27. veljače 2018.
Hrvatska
Priopćenja i novosti

Dobar početak za BASF u 2018.

Četvrto tromjesečje 2017.:

 • Prodaja 16,1 milijarda eura (rast od 8 % u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine)
 • EBIT prije posebnih stavki 1,9 milijardi eura (rast od 58 % u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine)

Cijela godina 2017.:

 • Znatan rast obujma u svim segmentima
 • Zarada po dionici 6,62 eura (rast od 50 %); korigirana zarada po dionici 6,44 eura (rast od 33 %)
 • Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 8,8 milijardi eura (rast od 14 %); slobodni novčani tok 4,8 milijardi eura (rast od 34 %)
 • Predložena dividenda 3,10 eura za financijsku godinu 2017. (2016.: 3,00 eura)

Prognoza za 2018.:

 • Lagani rast prodaje, uglavnom rezultat većeg prometa
 • Očekuje se da će EBIT prije posebnih stavki biti nešto iznad razine iz 2017.

02/2018

Nakon uspješne poslovne 2017. godine BASF je dobro započeo 2018. godinu. „Prošle smo godine ostvarili značajan rast i uspjeli dodatno povećati profitabilnost. Osim toga, postavili smo dobre temelje za budući razvoj naše tvrtke – i u smislu ljudi i u smislu strategije“, rekao je dr. Kurt Bock, predsjednik Upravnog odbora izvršnih direktora tvrtke BASF na predstavljanju godišnjeg izvještaja za 2017. godinu u Ludwigshafenu.

U četvrtom tromjesečju 2017. BASF grupa ostvarila je prodaju od 16,1 milijardu eura, što predstavlja rast od 8 % u odnosu na isto tromjesečje 2016. Cijene su porasle za 9 %. BASF-ov opseg prodaje povećao se za 4 %; u tome su udjela imali svi segmenti osim Nafte i plina. Za razliku od toga, negativne tečajne razlike bile su znatno više i smanjile su prodaju za 5 %. Dobit iz poslovanja (EBIT) prije posebnih stavki u četvrtom je kvartalu iznosila 1,9 milijardi eura, što je rast od 58 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Znatno veća zarada u segmentima Kemikalije, Poljoprivredna rješenja i Nafta i plin te u segmentu Ostalo kompenzirala je pad zarade u segmentima Funkcionalni materijali i rješenja te Proizvodi višeg stupnja obrade.

U 2017. godini gospodarska aktivnost uzela je maha u brojnim zemljama širom svijeta. „Iskoristili smo taj zamah i znatno povećali prodaju i zaradu za cijelu 2017. godinu u usporedbi s prethodnom godinom“, rekao je Bock. Zahvaljujući dobroj potražnji, BASF je ostvario veću prodaju u svim sektorima i znatno povećao profitabilnost. Tomu su pridonijele i više cijene, osobito u sektoru Kemikalije. Sve u svemu, BASF-ova prodaja porasla je za 12 %, na 64,5 milijardi eura. Jedan od čimbenika koji su tomu pridonijeli je tvrtka Chemetall kupljena krajem 2016. godine koja nudi krojena rješenja za površinsku obradu metala.

BASF-ova zarada porasla je još više, za oko trećinu. Tvrtka je ostvarila EBIT prije posebnih stavki od 8,3 milijarde eura, sa značajnim doprinosom segmenta Kemikalije. Veća dobit i opseg prodaje u osnovnom poslovanju s kemikalijama i međuproizvodima kompenzirali su nižu dobit u nekima od BASF-ovih specijaliziranih poslova. Zarada u poslovanju s kemikalijama – koje obuhvaća segmente Kemikalije, Proizvodi višeg stupnja obrade i Funkcionalni materijali i rješenja – bila je znatno viša nego u prethodnoj godini. EBIT prije posebnih stavki u tom poslovanju iznosio je 7,3 milijarde eura, 26 % više od iznosa iz prethodne godine.

Zarada po dionici povećana je s 4,42 eura na 6,62 eura, što odgovara rastu od 50 %. Korigirana za posebne stavke i amortizaciju nematerijalne imovine, zarada po dionici iznosila je 6,44 eura, za razliku od 4,83 u prethodnoj godini.

Poboljšan novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti povećan je za 1,1 milijardu eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je iznosio 8,8 milijardi eura. Uzrok je 50-postotno povećanje netodobiti na 6,1 milijardu eura. Za razliku od prethodne godine, promjena u neto obrtnom kapitalu umanjila je novčani tok. To se uglavnom može pripisati višoj razini gotovine vezanoj za zalihe i potraživanja od kupaca iz poslovnih razloga.

Gotovina utrošena u aktivnosti ulaganja iznosila je u 2017. godini 4 milijarde eura, u usporedbi sa 6,5 milijardi u 2016. Plaćanja za nekretnine, postrojenja i opremu te nematerijalna imovina iznosili su 4 milijarde eura, ispod iznosa iz prethodne godine (4,1 milijardi). Sa 4,8 milijardi eura slobodni novčani tok bio je 34 % iznad razine prethodne godine. Koeficijent vlastitog financiranja iznosio je 44,1 % (2016.: 42,6 %). Netodug smanjen je za 2,9 milijardi eura, na 11,5 milijardi eura.

Predložena dividenda 3,10 eura

BASF će na godišnjoj skupštini dioničara predložiti dividendu od 3,10 eura po dionici, 0,10 eura više nego u prethodnoj godini. Tako će BASF-ova dionica ponovo donositi atraktivan prinos od dividende od 3,4 % na temelju cijene dionice krajem 2017. godine od 91,74 eura. Dioničarima tvrtke BASF ukupno će biti isplaćeno 2,8 milijardi eura.

Poslovni razvoj u regijama

U vezi s razvojem u regijama, Bock je rekao: „Osobito smo zadovoljni našim snažnim rastom u Aziji, gdje su se isplatile naše investicije proteklih godina. Zahvaljujući višoj dobiti i prometu, uspjeli smo udvostručiti zaradu u Aziji za 2,2 milijarde eura, čime je ona za BASF postala najprofitabilnija regija.“

U Europi je gospodarski rast postao snažniji. Tu je EBIT porastao za 31 % i dosegnuo 4,7 milijardi eura. To se uglavnom može pripisati većoj zaradi u segmentima Kemikalije te Nafta i plin. Iako je rast U SAD-u početkom 2017. bio slab, tijekom godine je poboljšan. U Sjevernoj Americi BASF je povećao EBIT s 1,1 milijarde eura na 1,2 milijarde eura. BASF-ov EBIT u Južnoj Americi, Africi i na Srednjem istoku pao je s 432 milijuna eura na 335 milijuna eura.

Razvoj BASF-ova portfelja

Protekle je godine BASF donio važne odluke o uključivanju u svoj portfelj poslova s brzim rastom otpornih na konjunkturna kolebanja. U 2018. godini segment Poljoprivredna rješenja bit će ojačan kupnjom znatnih dijelova Bayerova poslovanja sa sjemenjem i herbicidima. Bock: „Bit će to izvrsna nadopuna našeg solidnog i uspješnog poslovanja s proizvodima za zaštitu bilja i naših aktivnosti biotehnologije. Osim toga, ući ćemo u poslovanje sa sjemenjem s vlastitim kapitalom na ključnim poljoprivrednim tržištima, što će nam također omogućiti da brže primijenimo rezultate našeg istraživanja sjemenja.“

BASF ove godine želi kupiti Solvayevo globalno poslovanje s poliamidima. Time će se proširiti BASF-ova lepeza tehničke plastike za industriju prijevoza, građevine i robe široke potrošnje te će se poboljšati naš pristup sirovinama. Nadalje, tvrtka očekuje bolji pristup važnim tržištima rasta u Aziji i Južnoj Americi.

„Međutim, mi i prodajemo tvrtke ako vjerujemo da mogu biti uspješnije u drukčijem okruženju“, rekao je Bock. Naprimjer, BASF je krajem rujna 2017. prenio svoje poslovanje s kemikalijama za kožu na Stahl grupu, vodećeg proizvođača procesnih kemikalija za proizvode od kože. BASF je zauzvrat dobio 16-postotni udio u Stahl grupi.

BASF je najavio temeljite promjene u svojim aktivnostima u području nafte i plina. Planira se da BASF i LetterOne grupa spoje svoje aktivnosti u području nafte i plina u zajedničkom ulaganju pod nazivom Wintershall DEA. Nova tvrtka bila bi jedna od najvećih nezavisnih istraživačkih i proizvodnih tvrtki u Europi, s izvrsnim izgledima za rast. Srednjoročno gledano, namjera je da zajedničko ulaganje izađe na burzu.

Prognoza za 2018.

Za 2018. BASF očekuje da globalno gospodarstvo i kemijska proizvodnja nastave rasti istim tempom kao u 2017. Nastavak rasta očekuje se u svim regijama i BASF predviđa nastavak oporavka koji je već u tijeku u Brazilu i Rusiji. Međutim, osim tih općenito pozitivnih polaznih uvjeta, BASF predviđa i veću kolebljivost tržišta. Nadalje, američki dolar ima negativan učinak na prodaju i zaradu.

Za svoju prognozu, BASF predviđa sljedeće gospodarske uvjete za 2018. (podaci za prethodnu godinu u zagradama):

 • globalni ekonomski rast +3,0 % (+3,1 %)
 • rast globalne kemijske proizvodnje +3,4 % (+3,5 %)
 • prosječni tečaj euro/dolar 1,20 USD za euro (1,13 USD za euro)
 • prosječna cijena nafte (Brent) 65 USD po barelu (54 USD po barelu).

„U tom okruženju u 2018. godini želimo nastaviti profitabilan rast i ostvariti određeno povećanje u prodaji i EBIT-u prije posebnih stavki BASF grupe“, rekao je Bock. Rast prodaje trebao bi uglavnom biti rezultat povećanja prometa. Povećanje zarade bit će u prvom redu pod utjecajem značajnih doprinosa segmenta Kemikalije, Funkcionalni materijali i rješenja te Nafta i plin. Nakon dobrog rezultata u 2017. tvrtka očekuje znatno niži EBIT prije posebnih stavki u segmentu Kemikalije, osobito zbog niže dobiti.

U prognozi za 2018. godinu uzeta je u obzir dogovorena kupnja znatnih dijelova Bayerova poslovanja sa sjemenjem i neselektivnim herbicidima, za koju se očekuje da će biti zaključena u prvoj polovici 2018. S obzirom na vrijeme kupnje, sezonsku narav tog poslovanja i predviđene troškove integracije, kupnja će vjerojatno imati pozitivan učinak na prodaju, a negativan učinak na zaradu segmenta Poljoprivredna rješenja i BASF grupe u 2018.

U prognozi nije uzeta u obzir planirana fuzija aktivnosti u području nafte i plina BASF-a i LetterOnea. Po potpisivanju ugovora o transakciji, zarada segmenta Nafta i plin više neće biti uključena u prodaju i EBIT BASF grupe – retroaktivno od 1. siječnja 2018., uz preformuliranje podataka za prethodnu godinu. Ona će biti prikazana u dobiti prije manjinskih udjela BASF grupe kao zasebna stavka, „dobit iz obustavljenog poslovanja“. Od datuma zaključenja transakcije BASF-ov udio u dobiti ostvarenoj zajedničkim ulaganjem – Wintershall DEA – vjerojatno će biti obračunan metodom udjela i uključen u EBIT BASF grupe.

O BASF-u

U BASF-u stvaramo kemiju za održivu budućnost. Objedinjujemo gospodarski uspjeh, zaštitu okoliša i društvenu odgovornost. Više od 115.000 zaposlenika BASF grupe svojim radom doprinosi uspjehu naših korisnika u gotovo svim sektorima i zemljama svijeta. Naš portfelj organiziran je u pet segmenata: kemikalije, proizvodi višeg stupanja obrade, funkcionalni materijali i rješenja, poljoprivredna rješenja te nafta i plin. BASF je 2017. godine ostvario promet u vrijednosti većoj od 64,5 milijardi eura. Dionicama BASF-a trguje se na burzama u Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) i Zürichu (BAS). Dodatne informacije o BASF-u dostupne su na www.basf.com.

Anticipativne izjave i prognoze

Ovo priopćenje sadrži anticipativne izjave. Te se izjave temelje na sadašnjim procjenama i prognozama BASF-ove uprave i trenutno dostupnim informacijama. Izjave o budućnosti ne predstavljaju jamstvo za buduće događaje i rezultate koji su u njima prikazani. Oni ovise o više čimbenika, uključuju razne rizike i neizvjesnosti i temelje se na pretpostavkama koje se mogu pokazati netočnim. BASF ne preuzima nikakvu obvezu da ažurira anticipativne izjave sadržane u gornjem priopćenju osim zakonskih obveza.

Motorenprüfstand für Diesel-Pkw: Werkstudent Marcel Maier unterzieht nach Beendigung des Tests den Katalysator einer visuellen Kontrolle. Im Engine Lab Hannover werden zukünftige Katalysatortechnologien auf Funktion und Dauerhaltbarkeit unter realen Bedingungen getestet.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Engine test bed for light duty diesel cars: Working Student Marcel Maier checks the catalyst visually after testing. In the Hannover Engine Lab future catalyst technologies are tested on their functionality and durability under real life conditions.
Print free of charge. Copyright by BASF., Motorenprüfstand für Diesel-Pkw: Werkstudent Marcel Maier unterzieht nach Beendigung des Tests den Katalysator einer visuellen Kontrolle. Im Engine Lab Hannover werden zukünftige Katalysatortechnologien auf Funktion und Dauerhaltbarkeit unter realen Bedingungen getestet.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Engine test bed for light duty diesel cars: Working Student Marcel Maier checks the catalyst visually after testing. In the Hannover Engine Lab future catalyst technologies are tested on their functionality and durability under real life conditions.
Print free of charge. Copyright by BASF.
The Plant Health Researchers Stephanie Haines (front) and Amanda Holland (back) examine plant growth in plants treated with BASF plant health products. These facilities located at Research Triangle Park, North Carolina, are an epicenter for biotech and plant health research.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Die Wissenschaftlerinnen Stephanie Haines (vorne) und Amanda Holland (hinten) untersuchen das Wachstum von Pflanzen, die mit BASF-Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Die Forschungseinrichtungen in Research Triangle Park, North Carolina, sind Dreh- und Angelpunkt für Biotechnologie und Forschung zu Pflanzenschutzmitteln. 
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF., The Plant Health Researchers Stephanie Haines (front) and Amanda Holland (back) examine plant growth in plants treated with BASF plant health products. These facilities located at Research Triangle Park, North Carolina, are an epicenter for biotech and plant health research.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Die Wissenschaftlerinnen Stephanie Haines (vorne) und Amanda Holland (hinten) untersuchen das Wachstum von Pflanzen, die mit BASF-Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Die Forschungseinrichtungen in Research Triangle Park, North Carolina, sind Dreh- und Angelpunkt für Biotechnologie und Forschung zu Pflanzenschutzmitteln. 
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.
Posljednje ažuriranje 27. veljače 2018.