Kariera

Oliver

Stażyści 2023 www - 12

Staż letni odbyłem w Dziale Sprzedaży Coatings. Obowiązki wykonywane w trakcie trzech miesięcy były różnorodne i dotyczyły zagadnień działania całego zespołu Coatings; od uczestnictwa w spotkaniach z klientami, przez zadania analityczne do zaangażowania mnie działania marketingowe.

Zajmowałem się między innymi przygotowaniem potencjałów rynkowych oraz perspektywami i trendami na rynku refinish.

Zapoznałem się z zarządzaniem dokumentami prawnymi związanymi z lakiernictwem, kartami charakterystyk produktów z portfolio BASF Coatings oraz procesem zarządzania produktem chemicznym.

W trakcie stażu miałem przyjemność pracować z profesjonalistami i prawdziwymi znawcami branży. Na każdym etapie swoich działań mogłem liczyć na ich wsparcie w poznaniu dziedziny, merytoryczne wyjaśnienie zlecanych zadań oraz odpowiednią dynamikę pracy.

Z pewnością mogę powiedzieć, że trzymiesięczny staż w strukturach BASF był czasem naprawdę owocnym w zrozumieniu działania tak dużej firmy chemicznej.

Jeżeli czyimiś zainteresowaniami – jak moimi - jest chemia oraz motoryzacja, staż w Coatings jest najlepszym miejscem do rozwijania siebie samego. Szkolenie z procesu nakładania powłok lakierniczych na elementy metalowe jest idealnym tego przykładem.