Global Home
Over ons

De Meern

De locatie De Meern is op 31 augustus overgegaan naar ASC, onder de naam IQatalyst. Ga naar de website voor meer gegevens over IQatalyst: iQatalyst.

Onze producten

De chemische industrie maakt stoffen die de natuur meestal zelf niet kan maken. Denk aan kunststoffen of geneesmiddelen. Om zo’n product te maken, moeten meerdere stoffen met elkaar reageren. Een katalysator zorgt ervoor dat de reactie tot stand komt of juist voorkomen wordt. Hierdoor ontstaan nieuwe producten. Lees hieronder de voorbeelden van onze producten.

Een katalysator in je elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat de batterij niet ontploft tijdens het opladen. Op deze manier kunnen er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan.

 

Margarine wordt gemaakt van natuurlijke oliën. Een katalysator zorgt ervoor dat de oliën wat harder worden waardoor de margarine gemakkelijker op je boterham te smeren is.

Veiligheid

Onze activiteiten zijn gebaseerd op duurzame ontwikkeling. Wat verstaan wij onder duurzaam? Door economie, milieu maar ook onze sociale verantwoordelijkheid serieus te nemen, leveren we een bijdrage aan de toekomst van de generatie van morgen. Concreet is BASF verbonden aan het wereldwijde Responsible Care-programma. Dit is de vrijwillige verbintenis om te streven naar een voortdurende verbetering van onze prestaties op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze activiteiten ligt bij ons. Wij doen er alles aan om incidenten te voorkomen, desondanks brengt bedrijvigheid bepaalde risico’s met zich mee. Deze risico’s worden met tal van veiligheidsmaatregelen- en procedures gemanaged en zo tot een aanvaardbaar niveau gebracht.

De veiligheid van onze productie is op orde. De gemeente controleert ons hierop streng. Om zo goed mogelijk ingespeeld te zijn bij een calamiteit, oefenen we regelmatig samen met de brandweer. Hierdoor zijn de externe hulpdiensten goed op de hoogte van de situatie op ons fabrieksterrein.

Op onze vestiging in De Meern werken zo’n 200 medewerkers. Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor hun veiligheid. We nemen dus alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om onveilige situaties te voorkomen.

Wij produceren bij BASF in De Meern geen brandbare producten. Daarnaast zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen om in geval van brand de risico’s te beheersen. Zo is er bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie gebouwd rondom de opslag van waterstof. Bij brand zorgt deze installatie ervoor dat de waterstof koel gehouden wordt.