Kariera

Łukasz

Lukasz1.jpg

Swój trzymiesięczny staż zrealizowałem w dziale produkcji w fabryce katalizatorów w Środzie Śląskiej. Zdecydowałem się na staż w BASF ze względu na nowoczesne rozwiązania techniczne i profil firmy.

Lukasz2.jpg

W czasie stażu panowała miła atmosfera, pozytywnie wpływająca na współpracę, a życzliwi pracownicy działu chętnie tłumaczyli zagadnienia związane z procesem produkcji i działaniem fabryki. Dzięki odbytemu stażowi poszerzyłem wiedzę na temat rozwiązań technologicznych i zastosowanej aparatury. Zdobyte doświadczenie i wiedza są solidnym fundamentem w rozwoju mojej kariery zawodowej. Jestem zadowolony z mojego wyboru.

Podczas realizacji zadania stażowego zdobyłem praktyczną wiedzę o hierarchii systemów zarządzania (SCADA, MES, ERP) oraz przepływie danych. Poznałem również działanie baz danych i ich wykorzystanie w usprawnieniu produkcji. Pomagałem w tworzeniu aplikacji webowej, która ułatwia raportowanie produkcji i dostęp do danych procesowych pracownikom obszaru slurry. Dodatkowo zapoznałem się różnymi narzędziami Lean Management stosowanymi w zakładzie w Środzie Śląskiej.