O nama

Kemija pridonosi održivoj budućnosti

Potreba za hranom, energijom i pitkom vodom za sve brojnije svjetsko stanovništvo, ograničeni resursi i zaštita klime – inovacije na temelju kemije imaju ključnu ulogu u tim izazovima. U BASF-u želimo pridonijeti svijetu u kojem je svakomu osigurana održiva budućnost i bolja kvaliteta života. To činimo stvarajući kemiju za naše kupce i društvo i služeći se dostupnim resursima na najbolji mogući način. Održivost je u srcu onoga što radimo jer u BASF-u stvaramo kemiju za održivu budućnost.

biomass balance  1.jpeg

Kružno gospodarstvo

U BASF-u je kružno gospodarstvo mnogo više od gospodarenja otpadom. Cilj je da se krug zatvori i da se proizvodi i resursi iskoriste na najbolji mogući način u svim segmentima vrijednosnog lanca. Kemijska industrija i njezine inovacije mogu predvoditi te promjene. BASF već primjenjuje kružno gospodarstvo na nekoliko načina i uz nekoliko pristupa.

Pristup utemeljen na ravnoteži mase

U kemijskoj se industriji od malog broja sirovina proizvode deseci tisuća različitih proizvoda. Najveći dio proizvodnje kemikalija počinje u reaktoru za parno krekiranje gdje se nafta, ugljikohidrat s dugačkim lancem, pomoću pare cijepa ili „krekira“ u manje molekule. Te molekule zatim služe kao elementi za daljnju proizvodnju. Oni uključuju, naprimjer, vodik, metan, etilen i propilen koji se uglavnom prerađuju u plastiku, premaze, otapala i proizvode za zaštitu usjeva.

biomass balance 2.jpeg

U kemijskoj se industriji obnovljive ili reciklirane sirovine unose na početku proizvodnog procesa, a krajnjem se proizvodu pripisuje njihov udio. To načelo utemeljeno na izračunu nudi višestruke prednosti. Smanjuje emisije stakleničkih plinova i unos fosilnih sirovina, a kvaliteta i svojstva proizvoda ostaju isti. Zahvaljujući tomu, proizvodi se mogu prerađivati na isti način kao konvencionalno proizvedeni materijali. Ne postoji, stoga, potreba za prilagođavanjem formulacija, postrojenja i procesa.

Pristup utemeljen na ravnoteži biomase

BASF je pionir u razvoju procesa utemeljenog na ravnoteži biomase za upotrebu obnovljivih sirovina u kemijskoj industriji. Taj pristup omogućuje da se fosilna goriva zamijene obnovljivim sirovinama u BASF-ovu proizvodnom Verbundu. Osiguravanjem ravnoteže biomase u proizvodima BASF pridonosi zaštiti okoliša i klime, zadržavajući visoku kvalitetu.

Pristup utemeljen na ravnoteži biomase ima višestruke prednosti: štednja fosilnih resursa, smanjenje emisija stakleničkih plinova, poticanje upotrebe obnovljivih resursa, osiguravanje jednake kvalitete i svojstava proizvoda i slično. Taj se pristup primjenjuje na mnoge BASF-ove proizvode, npr. superapsorbente, disperzije, plastiku i međuproizvode. Dobiveni proizvodi s ravnotežom biomase nude BASF-ovim kupcima mogućnosti razlikovanja, npr. na temelju poboljšanog otiska CO2 i ušteda fosilnih resursa.

 

Održivost

Kružno gospodarstvo

Pristup utemeljen na ravnoteži mase

Pristup utemeljen na ravnoteži biomase