Kariera

Beata

Beata.jpg

Beata, Stażystka w Dziale Kontroli Jakości

 Mój trzymiesięczny staż w Fabryce Katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej realizowałam w Dziale Kontroli Jakości w laboratorium badań fizykochemicznych. Podczas stażu miałam także możliwość zapoznania się z pracą wykonywaną w laboratorium badań aktywności katalitycznej, laboratorium przygotowania próbek oraz pracowni rentgenowskiej. Do moich głównych zadań należało wykonywanie pomiarów lepkości, pH, zawartości suchej masy, rozkładu wielkości cząstek oraz XRF.

Spotkałam tutaj wielu przyjaznych ludzi, zarówno wśród pracowników, jak i innych stażystów. Dzięki projektowi realizowanemu wspólnie ze wszystkimi stażystami mogłam sprawdzić się w pracy w zespole.

Czas spędzony tutaj był wartościowy. Zdobyłam cenne doświadczenie i zapoznałam się z funkcjonowaniem międzynarodowej firmy chemicznej.