Kariera

Magdalena

Magdalena2.jpg

Miałam okazję odbyć staż w Dziale Kontroli Jakości w fabryce Katalizatorów Automotive BASF Polska Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej. Staż obejmował przede wszystkim zapoznanie się z funkcjonowaniem Laboratorium Badań Fizykochemicznych.

Lukasz2.jpg

Opanowałam wykonywanie wielu analiz chemiczny. Podczas stażu poznałam również inne jednostki organizacyjne Działu tj. Laboratorium Przygotowania Próbek, Laboratorium Badań Aktywności Katalitycznej, Pracowni Rentgenowskiej i Administracji Działu. Dodatkowo uczestniczyłam w pracach Działu Produkcji, w sekcjach Przygotowania Masy Katalitycznej oraz Powlekania.

Magdalena.jpg

W trakcie trwania stażu miałam możliwość opracowania wielu indywidualnych projektów, dzięki którym dużo się nauczyłam. Wraz ze stażystami z innych działów przygotowaliśmy wspólny projekt. Cały etap jego powstawania nauczył nas komunikacji i współpracy w dużym zespole badawczym. Wakacyjny staż w BASF to doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia, które z pewnością pomoże w dalszej karierze zawodowej.