Global Home

E-poslovanje za naše kupce

Alati ugodni za kupca ključni su za uspjeh e-poslovanja.

BASF je uspostavio procese e-poslovanja duž cijelog lanca opskrbe za svoje dobavljače i kupce.

Sigurno rješenje integrirano u ERP za tri glavne faze procesa nabave proizvoda

 • Informacije o proizvodu: WorldAccount predstavlja opsežan i ažuriran izvor informacija o proizvodima koji je dostupan non-stop.
 • Online naručivanje: Naš portal daje pregled BASF-ovog portfelja, koji se može personalizirati za svakog kupca. Pored toga, svojstva kao što je predložak za narudžbe olakšavaju i ubrzavaju unos.
 • Informacije o narudžbama: WorldAccount daje informacije o statusu svake narudžbe podnesene BASF-u i pregled ranijih narudžbi i faktura.

Pet razloga za upotrebu aplikacije WorldAccount

 • WorldAccount otvara mnoga vrata: Registracijom na WorldAccount dobivate izravan pristup svom glavnom dobavljaču i ostvarujete prednosti prvorazrednih usluga. Dobit ćete i pristup sigurnosno-tehničkim listovima (Material Safety Data Sheets, MSDS) za BASF-ove proizvode.
 • WorldAccount štedi vrijeme i novac: Umjesto da podatke narudžbe dajete telefonom ili telefaksom, jednostavno ih unesite u WorldAccount.
 • WorldAccount smanjuje troškove informatike: Pristup aplikaciji WorldAccount besplatan je i osim transakcija narudžbi pruža široki raspon informacija i korisnih usluga.
 • WorldAccount je siguran: Sve transakcije putem aplikacije WorldAccount šifrirane su i pristup se kontrolira sigurnim procesom prijave nakon registracije.
 • WorldAccount transakcije i još mnogo toga: Pored transakcija, WorldAccount nudi konkretne informacije i usluge u skladu s filozofijom kupovine na jednom mjestu – besplatno!

Ako ste zainteresirani za registraciju na našoj online WorldAccount platformi, molimo Vas da popunite naš obrazac za registraciju, a mi ćemo stupiti u izravan kontakt s Vama.

Povezivost između sustava

Najdjelotvorniji način razmjene podataka između dva sustava za upravljanje resursima poduzeća (Enterprise Resource Planning Systems, ERP) rješenje je koje objedinjuje sustave. BASF ostvaruje takvu vezu uz pomoć pružatelja usluga Elemica. Ta veza služi kao elektronički koncentrator za kemijsku industriju i težište joj je na obradi narudžbi i naknadnih poruka. Definiranjem globalnih standarda, sustavi za upravljanje resursima poduzeća poput SAP-a na strani kupaca i prodavača mogu se povezati kroz Elemicu putem zajedničkog „elektroničkog jezika“. Jedna jedinstvena standardizirana i sigurna veza s Elemicom može zamijeniti velik broj pojedinačnih veza među tvrtkama. Više od 2.500 kupaca i dobavljača trenutno koriste rješenja koja nudi Elemica.

Ako još niste povezani s Elemicom ili ako koristite drugog pružatelja usluga, ali biste željeli razmjenjivati podatke s BASF-om kroz rješenje koje objedinjuje sustave, molimo da nam se obratite. Pronaći ćemo način da se sustavi povežu.

Elemica podržava procese i usluge kao što su:

 • proces primanja i obrade narudžbi kupaca (Order to cash)
 • automobilska industrija
 • upravljanje zalihama od strane prodavača (Vendor Managed Inventory, VMI)
 • logistika
 • e-potpis (eSignature)
 • e-fakturiranje (eInvoicing)
 • … i još mnogo toga

Pet razloga za upotrebu Elemice

 • Elemica otvara mnoga vrata: Veza s Elemicom otvara Vam pristup Vašim najvažnijim dobavljačima u kemijskoj industriji.
 • Elemica štedi vrijeme i novac: Umjesto da podatke narudžbe dajete telefonom ili telefaksom, Vaš sustav za upravljanje resursima poduzeća i sustav za upravljanje resursima poduzeća Vašeg partnera automatski razmjenjuju potrebne informacije.
 • Elemica smanjuje troškove informatike: Jedna veza s Elemicom jednostavnija je i jeftinija nego više veza s različitim tvrtkama.
 • Elemica – sigurno zadavanje transakcija: Sve transakcije putem Elemice šifrirane su i sadržaj je skriven Elemici i trećim stranama. Pored toga, svaki povezani partner mora se identificirati elektroničkim potpisom.
 • Elemica – orijentirana na budućnost: Sama razmjena podataka narudžbi i faktura tek je početak. Već radimo na globalnoj mreži cjelokupnih lanaca dodane vrijednosti koja će smanjiti vaše sveukupne troškove procesa.