31. srpnja 2020.
Hrvatska
Priopćenja i novosti

BASF izračunava ugljikov otisak za sve proizvode iz svojeg prodajnog portfelja

  • BASF je prva kemijska kompanija s transparentnim podacima o emisijama za cijeli portfelj koji broji oko 45.000 proizvoda
  • Podaci iz BASF-ova sustava Verbund i nova digitalna aplikacija pomažu BASF-ovim kupcima da učinkovitije izmjere i smanje ugljikov otisak svojih aktivnosti i konačnih proizvoda
  • BASF već danas nudi proizvode za potrošače sa smanjenim ugljikovim otiskom zahvaljujući primjeni obnovljivih ili recikliranih sirovina u skladu s načelom masene bilance 


BASF će svojim kupcima pružiti uvid u podatke o ukupnim vrijednostima emisija CO2, tj. „ugljikovu otisku“, za sve svoje proizvode. Ugljikov otisak proizvoda (engl. PCF) obuhvaća sve emisije stakleničkih plinova vezane za neki proizvod do trenutka kada taj proizvod izađe iz tvornice i krene na put prema kupcima: od kupljenih sirovina do potrošnje energije u proizvodnim procesima.

„Održivost i digitalizacija temeljne su sastavnice naše korporativne strategije, koju dosljedno provodimo. Izračun ugljikova otiska objedinjuje ta dva elementa i osigurava mnogo veću transparentnost prema našim kupcima glede emisija za svaki BASF-ov proizvod. To nam omogućuje da zajedno sa svojim kupcima osmislimo planove radi smanjivanja emisija CO2 u vrijednosnom lancu sve do gotovih proizvoda namijenjenih potrošačima“, kaže dr. Martin Brudermüller, predsjednik Odbora izvršnih direktora tvrtke BASF SE.

BASF je počeo izračunavati PCF za pojedinačne proizvode već 2007. Uz pomoć digitalnog rješenja koje je razvijeno unutar tvrtke, BASF će moći izračunati PCF vrijednosti na globalnoj razini za oko 45.000 tvrtkinih proizvoda koji su namijenjeni prodaji. BASF će s izračunom PCF-a za odabrane proizvode i potrošačke segmente započeti u sljedećim mjesecima, a podatke za cijeli portfelj proizvoda planira objaviti do kraja 2021.

„Problematika zaštite klime sve je važnija za naše kupce. U budućnosti ćemo im moći dati pouzdane podatke, što će im pomoći da ostvare svoje ciljeve na tom području“, rekao je Christoph Jäkel, direktor korporativne održivosti. „Na temelju podataka o PCF-u naši kupci mogu odrediti gdje se nalaze ključne točke koje omogućuju sprečavanje emisija stakleničkih plinova. Pružamo im mogućnost da već danas smanje ugljikov otisak odabranih proizvoda zahvaljujući primjeni alternativnih sirovina i obnovljivih izvora energije.“

Kao primjer možemo navesti BASF-ov pristup proizvodnji prema načelu biomasene bilance, pri čemu se fosilni resursi u proizvodnom savezu Verbund zamjenjuju obnovljivim sirovinama iz organskog otpada i biljnim uljima te se zatim, na temelju matematičkih modela, alociraju na proizvode namijenjene za prodaju. Projekt ChemCyclingTM još je jedan primjer primjene načela masene bilance. Počevši od 2020., BASF svojim kupcima nudi prve komercijalne količine proizvoda izrađenih od kemijski recikliranog plastičnog otpada kao sirovine na početku vrijednosnog lanca. BASF-ovi proizvodi za potrošače proizvedeni prema tim dvama načelima imaju iste karakteristike kao i proizvodi bazirani isključivo na fosilnim sirovinama, ali uz manji ugljikov otisak.

Zaštita klime važan je dio BASF-ove strategije. BASF je odlučan u namjeri da zadrži emisije vezane za proizvodne procese na sadašnjim razinama sve do 2030., bez obzira na daljnji rast. BASF primjenjuje trodijelni pristup koji objedinjuje povećanje učinkovitosti proizvodnje i procesa, nabavu električne energije iz obnovljivih izvora i razvoj bitno novih procesa s niskim emisijama.

Potreba za usporedivim standardima

Metode za procjenu održivosti BASF primjenjuje već 25 godina. To uključuje prikupljanje i obradu podataka u svrhu mjerenja utjecaja na održivost, što se trenutačno provodi, na primjer, u sklopu metodologija u području održivosti kao što su SEEBalance® ili Sustainable Solution Steering. BASF-ov izračun vrijednosti ugljikova otiska proizvoda temelji se na opsežnim podacima o emisijama u proizvodnoj mreži tvrtke, kao i visokokvalitetnim podacima o prosječnim vrijednostima za nabavljene sirovine i energiju. Metodologija je usklađena s općim standardima za analizu životnog ciklusa, kao što su ISO 14044 i ISO 14067, i standardom za proizvode organizacije Greenhouse Gas Protocol.

BASF podržava uvođenje smjernica za izračun ugljikova otiska proizvoda za različite proizvode u kemijskoj industriji radi osiguravanja ravnopravnih uvjeta za natjecanje u cijelom sektoru i usporedivosti proizvoda. „Surađujemo s brojnim partnerima na promicanju standardizacije“, kaže Jäkel.

saopštenje 31.7.jpg
Posljednje ažuriranje 31. srpnja 2020.