15. prosinca 2021.
Hrvatska
Priopćenja i novosti

BASF-ova konferencija za medije o istraživanjima 2021.: Održivost počinje s istraživanjima

  • BASF predstavlja rješenja za održivu mobilnost i poljoprivredu
  • Inovativni kemijski procesi i proizvodi mogu pridonijeti smanjenju emisija CO2

 

Inovativnim procesima i proizvodima kemijska industrija daje važan doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova. BASF-ovi znanstvenici svojim radom pridonose tomu da transformacija prema održivosti bude moguća. Na BASF-ovoj Konferenciji za medije o istraživanjima dr. Melanie Maas-Brunner, članica Odbora izvršnih direktora i glavna direktorica za tehnologije tvrtke BASF i drugi BASF-ovi znanstvenici predstavili su aktualne primjere inovacija iz BASF-ovih kanala inovacija u mobilnosti i poljoprivredi, kao što su inovativna rashladna sredstva za električne automobile i nove tehnologije precizne primjene u poljoprivredi.

„Transformacija prema održivosti počinje s istraživanjima“, rekla je Maas-Brunner. Zahvaljujući jedinstvenoj bazi istraživanja i razvoja s oko 10.000 zaposlenih širom svijeta, BASF ima vrlo važnu ulogu u tom kontekstu. „Da bismo još brže svladali izazove ove transformacije i bili dugoročno uspješni, moramo se još više približiti kupcima i iskoristiti prednosti našeg know-how Verbunda“, dodala je Maas-Brunner. Zbog toga će tvrtka u sljedećoj godini reorganizirati svoje globalne aktivnosti istraživanja. Istraživačke jedinice za pojedine sektore poslovanja, koje su dosad bile dio triju sektora istraživanja, bit će uključene u operativne sektore i tako još više usklađene s potrebama kupaca. BASF će u budućnosti objediniti aktivnosti istraživanja od važnosti za više sektora u centralizirani sektor istraživanja s globalnom prisutnošću.

BASF si je postavio ambiciozne ciljeve glede održivosti. Tvrtka želi dodatno ubrzati razvoj procesa bez emisija CO2 i kružnog gospodarstva te širenje digitalizacije. Osim toga, BASF podupire kupce u transformaciji prema većoj održivosti: u 2020. godini investirao je u istraživanje i razvoj ukupno oko 2 milijarde eura.

Povećanje sigurnosti u e-mobilnosti

Na sektor prijevoza otpada znatan udio globalnih emisija CO2. One se mogu smanjiti transformacijom prema e-mobilnosti. Da bi to uspjelo, nužne su inovacije, naprimjer za skraćenje vremena punjenja baterija, povećanje sigurnosti te veću održivost i učinkovitost procesa proizvodnje električnih vozila.

U tome će ključnu ulogu imati kemija: sadržaj kemikalija u električnom vozilu znatno je veći nego u vozilu s motorom s unutrašnjim izgaranjem. Razlog je to što se zbog promijenjenog pogonskog sklopovlja mijenjaju i brojne druge komponente električnih vozila. BASF-ovo istraživanje i razvoj kontinuirano radi na inovativnim proizvodima za električna vozila, kao što su materijali za baterije, plastični materijali visokih performansi, modificirana rashladna sredstva i inovativni premazi.

Naprimjer, plastični materijali bitno pridonose sigurnosti u električnim vozilima. Oni se naprimjer upotrebljavaju za postizanje stabilne zaštite od udara i bezopasne distribucije električne struje, kao toplinski vodljiva ljepila i za označivanje visokonaponskih komponenti i konektora bojama.

Nedavno razvijeno rashladno sredstvo iz linije proizvoda Glysantin® još je jedan BASF-ov proizvod koji povećava sigurnost u električnim vozilima. Zahvaljujući inovativnoj formuli, ima iznimno nisku električnu vodljivost. To znači da, ako se baterija ošteti, naprimjer u prometnoj nesreći, novi BASF-ov proizvod neće reagirati s visokonaponskim komponentama baterije. Istodobno, rashladno sredstvo Glysantin® ElectrifiedTM osigurava pouzdanu zaštitu od korozije u rashladnom sustavu električnog vozila.

Pomoću digitalnih metoda BASF-ovi su znanstvenici razvili i novu verziju svog elektrostatičkog premaza s katodnom zaštitom (e-premaza) CathoGuard® koji je posebno dizajniran za zahtjeve elektromobilnosti. Ta tehnologija omogućuje nanošenje na nižim temperaturama, čime se smanjuju emisije CO2, a istodobno zadržavaju svojstva proizvoda. Osim toga, premaz ispunjava prihvaćene standarde održivosti jer ne sadrži kositar ni opasne onečišćivače zraka nego tek nisku razinu hlapljivih organskih spojeva.

Inovacije za održivu poljoprivredu

BASF-ovi znanstvenici rade i na rješenjima za održivu poljoprivredu. Poljoprivrednici su suočeni s velikim izazovima: osiguravanjem dovoljno hrane za sve veće svjetsko stanovništvo, koje će do 2050. godine dostići brojku od 10 milijardi, promjenama vremenskih uvjeta zbog klimatskih promjena, sigurnim i djelotvornim suzbijanjem štetnika i korova unatoč rastu rezistentnosti te ograničenim prirodnim resursima i obradivim površinama. Stoga su hitno potrebne inovacije – od novog sjemenja i obilježja do inovativnih proizvoda za zaštitu bilja i digitalnih aplikacija.

Pšenica je jedna od najvažnijih žitarica u svijetu, s godišnjom proizvodnjom većom od 770 milijuna metričkih tona. Prinos pšenice mora se idućih godina znatno povećati. Ostvarenje tog cilja bit će otežano ograničenošću obradivih površina i izostancima žetve zbog klimatskih promjena. Globalnim programom uzgoja koji je prilagođen lokalnim uvjetima BASF razvija novu hibridnu pšenicu s obilježjima s dodanom vrijednošću za povećan prinos i kvalitetu te otpornost na bolesti i insekte. Koristeći se raznolikim genetskim obilježjima iz regija u kojima se uzgaja pšenica, BASF-ovi znanstvenici rade selekciju najboljih obilježja biljaka iz genetički različitih roditeljskih linija. Time tvrtka izlazi u susret potrebama poljoprivrednika i partnera duž čitavog vrijednosnog lanca kako bi se omogućila stabilnost prinosa i veća otpornost na klimatske promjene.

U svrhu poboljšanja proizvodnje usjeva BASF je razvio platformu za inteligentno modeliranje biljaka koja daje precizne agronomske preporuke na temelju kontinuirane analize podataka. Platforma obrađuje ekonomske, biološke i parametre održivosti te na temelju njih poljoprivrednicima pruža digitalno agronomsko savjetovanje, omogućujući im da ostvare učinkovit i ekološki zdrav uzgoj usjeva. Podaci s platforme upotrebljavaju se u raznim proizvodima iz asortimana xarvio® Digital Farming Solutions. Naprimjer, u tehnologiji pametnog prskanja (Smart Spraying), koja je razvijena u suradnji s tvrtkom Bosch, podaci se povezuju sa senzorima i softverom high-tech kamere radi precizne (spot) primjene herbicida na korove samo tamo gdje su potrebni. Terenska ispitivanja pokazuju da se tom kombinacijom tehnologija mogu ostvariti uštede u potrošnji herbicida čak do 70 %. To predstavlja važan doprinos zaštiti okoliša, ali i donosi financijske koristi poljoprivrednicima.

Pionirski pristup inovacijama za održivost predstavljaju i promjene u dizajnu istraživanja – pomak sa sekvencijskih na usporedna istraživanja. Tom se metodologijom proizvodi i aplikacije razvijaju od samog početka na temelju cjelovitog pristupa, a od najranijih faza istraživanja i razvoja uzimaju se u obzir aspekti održivosti. BASF je na taj način uspješno razvio fungicid Revysol®. Taj aktivni sastojak iz kemijskog razreda triazola ima snažnu biološku učinkovitost protiv raznih gljivičnih bolesti, a istodobno ispunjava sve zahtjeve za sigurnu i ekološki neškodljivu primjenu. 

Dr. Melanie Maas-Brunner, Member of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer of BASF SE, and Nina Schwab-Hautzinger, Senior Vice President Corporate Communications & Government Relations, have presented along with scientists current innovation examples for more sustainable mobility and agriculture at this year's research press conference.
Dr. Melanie Maas-Brunner, Member of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer of BASF SE (left), and Nina Schwab-Hautzinger, Senior Vice President Corporate Communications & Government Relations (right), have presented along with scientists current innovation examples for more sustainable mobility and agriculture at this year's research press conference.
Posljednje ažuriranje 15. prosinca 2021.