Kariera

Marcin

Marcin1.jpg

Podczas stażu letniego w BASF wspierałem działalność Działu Zakupów. Szybką aklimatyzację i efektywne wdrożenie do pracy umożliwiła mi bardzo miła atmosfera oraz życzliwe wsparcie pozostałych członków zespołu.

Marcin2.jpg

Do moich zadań należało prowadzenie procesów wyboru dostawców, bezpośredni kontakt z kontrahentami oraz negocjowanie warunków współpracy. Byłem także zaangażowany w pracę nad inicjatywami optymalizującymi koszty wspólnych zakupów dla oddziałów firmy BASF w Polsce.

Uważam, że staż w BASF to świetna okazja do zdobycia i szlifowania praktycznych umiejętności biznesowych. Jestem przekonany, że wyniesione stąd doświadczenia będą dla mnie niezwykle cennew dalszym rozwoju zawodowym.