Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane
Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

Predani Vašem uspjehu


Segment kemikalija usredotočen je na održavanje i razvoj BASF-ovog „proizvodnog saveza“ Production Verbund. BASF-ov jedinstveni Verbund sustav čvrsto integriranih proizvodnih lokacija nudi velike konkurentne prednosti. Glavni faktori uspjeha za ovaj segment jesu operativna i tehnološka izvrsnost, efekt ekonomije razmjera, objedinjavanje i dostupnost sirovina, pouzdana i jeftina logistika te smanjena složenost.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's
Petrokemijski proizvodi

Katalizatori

Međuproizvodi

BASF grupa širom svijeta razvija, proizvodi i stavlja na tržište oko 700 međuproizvoda. Najvažnije skupine proizvoda tog sektora uključuju amine, diole, polialkohole, kiseline i specijalne kemikalije. Međuproizvodi upotrebljavaju se primjerice kao početna sirovina u proizvodnji premaza, plastičnih masa, farmaceutskih proizvoda, tekstilnih vlakana, deterdženata i sredstava za zaštitu bilja. Inovativni međuproizvodi BASF-a pomažu da se poboljšaju svojstva gotovih proizvoda i učinkovitost proizvodnih procesa.

 

Monomeri

Sektor monomera isporučuje širok portfelj monomera velikog volumena, osnovnih monomera i anorganskih kemikalija. Među najvažnijim su proizvodima MDI (difenilmetan-diizocijanat), TDI (toluen-diizocijanat), kaprolaktam, adipinska kiselina, poliamid 6 i 6.6, amonijak, dušična kiselina, proizvodi od sumpora i klora, anorganske soli, urea, melamin, ljepila i smole za impregnaciju.

Opći uvjeti prodaje