Kariera

Mikołaj

Mikołaj Rydzewski.png

Trzymiesięczny staż letni w BASF Polska był dla mnie ogromną szansą poznania „od wewnątrz” pracy w dużej, międzynarodowej korporacji oraz poruszania się w środowisku wielu specjalistów w swoich dziedzinach. Możliwość pracy w dziale Legal pokazała mi realia pracy prawnika w nowoczesnej firmie.

Podjąłem się postawionego mi zadania digitalizacji archiwum, co pozwoliło mi zrozumieć budowę kontraktów między największymi światowymi spółkami. Praca w BASF to także możliwość zaznania codziennej pracy prawników, jak pisanie draftów pełnomocnictw czy odpowiedzi na pisma z sądów. Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry, która zawsze była gotowa podać pomocną dłoń metodą wskazania  „wędki”, a nie „ryby”.

Decyzja spędzenia wakacji będąc częścią zespołu BASF Polska była najlepszą z możliwych do podjęcia. Zdobyte podczas stażu doświadczenie i wiedza praktyczna pomogą mi w wybraniu mojej dalszej ścieżki kariery zawodowej.