Global Home
13 oktober 2017
Nieuws en media

BASF verwacht geen gezondheidsrisico's

BASF heeft leveranciers en klanten op de hoogte gebracht van kwaliteitsschommelingen in de productie van TDI. De productie is gestopt en klanten zijn op de hoogte gebracht.

BASF-deskundigen hebben in het kader van risicobeoordeling eerste tests uitgevoerd op schuim. Uit de resultaten en de daaropvolgende berekeningen blijkt dat er geen gezondheidsrisico's worden verwacht. BASF verstrekt de verantwoordelijke autoriteiten en de betreffende verenigingen de details van de beoordeling.

Van de 7.500 ton TDI, die een hogere dichloorbenzeen waarde hebben, werd ongeveer tweederde nog niet verwerkt. De intrekking van het product is begonnen in nauwe samenwerking met de klanten. Een team van ongeveer 75 specialisten werkt samen met klanten om open vragen te verduidelijken.
Er zijn ongeveer 300 oproepen, voornamelijk van consumenten, naar de Duitse BASF hotline voor klanten en consumenten geweest. De meeste vragen hebben betrekking op afgewerkte producten zoals matrassen.

BASF is in nauw contact met de relevante verenigingen voor matrassen en schuimproducenten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Als u als consument een vraag heeft over uw matras of levering dan verzoeken wij u om de organisatie waar u uw product heeft gekocht te bereiken. BASF heeft contact met de leveranciers.

De telefonische hotline voor klanten en consumenten is tussen 8:00 uur en 18:00 uur geopend onder nummer: +49 621 60-21919.
Op deze pagina kunt u het Engelstalige persbericht vinden.

Laatste update 13 oktober 2017