TOP
Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Hrvatska
O nama

We create chemistry – Istraživanje za budućnost


Sve veća potreba za hranom, energijom i pitkom vodom, ograničeni resursi i nagli rast svjetskog stanovništva – pomiriti sve te faktore najveći je izazov našeg vremena. Ključnu ulogu u tome imaju inovacije na temelju kemije jer daju odlučujući doprinos novim rješenjima.

Naša istraživanja

Oko 10.000 zaposlenika BASF-a širom svijeta radi na istraživanju i razvoju inovacija za kemijsku industriju.

Težišta naših istraživanja

Kemija kao tehnologija koja prelazi granice sektora ima ključnu ulogu u bavljenju budućim izazovima jer inovacije u području kemije pružaju odgovore upravo na ona pitanja koja će zabrinjavati čovječanstvo u budućnosti: sirovine, okoliš i klima, hrana i prehrana te kvaliteta života.

Naše inovacije u BASF-u

BASF je jedna od najinovativnijih tvrtki u svijetu. Inovacije su naše vrelo i naša pokretačka snaga. Svojim proizvodima i procesima osiguravamo održiva rješenja za svjetske izazove.

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Naš put prema inovacijama

Inovacije su ključ za BASF-ovo izdvajanje iz mase u teškom tržišnom okruženju. Snaga naših inovacija temelji se na globalnom timu visokokvalificiranih zaposlenika raznih struka.