Kémiával a klímavédelemért

A klímaváltozás: napjaink társadalma előtt álló egyik legsürgetőbb kihívás.

A BASF maga is támogatja a Párizsi Megállapodás azon célkitűzését, hogy a kormányok 2 ºC alatt tartsák a globális felmelegedést. Mi legfőképpen az újabb kihívásokra választ adó innovatív megoldásaink alkalmazása terén is hasznosított szakértelmünkkel kívánjuk felvenni a harcot a klímaváltozással szemben. A klímavédelem a BASF egyik kulcsfontosságú feladata, egyben stratégiánk meghatározó része.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Klímavédelmi célunk

A BASF CO2-semleges növekedést kíván megvalósítani 2030-ra. Célunk, hogy gyárainkban az üvegházhatású gázok teljes kibocsátását (a harmadik feleknek eladott energiából származó kibocsátások kivételével) és energiavásárlásainkat a 2018. évi szinten (21,9 millió metrikus tonna CO2-egyenérték) tartsuk a termelés egyidejű növelése mellett.

Teljesíteni akarjuk klímavédelmi célunkat és további csökkentéseket is el szeretnénk érni üzem-optimalizálási intézkedéseinkkel, alacsony széndioxid-kibocsátással járó energiaforrások vásárlásával, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának hosszú távú csökkentésére irányuló kutatás-fejlesztési programunkkal. Globális széndioxid gazdálkodásunk fogja össze mindezeket az intézkedéseket.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

CO2 kibocsátás csökkentése

A BASF az energiatermelési és gyártási folyamatok optimalizálásával, valamint a nitrogénoxid kibocsátások tervszerű csökkentésével már az elmúlt évtizedekben is jelentősen tudta csökkenteni CO2 kibocsátását. Továbbra is hasonló erőfeszítéseket fogunk tenni és villamos energia vásárlásainkban a fosszilis tüzelőanyagainkat fokozatosan leváltuk megújuló energiaforrásokkal. Sőt az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus csökkentését szem előtt tartva a BASF kutatói alapjaiban új, alacsonyabb CO2 kibocsátással együtt járó gyártási folyamatokon végeznek hathatós fejlesztéseket.

Széndioxid gazdálkodás

Optimisták vagyunk a tekintetben, hogy ezek a folyamatok 2030-tól ténylegesen megvalósíthatók lesznek. E téren legfőbb célunk az, hogy teljes mértékben elejét vegyük a CO2 kibocsátásnak. Az ezen túl adódó lehetőségek (úgymint a biomassza, a CO2 vagy a hulladék nyersanyagként való hasznosítása a vegyipari termelésben) is egyre fontosabb szerepet fognak játszani. A fenntarthatóan fellelhető biomasszában rejlő lehetőségek azonban végesek.

Napjainkban – a rendkívül nagy mennyiségben szükséges energia okán – még korlátai vannak a CO2 felhasználhatóságának.

 

Energia- és klímavédelem

Klímavédelmi célunk

Széndioxid gazdálkodásunk