Kariera

Elżbieta

Elżbieta Mulak.jpg

Swój trzymiesięczny staż w firmie BASF odbyłam w Zespole ds. Systemów Pomiarowych, wchodzącym w skład Działu Technicznego. Był to dla mnie bardzo wartościowy czas, w którym miałam możliwość poznania jak funkcjonuje zakład produkcyjny.  Spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem w zespole i byłam pod wrażeniem pozytywnej atmosfery jaka panuje wśród pracowników.

Różnorodność zadań jakie zostały mi przydzielane pozwoliły w pełni zrozumieć na czym polega praca metrologów. Dzięki temu miałam styczność z szerokim zakresem urządzeń pomiarowych m.in. wagi, termometry, dyfraktometry laserowe. Oprócz indywidulanych zadań razem ze stażystami zrealizowaliśmy wspólny projekt, który pozwolił na zapoznanie się z różnymi działami zakładu.

Udział w programie stażowym jest na pewno dobrym początkiem kariery zawodowej, który mogę szczerze polecić.