O nama

Ekološki prihvatljive baterije – obnovljive i punjive

BASF je tvrtka spremna na promjene u budućnosti koja podupire zeleni plan EU-a i gradi poziciju vođe u akceleratorima zelene transformacije.

Istraživanjem i razvojem radi optimizacije baterija BASF nastoji poboljšati sigurnost, performanse i životni vijek pogonskih ćelija.

Kako baterije štete okolišu?

Pridobivanje sirovina potrebnih za proizvodnju baterija, npr. litija, kobalta i nikla, može naštetiti životinjskom svijetu, ekosustavima i zdravlju ljudi.

U tom se procesu troše znatne količine energije i vode, čime se dodatno opterećuje okoliš. Kemikalije i opasne tvari koje se upotrebljavaju u tu svrhu moraju se pažljivo zbrinuti i njima se mora pravilno rukovati kako bi se izbjegla onečišćenja.

Proizvodni proces, prijevoz i pridobivanje sirovina zahtijevaju znatnu količinu energije koja se često dobiva iz fosilnih goriva. Stoga se tijekom cijelog životnog ciklusa baterije ispuštaju emisije stakleničkih plinova, što pridonosi klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju.

Baterije sadrže otrovne tvari, npr. olovo, kadmij i živu, koje se mogu procjeđivati u tlo i vodu, a nepravilnim odlaganjem ili spaljivanjem ispustiti u okoliš. 

BASF-ovo iskustvo s prijelazom s jednokratnih na punjive baterije

Kad je riječ o održivosti, punjive baterije općenito se smatraju boljima, ali jednokratne baterije i dalje imaju svoje mjesto.

Za punjive baterije BASF nudi niz materijala, npr. katodne aktivne materijale, elektrolite, veziva i separatore.

Oni se upotrebljavaju u litij-ionskim baterijama, koje su u širokoj primjeni u mobilnim elektroničkim uređajima, električnim vozilima i sustavima za pohranu energije. Punjive baterije imaju prednost jer se mogu puniti više puta, pa imaju dulji životni vijek i stvaraju manje otpada nego jednokratne baterije.

Izbor između punjivih i jednokratnih baterija ovisi o konkretnoj primjeni i zahtjevima.

Punjive baterije općenito se smatraju dugoročno održivijima jer se mogu upotrebljavati više puta prije zbrinjavanja, čime se smanjuje utjecaj na okoliš i ukupni troškovi. Jednokratne baterije mogu se upotrebljavati u situacijama u kojima punjenje nije izvedivo ili u uređajima s niskom potrošnjom energije koji se rijetko upotrebljavaju. One stvaraju više otpada nego punjive baterije.

basf-batteries.jpg

BASF i litij

BASF svakako igra važnu ulogu u vrijednosnom lancu litija jer osigurava tehnologije i rješenja za litij-ionske baterije. One se naširoko upotrebljavaju u mobilnim elektroničkim uređajima, električnim vozilima i sustavima za pohranu energije.

Budući da je litij visoko reaktivan materijal, BASF slijedi propise EU-a o opasnim tvarima i stroge propise prema Uredbi EZ-a o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP).

Propisima se predviđa da se litij mora nabavljati od dobavljača koji se pridržavaju strogih etičkih normi i normi održivosti, osobito glede recikliranja, s obzirom na to da se radi o ograničenom resursu.

Baterije NAS® – snaga je u zelenom

BASF daje važan doprinos proizvodnji natrij-sumpornih baterija (NAS) koje se smatraju ekološki prihvatljivima zbog nekoliko čimbenika.

Te pogonske ćelije za dugu vožnju imaju učinkovitost skladištenja energije zahvaljujući kojoj se maksimalno iskorištavaju obnovljivi izvori energije (solarna energija i energija vjetra) zbog minimalnog gubitka energije tijekom skladištenja i iskorištavanja.

Te baterije traju nekoliko tisuća ciklusa punjenja i pražnjenja, a jedan blok baterije NAS ima snagu 1,45 MWh.

Baterije NAS koriste se velikim brojem ekološki prihvatljivih materijala, a glavni su natrij i sumpor. Izbor materijala jamči da baterije NAS imaju minimalan utjecaj na okoliš, ali uz održanu funkcionalnost.

BASF je dao najveći doprinos baterijama NAS u znanosti o materijalima i kemiji. Razvili smo elektrolite visokih performansi koji omogućuju učinkovitiji protok iona unutar baterije, zbog čega se energija šalje stabilno i snažno, a protok se poboljšava našim specijaliziranim komponentama kao što su separatori i premazi.

basf-nas-batteries.jpg

Najbolji primjer upotrebe: doprinos e-mobilnosti

S obzirom na to da će do 2025. godine na cestama širom svijeta biti približno 1,5 milijardi automobila i da je promet najveći izvor CO2 u Europi i na njega otpada više od četvrtine svih emisija stakleničkih plinova, važnost baterija za automobilsku industriju treba ozbiljno shvatiti.

Budući da smo jedan od najvećih dobavljača materijala za baterije, cilj nam je pridonijeti održivom lancu vrijednosti tih materijala i učiniti elektromobilnost izvedivom opcijom za sve.

Razvojem katodnih aktivnih materijala, elektrolita i drugih komponenti poboljšavamo učinkovitost i energijsku gustoću baterija. Time se postiže duži domet vožnje, brže vrijeme punjenja i povećana izlazna snaga te smanjuje utjecaj na klimu i okoliš.

Nadalje, razvoj laganih materijala u koje se postavljaju baterije može pomoći da se smanji težina vozila, što također povećava domet vožnje.

Svakako, za ostvarenje cilja neto nula emisija najvažnije je postići zatvorenu petlju. Ako smo već dobili energiju na temelju održivog pristupa, trebali bismo nastaviti s održivom obradom baterija. Zato je ključno educirati svakog vozača o recikliranju, ponovnoj uporabi i prenamjeni.

Postoji još jedna velika prednost, i to iz perspektive potrošača: električna energija mnogo je jeftinija od benzina u cijelom svijetu, što potrošači znaju, čak i ako ne znaju da može potjecati iz obnovljivih izvora.

Današnja tehnologija omogućuje svakom vozaču da bude siguran da će s manjom baterijom moći putovati 200, a s većom 500 kilometara.

Electric filling station electric car white solar system translation parking lot sign: "electric vehicles during charging" (German)

Zaključak

Svojim učinkovitim i pouzdanim baterijskim sustavima BASF utire put održivoj budućnosti u kojoj se čista energija može učinkovito iskoristiti.

Prihvaćanjem tih inovativnih tehnologija možemo stvoriti svijet koji se napaja suncem i vjetrom, znatno smanjujući utjecaj na okoliš i gradeći svjetliju budućnost za buduće generacije.

BASF nudi i inovativna rješenja za recikliranje baterija radi promicanja kružnog gospodarstva za materijale za baterije. Razvija tehnologije za oporabu i ponovnu uporabu vrijednih metala iz istrošenih baterija, smanjujući utjecaj na okoliš i podupirući održivu proizvodnju novih komponenti baterija.