF Twitter stranicama i porukama koje šaljete putem naših BASF Twitter stranica. 
 • Vaša aktivnost na našim BASF Twitter stranicama putem Twitter Analytics servisa, npr. posjeti našoj web stranici, broj interakcija, informacije o tome iz kojih zemalja i gradova naši posjetitelji dolaze i statistike o omjeru spolova naših posjetitelja. 
 • Ostale informacije potrebne za odgovaranje na zahtjeve naših posjetitelja ili za jedinstveno prepoznavanje naših posjetitelja u našim sustavima. 

 

Ne pohranjujemo ni obrađujemo vaše osobne podatke osim vašeg Twitter korisničkog imena ili vaše poruke kada izravno nam upišete.

U sklopu naše korporativne prisutnosti na Twitteru, Twitter nam pruža i Twitter Ad Manager, putem kojeg možemo skrenuti pozornost na naš korporativni identitet i njegov sadržaj na ciljno orijentiran način.  Ciljane skupine mogu se definirati na temelju općih karakteristika mjesta boravišta, dobi, spola, jezika i interesa. Odabir pojedinačnih korisnika nije moguć. Pravna osnova za ovu obradu podataka naš je prevladavajući legitimni interes za poboljšanje našeg dosega na Instagramu, čl. 6. odj. 1 lit. f) GDPR-a.

BASF LinkedIn Pages upravlja se na LinkedIn, društvenoj mreži od strane LinkedIn Ireland UnLimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska ("LinkedIn"). Kada posjetite BASF LinkedIn stranice, LinkedIn obrađuje vaše osobne podatke u skladu s njihovim pravilima o privatnosti, koji možete pronaći ovdje

 

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 

 • Vaše LinkedIn korisničko ime kao i komentare na našim BASF LinkedIn stranicama te poruke koje nam šaljete putem BASF LinkedIn stranica. 
 • Ostale informacije potrebne za odgovaranje na zahtjeve naših posjetitelja ili za jedinstveno prepoznavanje naših posjetitelja u našim sustavima. 

 

Osim toga, koristimo sljedeće usluge koje nudi LinkedIn:

Kako bismo skrenuli pozornost na naše proizvode, koristimo LinkedIn upravitelj kampanje koji pruža LinkedIn. Korištenjem rukovoditelja LinkedIn kampanje definiramo ciljne grupe na temelju sljedećih kriterija:

 • Lokacija (npr. država, regija, grad)
 • Poduzeća (npr. poslovni sektori, nazivi, veličina)
 • Interesi (npr. grupe članova, interesi)
 • Profesionalno iskustvo (npr. nazivi poslova, funkcije, staž, vještine)
 • Obrazovanje (npr. diplome, škole, područja studija)
 • Demografski podaci (npr. spol, dob)

 

Na temelju algoritma, LinkedIn prikazuje naš sadržaj na svojoj platformi korisnicima koji odgovaraju određenoj ciljnoj grupi. Pravna osnova za ovaj tip obrade je članak 6. odj. 1 lit. f) GDPR.

Prikazujemo sadržaj na našem poslovnom računu za LinkedIn koji vam je predstavljen na osnovi obrade opisane u br. 4a ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti. Ako komunicirate s navedenim sadržajem, npr. pretplatom na preuzimanje ili tok videozapisa ili druge ponuđene imovine kao što je bijela knjiga, obrađujemo vaše unesene informacije o kontaktu (npr. ime, e-adresa i poduzeće) u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama povezanim s odgovarajućim sadržajem slanjem privatnih poruka ili objava.

 

Vaše osobne podatke pohranjujemo u upravitelju kampanje na LinkedInu. U slučaju tehničke podrške, tim LinkedIn Inc., smještene na 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA, mogu pristupiti vašim osobnim podacima. SAD je država u kojoj razina zaštite podataka nije usporediva s onom u EU. Pretplatom na naš sadržaj izričito pristajete na prijenos vaših osobnih podataka u SAD.

 

Pravna osnova za navedenu obradu je Vaš pristanak, čl. 6. odj. 1 lit. a) GDPR. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku tako da pošaljete poruku predstavniku BASF-a koji vam se može obratiti.

Koristimo se statističkim informacijama (posjeti našoj internetskoj stranici, broj interakcija, informacije o tome iz kojih zemalja i gradova naši posjetitelji dolaze i statistike o području rada naših posjetitelja) u vezi s korištenjem naše stranice tvrtke LinkedIn, koju LinkedIn pruža u anonimnom obliku putem LinkedIn "Analytics" usluge. Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima pomoću BASF-a nisu mogući. 

 

Budući da BASF obrađuje i pohranjuje vaše osobne podatke kako je opisano u prethodnom stavku, BASF i LinkedIn smatraju se "zajedničkim kontrolorima" u smislu GDPR-a te su stoga sklopili tzv. sporazum o zajedničkoj odgovornosti kako bi se ispunili zahtjevi GDPR-a. Ovaj sporazum o zajedničkom kontroloru možete naći ovdje. Ovdje ćete pronaći sve informacije relevantne za vas kao predmet podataka, osobito u pogledu ostvarivanja vaših prava na zaštitu podataka.

 

Osim na obradu osobnih podataka navedenih u ovoj politici privatnosti, BASF nema utjecaja na obradu osobnih podataka u vezi s vašom upotrebom naše stranice tvrtke LinkedIn.

Stranicama BASF XING upravlja se na XING, društvenoj mreži tvrtke XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka ("XING"). Kada posjetite BASF XING stranice, XING obrađuje vaše osobne podatke u skladu s njegovim pravilnikom o zaštiti privatnosti, što možete pogledati ovdje

 

Koristimo se statističkim informacijama (broj interakcija, statistika o dobnom sastavu i radnim odnosima naših posjetitelja) o korištenju stranica BASF XING, koje XING putem svoje statističke službe stavlja na raspolaganje u anonimnom obliku. Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima pomoću BASF-a nisu mogući.

 

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 

 • Vaše XING korisničko ime kao i komentari na našim BASF XING stranicama i porukama koje nam šaljete putem naših BASF XING stranica. 
 • Vaša aktivnost na našim BASF XING stranicama putem usluge XING statistike, npr. obujam interakcija, statistika o dobnom sastavu i radnim odnosima naših posjetitelja. 
 • Ostale informacije potrebne za odgovaranje na zahtjeve naših posjetitelja ili za jedinstveno prepoznavanje naših posjetitelja u našim sustavima.

BASF YouTube kanal upravljamo na YouTubeu, video platformi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.  Prilikom posjete BASF YouTube kanalu, YouTube prikuplja i obrađuje osobne podatke sve dok je to predviđeno u njihovoj politici privatnosti. Pravilnik o zaštiti privatnosti možete pronaći ovdje

 

Koristimo statističke informacije (posjete našoj web stranici, broj interakcija, prosječno trajanje video reprodukcije, informacije o zemljama i gradovima iz kojih naši posjetitelji dolaze i statistike o omjeru spolova naših posjetitelja) o korištenju BASF YouTube kanala, koji YouTube putem usluge "Analitike" pruža u anonimnom obliku. Zaključci o pojedinačnim korisnicima i pristup pojedinačnim korisničkim profilima pomoću BASF-a nisu mogući. 

 

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 

 • Vaše YouTube korisničko ime i komentari objavljeni na našem BASF YouTube kanalu. 
 • Vaša aktivnost na našem BASF YouTube kanalu preko YouTube Analytics servisa, npr. posjeti našoj web stranici, obujam interakcija, prosječno trajanje video playbacka, informacije o kojim zemljama i gradovima naši posjetitelji dolaze i statistike o omjeru spolova naših posjetitelja. 
 • Ostale informacije potrebne za odgovaranje na zahtjeve naših posjetitelja ili za jedinstveno prepoznavanje naših posjetitelja u našim sustavima. 

 

Ne pohranjujemo ni obrađujemo vaše osobne podatke osim vašeg YouTube korisničkog imena i vašeg komentara kada komentirate naš video ili na neki drugi način stupite u kontakt.

Na našim YouTube kanalima koristimo Google Ads, uslugu Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (u daljnjem tekstu "Google"). Google Ads nam omogućuje da vodimo oglase na YouTubeu definiranjem publike. Koristimo razne kriterije koje nudi Google, kao što su lokacija, dob i interesi, kako bismo odredili tko vidi naše videozapise.

 

Osim toga, koristimo marketing na YouTubeu kako bismo prikazali gledatelje na YouTubeu i video partnerskim stranicama personalizirane oglase na temelju njihovih prethodnih interakcija s našim videozapisima ili na našem YouTube kanalu. U tu svrhu kreiramo marketinške kampanje koje dolaze do ljudi koji su na YouTubeu proveli akcije kao što su:

 • promatrano bilo koji videozapis kanala BASF
 • promatrani određeni BASF videozapisi
 • pregledao/la je bilo koji videozapis ili njegov pretpregled kanala BASF
 • Prikazani određeni videozapisi (kao oglasi)
 • pretplaćeno na BASF kanal
 • Posjetite početnu stranicu kanala BASF
 • rekao/la je na bilo kojem videozapisu kanala BASF 
 • Dodan bilo koji videozapis kanala BASF na popis za izvođenje
 • Dijeljeno bilo koji videozapis kanala BASF 

 

Nikada ne možemo identificirati pojedinačnog korisnika pri korištenju Google Ads uređaja na YouTubeu. Pravna osnova za ovu obradu je članak 6. odj. 1 lit. f) GDPR.

 

Ovdje možete prikazati Googleov pravilnik o zaštiti privatnosti:

Unutar naše tvrtke samo određene osobe i subjekti dobivaju pristup vašim spomenutim osobnim podacima onoliko koliko im je potrebno za ispunjavanje gore navedenih namjena.

Također surađujemo s pružateljima usluga. Ti pružatelji usluga djeluju samo u skladu s našim uputama i ugovorno su dužni ispunjavati primjenjive zahtjeve zaštite podataka. 

 

U suprotnom ćemo vaše podatke prenijeti trećim stranama samo ako:

 • ako ste dali izričit pristanak u skladu s člankom 6. Odjeljka 1. rečenicom 1. točka (a) GDPR-a,
 • da je objavljivanje potrebno u skladu s člankom 6. Odjeljka 1. rečenice 1. točka (f) GDPR-a za izjavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva i nema razloga pretpostaviti da imate prevladavajući legitimni interes da ne objavljujete svoje podatke,
 • postoji zakonska obveza prijenosa u skladu s člankom 6. Odjeljka 1. rečenice 1. točka (c) GDPR-a, ili
 • to je zakonski dopušteno i potrebno je za ispunjenje ugovornih odnosa s vama u skladu s člankom 6. (1) rečenicom 1. točka (b) GDPR-a.

 

Vaši osobni podaci prenijet će se pružateljima usluga u trećoj zemlji samo ako su posebni zahtjevi čl. 44. i sl. GDPR su ispunjeni. Ako i u mjeri u kojoj se pružatelji usluga nalaze u trećoj zemlji, moguće je da se ili poslužitelji odgovarajućeg pružatelja usluga nalaze u trećoj zemlji ili da se poslužitelji nalaze u EU-u, ali u slučajevima podrške njima se pristupa iz treće zemlje. Neke treće zemlje nemaju razinu zaštite podataka istovjetnu zaštiti podataka EU-a jer su nadležna tijela mogla imati pojednostavljen pristup osobnim podacima ili da postoje ograničena prava protiv takvih mjera. Ako i u mjeri u kojoj dajete svoj pristanak, izričito pristajete na prijenos osobnih podataka u odgovarajuću treću državu.

Ako tijekom prikupljanja ne bude izričita izjava o privoli (npr. u kontekstu roka pohrane izjave o suglasnosti), osobni podaci subjekata podataka izbrisat će se ako više nisu obvezni ispuniti svrhu pohrane, osim ako zakonske obveze zadržavanja (npr. komercijalne obveze i obveze zadržavanja poreza) ne isključuju brisanje.

Imate sva prava opisana u nastavku Opće uredbe o zaštiti podataka,. Ostvarivanje tih prava za vas je besplatno. Međutim, možda ćete svoj identitet morati dokazati s dva čimbenika. Koristit ćemo se razumnim naporima u skladu s našim zakonskim obvezama za provedbu vaših prava.

 

Kako biste ostvarili svoja prava, molimo vas da nam se javite na bilo koji način Pojedinosti kontakta možete pronaći u odjeljku "Kontakt s službenikom za zaštitu podataka" i stranici Imprint ili Odricanje od odgovornosti.

 

Pravo na pristup: informacije možete zatražiti od kontrolora o osobnim podacima koji su o vama pohranjeni (čl. 15. GDPR). Ako imate izravan pristup svojim podacima preko portala/samostalne usluge, smatra se da je pravo na informacije ispunjeno. 

Pravo na ispravak: ako su vaši osobni podaci netočni, imate pravo zatražiti njegov ispravak (članak 16. GDPR-a).

Pravo na opoziv izjave o privoli: Ako se obrada vaših podataka temelji na Vašoj privoli, imate pravo opozvati je u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. Opoziv ne utječe na zakonitost obavljene obrade do tada. Opoziv možete objaviti u pisanom obliku, e-poštom i, ako je potrebno, unutar opsega ponuđene usluge.

Pravo na prigovor u slučaju obrade radi zaštite legitimnih interesa: Ako obrađujemo vaše podatke radi zaštite legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na tu obradu u skladu s člankom 21. GDPR-a zbog razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. Tada više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne demonstriramo uvjerljive legitimne razloge za obradu koja premošćuje vaše interese, prava i slobode ili uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na brisanje: pod uvjetima iz članka 17. GDPR-a imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. To je npr. slučaj ako opozovete određenu privolu ili se podaci više ne zahtijevaju u svrhe za koje su prikupljeni.

Pravo na ograničenje obrade: pod uvjetima članka 18. GDPR-a imate pravo zatražiti ograničenje obrade podataka koji se tiču vas.

Pravo na prenosivost podataka: Ako ste nam sami dostavili osobne podatke, imate pravo, u skladu s člankom 20. GDPR-a, zatražiti prijenos izravno od nas na drugog voditelja obrade ili neku drugu organizaciju. Druga je mogućnost da tražimo da vam sami dostavimo podatke u strojno čitljivom formatu. Međutim, to vrijedi samo ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole ili na temelju ugovora ili u kontekstu ugovornih pregovora te se obrada provodi pomoću automatiziranih postupaka.

Pravo na podnošenje pritužbe: imate mogućnost podnošenja pritužbe službeniku za zaštitu podataka navedenom u ovoj izjavi o zaštiti podataka (pojedinosti o kontaktu vidjeti gore) ili nadzornom tijelu, posebno u državi članici vašeg uobičajenog boravišta, mjesta rada ili mjesta navodne povrede.

 

U svakom slučaju možete se obratiti: