Global Home

Dane ogólne

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 570 99 99
Telefax: +48 22 570 95 99
E-mail: recepcja.basfpolska@basf.com
Internet: www.basf.pl

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoo
Numer KRS: 0000063691
NIP: 526-02-12-687

Zarząd: Katarzyna Byczkowska - Dyrektor Zarządzająca BASF Polska

 

BASF SE
67056 Ludwigshafen, Germany
Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
Sales tax identification number: DE 149145247


Rada Dyrektorów Zarządzających:
Martin Brudermüller, Chairman;
Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman;
Saori Dubourg; Michael Heinz; Markus Kamieth; Melanie Maas-Brunner; Wayne T. Smith

Rada Nadzorcza: Kurt Bock, Chairman

Kontakt w zakresie lokalnych treści:

Magdalena Kuratowicz-Gołuńska, Corporate Communications Specialist

E-mail: magdalena.kurantowicz-golunska@partners.basf.com 

Ten serwer jest administrowany przez:

BASF Digital Solutions GmbH

Information Processing and Network Services

Pfalzgrafenstr. 1, D-67061 Ludwigshafen

Send email