Polska
Kariera

Diversity + Inclusion:
Zróżnicowanie jest źródłem naszego sukcesu 

U nas mile widziani są wszyscy uzdolnieni pracownicy, niezależnie od płci, środowiska kulturowego, religijnego lub społecznego, z którego się wywodzą, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, pochodzenia czy integralności fizycznej.

 
Nasi pracownicy mają zasadniczy wkład w nasz sukces. Różnorodność środowisk i perspektyw jest nam niezbędna, by oferować klientom najlepsze rozwiązania. 
Katarzyna Byczkowska18124.jpg
Jedną z kluczowych wartości, która przyświeca BASF jest otwartość, którą rozumiemy jako dostrzeganie różnorodności w środowisku pracy i  integrację. Dlaczego to jest ważne? W firmach, które wzmacniają różnorodność i budują tzw. kulturę „włączającą”, pracownicy czują się bardziej swobodnie, mają korzystne warunki dla rozwoju zawodowego, wymiany wiedzy i doświadczeń. Mogą też lepiej wykorzystywać swoje talenty. Sprzyja to większej lojalności wobec pracodawcy i większej satysfakcji z pracy. Zróżnicowane zespoły są bardziej kreatywne i zdolne do lepszego zrozumienia klientów, ich potrzeb czy problemów. 
Katarzyna Byczkowska
Dyrektor Zarządzająca BASF Polska sp. z o.o.

Jak promujemy różnorodność 

Promowanie różnorodności stanowi integralną część naszej strategii korporacyjnej oraz jest zakotwiczone w wartościach Grupy BASF. Wywodzący się z tego podejścia nasz globalny model kompetencji oraz globalny Kodeks postępowania wyznaczają ramy działań dla całego naszego zespołu.

Nasi liderzy spełniają kluczową rolę we wdrażaniu tych wartości. Wspieramy ich zatem poprzez oferty szkoleń dotyczących wzajemnych relacji oraz sprawowania kierownictwa w sprawiedliwy i motywujących sposób. Ogólnofirmowa inkluzywność różnorodności jest także istotnym komponentem strategii zarzadzania zasobami ludzkimi.

Gender_Balance.jpg

Do 2030 r. chcemy zwiększyć udział kobiet w kadrze kierowniczej w BASF na całym świecie do 30%.
Shot of a team of creative businesspeople applauding an achievement  while working late in the boardroom

Promowanie kultury otwartości i doceniania ma pozytywny wpływ między innymi na zaangażowanie pracowników. Nasz globalny cel:

Ponad 80% naszych pracowników uważa, że w BASF może się rozwijać i wykorzystywać cały swój potencjał.

IMG_1448 2.jpg

Wspieramy liczne grupy pracowników, które walczą o uczciwe szanse i tolerancję.

 

W Centrali w Ludwigshafen są to Women in BASF, the Men´s Network i LGBT+Friends.

you-at-BASF_Logo.png

Naszym uzdolnionym kadrom oferujemy najlepsze środowisko sprzyjające rozwojowi:

Nasze oferty you@BASF uwzględniają indywidualne potrzeby poszczególnych pracowników.

diversity.PNG

Co nasi koledzy mówią o różnorodności

#teamBASF #belongatBASF #flaggefuervielfalt #BASFpride #diversitymatters #balanceforbetter

BASF współpracuje z różnymi krajowymi i międzynarodowymi sieciami, a także (partnerskimi) organizacjami, inicjatywami i stowarzyszeniami. W ten sposób staramy się oddziaływać na społeczeństwo.

BASF wspiera różne krajowe i międzynarodowe sieci, organizacje, inicjatywy i stowarzyszenia. W ten sposób wywieramy wpływ na społeczeństwo.

W ramach Inicjatywy Chefsache wraz z innymi firmami prowadzimy kampanię na rzecz zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jako jeden z założycieli inicjatywy Charta der Vielfalt wspieramy wszystkie wymiary różnorodności w Niemczech. Jako członek założyciel fundacji PrOUT@work wspieramy sprawy osób LGBT*IQ (lesbijek, gejów oraz bi-, trans- i interseksualistów). Od 2018 r. BASF jest sygnatariuszem globalnego kodeksu postępowania ONZ wobec LGBTIQ. W ramach globalnej koalicji Business for Inclusive Growth BASF i około 40 innych firm współpracuje z OECD i G7 na rzecz sprawiedliwej, zrównoważonej i inkluzywnej ścieżki wzrostu.