27. lipnja 2019.
Hrvatska
Priopćenja i novosti

BASF planira reorganizaciju

  • Brudermüller: „Kupci će doživjeti novi BASF“
  • Jednostavnije strukture, jednostavniji procesi
  • Smanjenje broja radnih mjesta za 6000 do kraja 2021.

 

Reorganizacijom će BASF stvoriti uvjete za veću blizinu kupcima, veću konkurentnost i profitabilniji rast. BASF će modernizirati administraciju, bolje definirajući uloge usluga i regija i pojednostavnjujući postupke i procese. Tvrtka očekuje da će time uštedjeti 300 milijuna eura u okviru programa izvrsnosti koji je u tijeku, a za koji se očekuje da će povećati godišnju zaradu za 2 milijarde eura godišnje od kraja 2021. godine nadalje.

Tijekom primjene te strategije BASF očekuje ukupno smanjenje broja zaposlenih za 6000 na svjetskoj razini do kraja 2021. godine. To je smanjenje rezultat pojednostavnjenja organizacije i povećanja ekonomičnosti u administraciji i uslugama te u operativnim sektorima. Osim toga, centralne strukture moderniziraju se u kontekstu najavljenih promjena portfelja. BASF će i dalje trebati dodatne zaposlenike u područjima kao što su proizvodnja i digitalizacija, ovisno o budućim stopama rasta.

„Uspostavit ćemo novu organizaciju s jasnim težištem na iskorištavanje sinergija, smanjujući preklapanja i omogućujući fleksibilnost i kreativnost“, rekao je dr. Martin Brudermüller, predsjednik Upravnog odbora izvršnih direktora tvrtke BASF. „Želimo da svi kupci dožive novi BASF. Da bismo to postigli, moramo živjeti novi BASF. Stoga ćemo nastaviti razvijati svoju organizaciju kako bi bila djelotvornija i učinkovitija. Tako ćemo osigurati uspjeh svojih kupaca, ojačati konkurentnost i rasti profitabilno kao tvrtka.“

Jasno razdvajanje upravljanja i koordinacije od usluga

Operativni sektori orijentirani na kupca, uslužne jedinice i regije te moderniziran Korporativni centar temelj su nove BASF-ove organizacije. Korporativni centar imat će manje od 1000 zaposlenika i podupirat će BASF-ov Odbor izvršnih direktora u upravljanju tvrtkom u cjelini. To uključuje centralizirane odgovornosti, među ostalim u području strategije, financija, pravnih poslova, ljudskih resursa i komunikacija.

Osim toga, oko 29.000 zaposlenika radit će u uslužnim jedinicama koje prelaze granice funkcija. „Globalne tehničke usluge“ i „Globalne digitalne usluge“ ubuduće će nuditi svoje usluge ili pojedinim lokacijama ili na globalnoj razini poslovnim jedinicama BASF grupe, a „Globalna nabava“ učinit će nabavu još djelotvornijom. Nova jedinica „Globalne poslovne usluge“ činit će svjetsku mrežu od oko 8000 zaposlenika koji daju usluge „od početka do kraja“. Pružat će usluge poslovnim jedinicama, među ostalim u području financija, ljudskih resursa, komunikacija i lanca opskrbe. Jedinicu „Globalne poslovne usluge“ vodit će Marc Ehrhardt, koji je trenutačno na čelu Sektora financija.

Bolje se definira uloga regija i zemalja. One predstavljaju BASF na lokalnoj razini i podupiru rast poslovnih jedinica zahvaljujući blizini kupcima.

Prve promjene nastupit će 1. siječnja 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Posljednje ažuriranje 2. srpnja 2019.