Global Home
Kontakt

Kontakt

Kontakt - Lokalizacje i Działy handlowe BASF w Polsce

mapa BASF Polska lokalizacje 2023.jpg

BASF Polska Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 570 99 99
Fax: +48 22 570 95 99
Mail: recepcja.basfpolska@basf.com

Agricultural Solutions Call Center
Tel +48 22 570 99 90

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000063691;
NIP: 526-02-12-687
Wysokość Kapitału Zakładowego:
21313240 zł

Zarząd: Katarzyna Byczkowska – Prezes