Kariera

Danuta

Danuta1.jpg

O stażu dowiedziałam się dzięki działalności w Kole Naukowym Matematyki Przemysłowej. Studiuję matematykę stosowaną i interesuję się jej zastosowaniami w przemyśle. Praktyka w Dziale Produkcyjnej Inżynierii Oprogramowania pozwoliła mi na poszerzenie pasji, zdobycie nowych umiejętności oraz zastosowanie w praktyce wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

Moim zadaniem była analiza zachowywania się masy katalitycznej. Miałam znaleźć model matematyczny opisujący to zjawisko dla różnych typów mas używanych w procesie produkcji katalizatorów.

Danuta2.jpg

Dzięki możliwości stażu w międzynarodowej organizacji udało mi się poznać warunki pracy w dużej firmie oraz sposoby budowania sieci kontaktów i wymiany informacji pomiędzy różnymi działami na różnych poziomach. Rozwinęłam swoje zdolności w zadawaniu odpowiednich pytań i udzielaniu konkretnych odpowiedzi, co dla osób ograniczonych czasem pracy jest bardzo istotne. Bardzo ważna była również atmosfera wśród pracowników i stosunek do stażysty — nie odczuwałam presji, lecz chęć zrozumienia i pomocy.

Danuta3.jpg

Było to moje pierwsze doświadczenie w pracy w branży przemysłowej i szczerze przyznaję, że udało mi się zakończyć je z poczuciem bardzo produktywnie spędzonego czasu oraz z pewnego rodzaju smutkiem — w takim zespole chciałoby się pracować dłużej!