12. veljače 2020.
Hrvatska
Priopćenja i novosti

BASF nastavlja s investicijama u Europi kako bi učvrstio poziciju globalnog lidera u proizvodnji materijala za baterije za električne automobile

  • BASF najavljuje novu europsku lokaciju za proizvodnju katodnih aktivnih materijala u njemačkom gradu Schwarzheideu
  • Pogoni za materijale za akumulatore u Njemačkoj i Finskoj koristit će se vodećim energetskim miksom u industriji koji smanjuje emisije CO2 u svim segmentima vrijednosnog lanca

BASF najavljuje novu lokaciju za proizvodnju materijala za baterije u njemačkom gradu Schwarzheideu. Dio je to višestrukog plana investicija u potporu europskom vrijednosnom lancu električnih vozila (EV). Najsuvremeniji pogon proizvodit će katodne aktivne materijale (CAM), a njegov početni kapacitet moći će opskrbiti oko 400.000 električnih vozila godišnje BASF-ovim materijalima za baterije. BASF-ovi inovativni katodni materijali povećat će performanse baterija promovirajući time uspjeh mobilnosti pogodne za klimu.

Modularni dizajn i infrastruktura pogona u Schwarzheideu omogućuje brzo povećanje proizvodnih kapaciteta, što će pak BASF-u omogućiti da ispuni sve veću potražnju kupaca na europskom tržištu EV-a. Pogon u Schwarzheideu upotrebljavat će prekursore (PCAM) iz BASF-ova prije najavljenog pogona u Harjavalti u Finskoj. Početak rada dvaju pogona planiran je za 2022. godinu. 

„Pogoni u Njemačkoj i Finskoj osigurat će našim kupcima pouzdan pristup prilagođenim katodnim aktivnim materijalima s visokim udjelom nikla u blizini njihovih europskih proizvodnih postrojenja“, kaže dr. Peter Schuhmacher, predsjednik BASF-ova Sektora katalizatora.

Zahvaljujući investicijama u Finskoj i Njemačkoj, BASF će biti prvi dobavljač CAM-a s lokalnim proizvodnim kapacitetima na današnjim trima glavnim tržištima – Aziji, SAD-u i Europi. BASF će postati vodeći dobavljač s pouzdanim i održivim lancem opskrbe baziranim u Europi, koji će obuhvaćati neplemenite metale, osobito nikal i kobalt, proizvodnju prekursora i proizvodnju katodnih materijala u istoj regiji.

Pogon u Schwarzheideu koristi energetski učinkovitu plinsku i parnu turbinsku elektranu koja radi na principu kombinirane proizvodnje topline i energije. Trenutno se modernizira kako bi se dodatno povećala ekološka učinkovitost. Kad postrojenje za materijale za baterije bude pušteno u rad, planirana je i upotreba obnovljivih izvora energije. Pogon u Harjavali upotrebljavat će obnovljive izvore energije, uključujući hidroenergiju, energiju vjetra i energiju iz biomase. Zahvaljujući tom povoljnom energetskom miksu, CAM će imati vrlo nizak ugljikov otisak.

Investicije u Harjavalti u Finskoj te u Schwarzheideu u Njemačkoj potvrđuju BASF-ovu potporu planu Europske komisije za europski vrijednosni lanac proizvodnje akumulatora te su dio „važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (IPCEI)“ koji je Europska komisija odobrila 9. prosinca 2019. u skladu s pravilima Europske unije o državnim potporama.

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

BASF_1_Experts in Schwarzheide.jpg
BASF_4_Research at BASF.jpg
BASF_3_Perspective Schwarzheide_LA.jpg
BASF_2_Schwarzheide and CHP plant.jpg
Posljednje ažuriranje 12. veljače 2020.