O nama

Kemija omogućava dovoljno zdrave hrane (i vode)

Godine 2050. na Zemlji će živjeti gotovo deset milijardi ljudi. Dok svjetsko stanovništvo raste, kao i njegove potrebe, resursi na planetu su ograničeni. Ujedinjeni narodi predviđaju da će do 2050. čovječanstvo trebati povećati proizvodnju hrane za 70 % kako bi se prehranio svijet.

photo 1.jpeg

Hrana je život

Osiguranje hrane za rastuće svjetsko stanovništvo najveći je izazov za poljoprivredu. Da bi odgovorili tom izazovu, poljoprivrednici trebaju nove tehnologije i nova rješenja.

Svaki čovjek, žena i dijete moraju imati pristup zdravoj, kvalitetnoj hrani, i sada i u budućnosti. To je temelj za svačiju kvalitetu života. Da bismo osigurali da poljoprivreda uzmogne zadovoljiti današnje i sutrašnje potrebe za hranom, kao i potrebe budućih naraštaja, trebamo iskoristiti puni potencijal svjetskoga znanja.

Suradnja u svladavanju izazova i nalaženje novih rješenja BASF-ove su jake strane jer mi to radimo u poljoprivredi već više od stotinu godina. Naši su zaposlenici u stalnom kontaktu s poljoprivrednicima i poljoprivrednim stručnjacima svakoga dijela zemaljske kugle. Oni predano rade na utvrđivanju pristupa potrebnih za optimizaciju poljoprivredne proizvodnje, povećanje profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava i poboljšanje kvalitete života za rastuće svjetsko stanovništvo.

BASF ima dugu tradiciju kao pouzdan partner poljoprivrednika. Naš je cilj pomoći poljoprivrednicima da prosperiraju uz inovativna i održiva rješenja, ne samo danas nego i u budućnosti.

photo 2.jpeg

Inovacija za uspješnu poljoprivredu

Dobre, kvalitetne žetve presudne su da bi poljoprivrednici imali prosperitetnu sezonu. Naši im proizvodi pomažu da to postignu.

BASF je jedno od vodećih svjetskih poduzeća na području istraživanja zaštite bilja. Svake godine ulažemo u istraživanje i razvoj novih proizvoda i rješenja koja će pomoći poljoprivrednicima da budu uspješni. Suvremeni fungicidi, herbicidi, insekticidi, sredstva za tretiranje sjemena i sredstva za uništavanje štetnika tvore jezgru naše službe za zaštitu usjeva. Osim toga, nudimo biološke proizvode i rješenja za zaštitu usjeva u svrhu poboljšanja biljnog zdravlja, kao i inovacije za poboljšanje upravljanja hranjivima u tlu. Također pomažemo poljoprivrednicima da zaštite svoje usjeve od biljnih bolesti, korova, kukaca i glodavaca te da smanje gubitak dušika u primjeni umjetnog gnojiva.

Već više od stotinu godina BASF predano podupire poljoprivrednike novim tehnologijama, tako da oni mogu održivo postizati visoke prinose čak i na ograničenim površinama. Znamo da ostaje još puno rada na održivoj poljoprivredi i mi ćemo napredovati zajedno – s poljoprivrednicima i za njih. Zato što  vjerujemo da je poljoprivreda najveći posao na planetu.

photo 3.jpeg