Home Link
Polska
Kontakt
Polska
Kontakt

Kontakt

Kontakt - Lokalizacje i Działy handlowe BASF w Polsce

Print
' Stay Connected ' word made of square letter word on grey background.

Stay Connected.

Bądź w kontakcie z BASF Polska! Zaplanuj telekonferencję, rozmowę, kontakt z nami. Zapraszamy!

BASF Polska Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 570 99 99
Fax: +48 22 570 95 99
Mail: recepcja.basfpolska@basf.com

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000063691;
NIP: 526-02-12-687
Wysokość Kapitału Zakładowego:
21313240 zł

Zarząd: Katarzyna Byczkowska – Prezes