Polska

Dane ogólne

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Serwisem Informacyjnym:

Rada Dyrektorów Zarządzających:
Kurt Bock, Chairman;
Martin Brudermüller, Vice Chairman;
Saori Dubourg; Hans-Ulrich Engel; Sanjeev Gandhi; Michael Heinz; Markus Kamieth; Wayne T. Smith

Rada Nadzorcza: Jürgen Hambrecht, Chairman

BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 570 99 99
Telefax: +48 22 570 95 99
e-mail: recepcja.basfpolska@basf.com
Internet: www.basf.pl

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoo
Numer KRS: 0000063691
NIP: 526-02-12-687

Zarząd: Katarzyna Byczkowska - Dyrektor Zarządzająca BASF Polska

Ten serwer jest administrowany przez: