Kariera

Maciej

Kwiecień Maciej.jpg

Czas, który spędziłem na stażu w BASF pozwolił mi na poszerzenie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia w międzynarodowej korporacji. Podczas stażu w Dziale Information Management wykonywałem aplikację webową, co przełożyło się na rozwój umiejętności związanych z tworzeniem systemów bazodanowych oraz podniosło moje umiejętności programistyczne. Oprócz codziennych zadań w dziale, w którym odbywałem staż, uczestniczyłem wraz z innymi stażystami w projekcie zespołowym, który rozwinął moje umiejętności interpersonalne. Możliwość pracy ze specjalistami z różnych branż oraz szczegółowe poznanie funkcjonowania dużej firmy są bezcennym doświadczeniem.