Global Home
Data protection @BASF

Przetwarzanie danych w Grupie BASF

Na tej stronie internetowej chcielibyśmy wyjaśnić Tobie, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w Grupie BASF.

Ochrona danych ma dla BASF wysoki priorytet. Obejmuje to wysoki poziom przejrzystości. Tutaj można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób BASF przetwarza dane osobowe osób kontaktowych klientów i partnerów biznesowych.

Alexandra Haug

Inspektor ochrony danych BASF

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

 Przegląd unijnych koordynatorów ds. ochrony danych można znaleźć tutaj.  

Za przetwarzanie danych odpowiada spółka BASF, z którą masz kontakt, o ile nie określono inaczej (zwana dalej "BASF" lub "Administratorem" lub "my"). Administratora można zidentyfikować, na przykład, w następujący sposób:

 

 • Jeśli jesteś naszym klientem, usługodawcą lub dostawcą lub masz inne relacje biznesowe z BASF, Twój kontrahent BASF jest administratorem danych
 • Na stronach internetowych lub w kanałach mediów społecznościowych, spółka BASF wymieniona w polityce prywatności, stopce lub regulaminie jest Administratorem danych.
 • Jeśli jesteś uczestnikiem wydarzenia BASF, spółka BASF organizująca to wydarzenie jest Administratorem danych. 
 • W przypadku wydarzeń cyfrowych, firma BASF zapraszająca na dane wydarzenie jest Administratorem.
 • Jeśli jesteś gościem na terenie naszej fabryki, Administratorem danych jest spółka BASF, z którą się umówiłeś i do której pomieszczeń wchodzisz.
 • Jeśli dokonujesz rezerwacji w hotelu BASF lub jesteś gościem w restauracji BASF, Administratorem jest spółka BASF prowadząca dany obiekt.

 

Jako grupa działająca na skalę międzynarodową, BASF posiada osoby kontaktowe ds. ochrony danych w każdym kraju. Dla krajów Unii Europejskiej można znaleźć tutaj przegląd wraz z adresami kontaktowymi.

 

Ponadto w każdej chwili można zwrócić się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ochrony danych do naszego centralnego Biura Ochrony Danych:
 

data-protection.eu@basf.com

W ramach Grupy BASF, BASF SE, jako spółka holdingowa, wykonuje funkcje centralne, które wymagają przetwarzania danych osobowych i mogą być również wykonywane na rzecz innych spółek Grupy BASF. Takimi centralnymi funkcjami mogą być na przykład:

 

 • Departament Komunikacji Korporacyjnej
 • Dział Zasobów Ludzkich (HR)
 • Zarządzanie scentralizowane
 • Dział prawny, zgodność z przepisami (Compliance), bezpieczeństwo zakładu, audyt korporacyjny, ochrona danych
 • Zamówienia centralne

 

Ponadto niektóre spółki Grupy BASF przetwarzają dane osobowe jako usługodawcy wewnątrzgrupowi, przy czym przetwarzanie danych może być również prowadzone w imieniu odpowiednich spółek Grupy BASF. Mogą to być na przykład:

 

 • Usługi informatyczne
 • Centra Usług Wspólnych

 

BASF wykorzystuje również centralne systemy przetwarzania danych, które umożliwiają standaryzację procesów przetwarzania danych. Takimi systemami mogą być na przykład:

 

 • Centralne bazy danych, takie jak systemy CRM lub systemy zarządzania dostawcami
 • Centralne systemy archiwizacji i zarządzania dokumentami
 • Centralne systemy komunikacji

BASF przetwarza dane osobowe wyłącznie do określonych celów. W trakcie naszej działalności gospodarczej powstają różne sytuacje związane z przetwarzaniem danych, o których będziemy Cię informować w ramach danej działalności, np. w formie informacji nt. ochrony danych na stronie internetowej.

 

Ogólnie rzecz biorąc, BASF przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 • Umowa

Jeśli Ty lub spółka, dla której pracujesz, zawarła umowę z BASF, przetwarzamy dane osobowe, jeśli i w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania umowy. Przetwarzanie danych obejmuje dane główne i kontaktowe, jak również dane związane z umową, które mogą również zawierać dane osobowe naszych klientów, partnerów handlowych, usługodawców, dostawców, sprzedawców i innych partnerów biznesowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i lit. f) RODO, pod warunkiem, że umowa została zawarta między BASF a innym podmiotem prawnym.

 

 • Komunikacja z osobami kontaktowymi

Jeśli skontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w odpowiednim formularzu kontaktowym w celu przetworzenia Twojego żądania lub skontaktowania się z Tobą. W razie potrzeby przekażemy wewnętrznie Twoją prośbę do współpracowników odpowiedzialnych za jej rozpatrzenie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 • Współpraca z partnerami biznesowymi

Poza relacjami z klientami, usługodawcami i dostawcami współpracujemy również z firmami i instytucjami w ramach projektów, przedsięwzięć joint venture i innych form współpracy, aby przyspieszyć postęp naukowy i przyczynić się do realizacji tematów istotnych z punktu widzenia naszych celów biznesowych. W szczególności przetwarzamy dane kontaktowe naszych partnerów współpracujących oraz dane związane z daną współpracą w celu realizacji projektu i tworzenia sieci. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 • Public relations i reprezentowanie interesów w sektorze publicznym i politycznym

BASF uważnie śledzi bieżące wydarzenia i dyskurs publiczny, które mają wpływ na nasze produkty i cele korporacyjne. W tym kontekście regularnie współpracujemy z gazetami i czasopismami, odpowiadając na ich zapytania i koordynując artykuły. Ponadto korzystamy z list mailingowych dla prasy, aby informować wybranych przedstawicieli niezależnych mediów o wydarzeniach istotnych dla firmy. W tym celu przetwarzamy dane kontaktowe dziennikarzy i przedstawicieli prasy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Ponadto BASF utrzymuje i prowadzi strony internetowe, na których udostępnia informacje zainteresowanym stronom, klientom i innym partnerom biznesowym. W tym kontekście BASF przetwarza dane osobowe, które są niezbędne ze względów technicznych do prezentacji strony internetowej (np. adres IP i ściśle niezbędne pliki cookie). Ponadto, pliki cookie są również sporadycznie wykorzystywane do pomiaru wydajności strony internetowej. Dalsze informacje na temat konkretnego korzystania z takich usług oraz dalszego przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniej strony internetowej.

 

 • Wydarzenia

Jeśli BASF organizuje imprezy, przetwarzamy dane kontaktowe uczestniczących w nich gości w celu przeprowadzenia imprezy. W zależności od wydarzenia może to również obejmować informacje związane z cateringiem, np. nietolerancje lub alergie pokarmowe. Jeżeli podczas wydarzenia wykonywane są zdjęcia, nagrania wideo lub inne zapisy, informujemy o tym osobno naszych gości uczestniczących w wydarzeniu, w szczególności jeżeli planowana jest publikacja nagrań i zapisów, oraz uzyskujemy wszelkie niezbędne zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o ile nie określono inaczej.

 

 • Marketing

Jeśli mamy Twoją zgodę lub jest to dozwolone w inny sposób, będziemy przekazywać Tobie informacje o produktach i tematach związanych z firmą BASF, w tym informacje dotyczące wydarzeń. W celu przekazywania tych informacji przetwarzamy Twoje dane kontaktowe podane w odpowiednich formularzach rejestracji lub zapytania w celu przeprowadzenia odpowiednich działań marketingowych, np. wysyłania newslettera lub ankiety dotyczącej zadowolenia klienta. Dokładne informacje na temat kanału komunikacji, celów przetwarzania i przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w odpowiednim wniosku o zgodę i/lub w związanym z nim oświadczeniu o ochronie danych.

Jeśli i w zakresie, w jakim przekażesz nam informacje zwrotne, przetwarzamy je w celu poprawy jakości naszych produktów i usług. W takim przypadku możemy skontaktować się z Tobą w celu omówienia wszelkich dalszych kwestii, które mogą wyniknąć z tych opinii. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest  Twoja zgoda, Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub odpowiednia podstawa prawna, o której w inny sposób i w sposób szczególny Cię poinformowano.

 

 • Utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych obiektów, produktów i usług

W celu zapobiegania i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań o charakterze przestępczym lub szkodliwym, przetwarzamy dane główne i kontaktowe w celu identyfikacji osób, których dane dotyczą, np. w kontekście przyjmowania dostawców usług lub w kontekście przyznawania dostępu do portali dla klientów. Przetwarzanie danych obejmuje również przestrzeganie i wypełnianie obowiązków BASF w zakresie należytej staranności. W takich przypadkach przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, aby informować Cię o ważnych zmianach w recepturach produktów lub zatwierdzeniach. 

Jeśli odwiedzasz nas osobiście, wydajemy przepustki dzienne, aby zapewnić Ci dostęp do naszych obiektów oraz kontrolować dostęp ze względów bezpieczeństwa poprzez takie procesy, jak wydawanie przepustek dla gości. W tym celu przetwarzamy określone informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, osoby przez Ciebie odwiedzane, numer dowodu osobistego, numer telefonu i czas trwania wizyty w dniach. W razie potrzeby będziesz musiał odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące bezpiecznego zachowania na terenie zakładu w ramach testu bezpieczeństwa; w takim przypadku zapisywane są wyniki testu. W przypadku kierowców BASF przetwarza również tablice rejestracyjne używanego pojazdu. Jeśli jako kierowca przewozisz towary niebezpieczne, towary te są sprawdzane, a kontrola jest dokumentowana.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 • Zgodność z wymogami prawnymi 

Jeśli prawo tego wymaga i w zakresie przez nie wymaganym, przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych. Mogą to być na przykład zobowiązania podatkowe i handlowe lub przepisy dotyczące zapobiegania przestępstwom "białych kołnierzyków", takie jak przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy.

Jeśli jesteś akcjonariuszem BASF, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wymagane do wpisania Cię do rejestru akcjonariuszy BASF z przyczyn związanych z prawem spółek i spółek akcyjnych (np. na podstawie § 67 niemieckiej ustawy o akcjach - Aktiengesetz). Otrzymujemy Twoje dane osobowe z banku zaangażowanego w zakup akcji.

W razie potrzeby i w niezbędnym zakresie współpracujemy również z przedstawicielami władz, aby koordynować z nimi kwestie istotne z punktu widzenia prawa. W tym kontekście przetwarzamy dane kontaktowe oraz dane związane z odpowiednią współpracą w celu koordynacji prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

 

 • Przetwarzanie danych w zakresie spraw prawnych

W zakresie sporów prawnych możemy przetwarzać dane osobowe w ramach tych sporów. W związku z tym przetwarzamy również dane osobowe, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to wymagane do rozstrzygania sporów prawnych, egzekwowania obowiązujących umów oraz dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

Jako międzynarodowa grupa, BASF polega na elastycznych i przyjaznych dla użytkownika formach komunikacji, a jednocześnie jest zainteresowany efektywną i potrzebną komunikacją wewnętrzną oraz z podmiotami zewnętrznymi.
 

Z tych powodów firma BASF wykorzystuje cyfrowe systemy konferencyjne, w szczególności do realizacji wydarzeń cyfrowych:

 

 • Komunikacja z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi podmiotami, np. w ramach spotkań i konferencji online
 • Realizacja wydarzeń online (np. seminaria internetowe, szkolenia informacyjne)

 

Podczas korzystania z cyfrowych systemów konferencyjnych, gdy korzystasz z jednego z naszych cyfrowych systemów konferencyjnych, z przyczyn technicznych przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: 

 

 • Dane komunikacyjne (np. adres e-mail)
 • Pliki dziennika, dane dziennika (np. wersja systemu konferencyjnego, adres IP, kodek audio i wideo) 
 • Metadane (np. czas uczestnictwa, wskazanie węzła medialnego, używany sprzęt, wersja systemu operacyjnego itp.)
 • Dane profilu użytkownika (np. Twoja nazwa użytkownika (jeśli sam ją podałeś) oraz zdjęcie profilowe, jeśli i w zakresie, w jakim jest ono technicznie dostępne)
 • Informacje o koncie BASF (gdy korzystają z niego pracownicy BASF)

 

W zależności od rodzaju i formatu wydarzenia cyfrowego przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych, pod warunkiem, że użytkownik dobrowolnie je nam udostępni:

 

 • Transmisje dźwiękowe, chyba że wyciszyłeś mikrofon
 • Wprowadzanie tekstu, jeśli używasz odpowiedniej funkcji czatu
 • Transmisje wideo, jeśli aktywowałeś funkcję kamery 
 • Załączniki, gdy je przesyłasz podczas wydarzenia

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych. 

 

Firma BASF zazwyczaj korzysta z następujących cyfrowych systemów konferencyjnych:

Program konferencyjny Cisco Systems pozwala nam zaoferować Ci udział wideo/audio w naszych wydarzeniach cyfrowych. W zależności od wydarzenia korzystamy z trybu Meeting Center, Event Center lub Training Center (zwanego dalej "WebEx").
WebEx to oprogramowanie firmy 

Cisco Systems Inc. 
170 West Tasman Dr.
San Jose 
CA 95134 
STANY ZJEDNOCZONE 
(zwana dalej "Cisco")

 

Przetwarzanie danych przez WebEx odbywa się na serwerach w centrach danych na terenie Unii Europejskiej. W tym kontekście korzystamy z umów dotyczących przetwarzania zamówień zgodnie z Art. 28 RODO, aby zapewnić wdrożenie rozległych środków technicznych i organizacyjnych, które odpowiadają aktualnemu stanowi techniki w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, np. w odniesieniu do autoryzacji dostępu i koncepcji szyfrowania end-to-end dla linii danych, baz danych i serwerów.

 

W celu przeprowadzenia zdalnej konserwacji firma Cisco może poprosić o dostęp do serwerów. Dostęp ten będzie każdorazowo sprawdzany przez nas i przyznawany po zatwierdzeniu. W takim przypadku dostęp do serwerów mogą mieć również podmioty stowarzyszone z firmą Cisco spoza Unii Europejskiej. W przypadku dostępu spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych, zatwierdzonych przez nas przypadkach, zawarliśmy z firmą Cisco standardowe umowy UE (standardowe klauzule umowne). W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych do kraju trzeciego, takiego jak USA, wdrożyliśmy dodatkowe środki w postaci najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, takich jak autoryzacja dostępu i koncepcje szyfrowania linii danych, baz danych i serwerów.

Funkcja wideokonferencji programu Microsoft Teams pozwala nam umożliwić Ci udział w naszych wydarzeniach cyfrowych za pośrednictwem obrazu i dźwięku. Do prowadzenia wydarzeń online używamy programu Microsoft Teams. W programie Microsoft Teams używamy trybu Team Meetings.
 

Microsoft Teams jest częścią pakietu Microsoft Office 365. Microsoft Teams to platforma produktywności, współpracy i wymiany informacji dla użytkowników indywidualnych, zespołów, społeczności i sieci wykorzystywana w BASF. MS Teams posiada również funkcję wideokonferencji. 

Microsoft Office365 to oprogramowanie firmy  

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Irlandia
(zwana dalej "Microsoft")
 

Microsoft Teams jest częścią aplikacji w chmurze Office 365, dla której należy utworzyć konto użytkownika. 

Przetwarzanie danych za pomocą Office 365 odbywa się na serwerach w centrach danych w Unii Europejskiej (w Irlandii i Holandii). W tym celu zawarliśmy z firmą Microsoft umowę dotyczącą przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 GDPR. W związku z tym uzgodniliśmy z firmą Microsoft rozległe środki techniczne i organizacyjne dotyczące Office 365, które odpowiadają aktualnemu stanowi techniki w zakresie bezpieczeństwa IT, np. w odniesieniu do autoryzacji dostępu i koncepcji szyfrowania end-to-end dla linii danych, baz danych i serwerów.

Ponadto w usłudze Office 365 wdrożyliśmy funkcję "Customer Lockbox".  Funkcja „Customer Lockbox” gwarantuje, że Microsoft nie może uzyskać dostępu do Twoich treści w przypadkach pomocy technicznej bez uprzedniej zgody administratora BASF. Gwarantuje to, że tylko autoryzowane żądania umożliwiają dostęp do Twoich treści. Funkcja „Customer Lockbox” jest używana tylko wtedy, gdy konwencjonalne rozwiązania programowe do rozwiązywania problemów nie pomagają.  

W celu przeprowadzenia zdalnej konserwacji firma Microsoft może poprosić o dostęp do serwerów. Dostęp ten będzie następnie sprawdzany przez nas w każdy przypadku indywidualnie i udzielany dopiero po zatwierdzeniu. W tym przypadku taki dostęp może być również realizowany przez oddziały firmy Microsoft spoza Unii Europejskiej. W przypadku dostępu spoza Unii Europejskiej, w zatwierdzonym przez nas indywidualnym przypadku, zawarliśmy z firmą Microsoft standardowe umowy UE (standardowe klauzule ochrony danych). W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych do kraju trzeciego, takiego jak USA jako przypadek szczególny, zastosowaliśmy, jak opisano powyżej, środki uzupełniające w postaci najnowocześniejszych środków technicznych i organizacyjnych, takich jak np. wdrożone koncepcje autoryzacji dostępu i szyfrowania linii danych, baz danych i serwerów.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych klientów dla własnych, zgodnych z prawem celów biznesowych. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych przez Microsoft. W zakresie, w jakim Microsoft Teams przetwarza dane osobowe w związku z uzasadnionymi celami biznesowymi, firma Microsoft jest niezależnym administratorem tych działań związanych z przetwarzaniem danych i jako taka odpowiada za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez Microsoft, należy zapoznać się z odpowiednim oświadczeniem firmy Microsoft.

Z zasady wydarzenia online w BASF nie są nagrywane. Jednak w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach nagranie może wyjątkowo mieć miejsce. W takich przypadkach uczestnicy zostaną odrębnie i wyraźnie poinformowani przed wydarzeniem cyfrowym oraz na początku spotkania.

Dalsze informacje można uzyskać od osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawie wydarzenia online lub od osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w BASF.

Jako firma chemiczna, która ma do czynienia m.in. z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi, jesteśmy zainteresowani zapewnieniem bezpieczeństwa naszych zakładów i naszych pracowników. Z tego powodu BASF prowadzi monitoring wideo w wybranych miejscach na swoim terenie, jeśli i w zakresie niezbędnym do zapewnienia aspektów bezpieczeństwa w BASF. Przestrzeń publiczna, jak również przestrzeń prywatna osób (np. prywatne ogrody) nie są monitorowane. BASF dostarcza informacji w każdym przypadku na miejscu, za pomocą znaków i piktogramów umieszczonych w pobliżu systemu monitoringu wideo, o konkretnym monitoringu wideo prowadzonym. 

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w odpowiednim systemie monitoringu wizyjnego.

Firma BASF jest zainteresowana prezentowaniem się w jak największej liczbie kanałów, byciem dostępnym dla klientów, usługodawców, innych partnerów biznesowych, wnioskodawców i zainteresowanych stron, a także promowaniem tematów i produktów za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Przetwarzamy dane osobowe, gdy odwiedzasz BASF na kanałach mediów społecznościowych. Dzięki naszym różnym kanałom mediów społecznościowych chcemy zaoferować Ci szeroki zakres usług multimedialnych i wymieniać się z Tobą pomysłami na tematy, które są dla Ciebie ważne. Oprócz odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej, na naszych kanałach mediów społecznościowych gromadzimy i przetwarzamy również dane osobowe użytkowników. W odniesieniu do odpowiednich celów przetwarzania danych i kategorii danych odnosimy się do poszczególnych kanałów mediów społecznościowych, które zostały szczegółowo wyjaśnione poniżej. 

Zasadniczo przetwarzanie danych służy następującym celom: 

 • Komunikacja z osobami odwiedzającymi kanały mediów społecznościowych BASF; 
 • Obsługa zapytań od osób odwiedzających kanał mediów społecznościowych BASF; 
 • Zbieranie informacji statystycznych na temat zasięgu kanałów mediów społecznościowych firmy BASF; 
 • Przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów oraz podobnych promocji i wydarzeń; 
 • rozstrzyganie sporów i zatargów, ustanawianie, wykonywanie lub obrona przed roszczeniami prawnymi lub sporami sądowymi, egzekwowanie obowiązujących umów. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji tych celów.

W ramach naszej działalności w mediach społecznościowych wykorzystujemy również technologie tzw. nasłuchu społecznego lub monitoringu społecznego (dalej "nasłuch społeczny"), aby poznać sposób postrzegania naszych produktów i usług oraz zidentyfikować ewentualne możliwości poprawy. W tym celu oceniamy komentarze i wypowiedzi danej sieci w sieciach społecznościowych zgodnie z zapytaniem wyszukiwania. Możemy przeglądać tylko te wypowiedzi, które zostały swobodnie udostępnione nieograniczonemu gronu odbiorców przez użytkowników sieci społecznościowej.

Gromadzone dane i zakres ich przetwarzania zależą zasadniczo od rodzaju i treści danego zapytania oraz od treści wpisów. Może to dotyczyć na przykład wpisu w formie tekstu lub przesłanego pliku graficznego. 

Zasadniczo otrzymujemy tylko informacje statystyczne jako wyniki naszych zapytań. Jednak w pojedynczych przypadkach jako wyniki wyszukiwania mogą nam się wyświetlać konkretne posty i komentarze, które mogą również dostarczać wniosków na temat danych osobowych poszczególnych użytkowników, na przykład dlatego, że konkretne posty lub komentarze zawierają nazwę użytkownika, która może być również jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Takie wypowiedzi służą wyłącznie jako przykładowe opinie obrazujące opinie i nastrój na dany temat. 

Nasz nadrzędny uzasadniony interes w korzystaniu z nasłuchu społecznego polega na rozpoznawaniu wszelkich niedociągnięć w naszych produktach i usługach, jak również nastrojów społecznych dotyczących BASF jako firmy oraz tematów istotnych dla BASF w dyskursie publicznym w publicznie dostępnych wypowiedziach oraz na możliwości odpowiedniego reagowania na nie. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w kontekście nasłuchu społecznego jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Przy prowadzeniu nasłuchu społecznego korzystamy w szczególności z usług następujących dostawców:
 

Runtime Collective Ltd.
Sovereign House
Church Street, 1. piętro
Brighton
E. Sussex
BN1 1UJ
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

 

Cision Germany GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt nad Menem

Firma BASF jest ogólnie reprezentowana i aktywna na następujących portalach społecznościowych:

Strony fanowskie BASF na Facebooku są prowadzone w sieci społecznościowej Facebook przez Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia ("Facebook"). Kiedy odwiedzasz nasze strony, Facebook przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Twoja nazwa użytkownika na Facebooku, a także komentarze zamieszczane na naszych stronach fanowskich i wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszych stron fanowskich. 
 • Aktywność użytkownika na naszych stronach fanowskich za pośrednictwem usługi Facebook Insights, np. wizyty na naszej stronie internetowej, liczba interakcji, wizyt i średni czas trwania odtwarzania wideo, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą nasi goście, oraz statystyki dotyczące ogólnych relacji naszych gości. 
 • Inne informacje niezbędne do odpowiadania na prośby użytkowników lub do jednoznacznej identyfikacji użytkowników w naszych systemach. 

Wykorzystujemy informacje statystyczne (wizyty na naszej stronie internetowej, liczba interakcji, wizyty i średni czas trwania odtwarzania wideo, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą odwiedzający, oraz statystyki dotyczące proporcji płci wśród odwiedzających) dotyczące korzystania ze stron fanowskich, które Facebook udostępnia w formie anonimowej za pośrednictwem usługi "Insights" na Facebooku. Wnioski dotyczące poszczególnych użytkowników oraz dostęp BASF do indywidualnych profili użytkowników nie są możliwe. 

Więcej informacji na temat Facebook Insights można znaleźć tutaj

 

Z tego powodu BASF i Facebook są uważane za "wspólnych administratorów danych" w rozumieniu RODO i dlatego zawarły tak zwaną umowę o wspólnej odpowiedzialności w celu spełnienia wymogów RODO. Tą umowę o wspólnej odpowiedzialności można znaleźć tutaj. Znajdziesz tu wszystkie informacje, które są istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do korzystania z praw do ochrony danych.

W celu zwrócenia uwagi użytkowników na naszą obecność na Facebooku i jej treści (posty) oraz w celu pozyskania nowych tzw. followersów korzystamy z Menedżera reklam na Facebooku. Dzięki tej usłudze możemy wyświetlać nasze treści i nasz kanał jako rekomendację dla użytkowników Facebooka, którzy być może nie subskrybowali naszego kanału, na podstawie ich zainteresowań i interakcji. Grupy osób można zdefiniować na podstawie ogólnych cech miejsca zamieszkania, wieku, płci, języka i zainteresowań. Wybór poszczególnych użytkowników nie jest możliwy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zwiększeniu zasięgu na Facebooku, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Poza przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w niniejszej polityce prywatności, BASF nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika ze stron fanowskich. 

 

Strony BASF w serwisie Instagram są obsługiwane w serwisie Instagram przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia. Kiedy odwiedzasz strony BASF Instagram, Instagram przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj. 

Wykorzystujemy informacje statystyczne (wizyty na naszej stronie internetowej, liczba interakcji, informacje o tym, z jakich krajów i miast pochodzą nasi odwiedzający oraz statystyki dotyczące płci naszych odwiedzających) dotyczące korzystania ze stron BASF na Instagramie, które Instagram udostępnia w formie anonimowej za pośrednictwem usługi Instagram "Insights". Wnioskowanie na temat poszczególnych użytkowników oraz dostęp do indywidualnych profili użytkowników przez BASF nie są możliwe. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Twoja nazwa użytkownika w serwisie Instagram, a także komentarze na naszych stronach w serwisie Instagram firmy BASF oraz wiadomości, które wysyłasz do nas za pośrednictwem naszych stron w serwisie Instagram firmy BASF. 
 • Twoja aktywność na naszych stronach BASF na Instagramie za pośrednictwem usługi Instagram Insights, np. wizyty na naszej stronie, zasięg postów, informacje o tym, z jakich krajów i miast pochodzą nasi odwiedzający oraz statystyki dotyczące proporcji płci wśród odwiedzających. 
 • Inne informacje niezbędne do odpowiadania na prośby użytkowników lub do jednoznacznej identyfikacji użytkowników w naszych systemach. 

W celu zwrócenia uwagi użytkowników na naszą obecność korporacyjną na Instagramie i jej treści (posty) oraz zdobycia nowych zwolenników korzystamy z Facebook Ads Managera, który jest również oferowany przez Meta Group dla Instagramu pod tą samą nazwą produktu. Dzięki tej usłudze możemy wyświetlać nasze treści i nasz kanał jako rekomendację dla użytkowników Instagrama, którzy mogli nie subskrybować naszego kanału, na podstawie ich zainteresowań i interakcji. Grupy osób można zdefiniować na podstawie ogólnych cech miejsca zamieszkania, wieku, płci, języka i zainteresowań. Wybór poszczególnych użytkowników nie jest możliwy. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na poprawie naszego zasięgu na Instagramie, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Strony BASF na Twitterze są obsługiwane przez Twittera, sieć społecznościową prowadzoną przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Podczas odwiedzania stron Twittera BASF, dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w polityce prywatności. Politykę prywatności można znaleźć tutaj

Wykorzystujemy informacje statystyczne (wizyty na naszej stronie, liczba interakcji, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą odwiedzający oraz statystyki dotyczące proporcji płci wśród odwiedzających) dotyczące korzystania ze stron BASF na Twitterze, które Twitter udostępnia w formie anonimowej za pośrednictwem usługi "Analytics". Nie jest możliwe wyciąganie wniosków na temat poszczególnych użytkowników i dostępu do indywidualnych profili użytkowników przez BASF. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Twoja nazwa użytkownika na Twitterze i komentarze na naszych stronach na Twitterze BASF oraz wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszych stron na Twitterze BASF. 
 • Twoja aktywność na stronach Twittera BASF za pośrednictwem usługi Twitter Analytics, np. wizyty na naszej stronie, liczba interakcji, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą odwiedzający oraz statystyki dotyczące proporcji płci wśród odwiedzających. 
 • Inne informacje niezbędne do odpowiadania na prośby użytkowników lub do jednoznacznej identyfikacji użytkowników w naszych systemach. 
   

Nie przechowujemy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem ich nazwy użytkownika na Twitterze oraz wiadomości, które do nas piszą. 

W ramach naszej korporacyjnej obecności na Twitterze Twitter udostępnia nam również Twitter Ad Manager, za pomocą którego możemy zwracać uwagę na naszą tożsamość korporacyjną i jej treści w sposób ukierunkowany na grupy docelowe.  Grupy docelowe można zdefiniować na podstawie ogólnych cech miejsca zamieszkania, wieku, płci, języka i zainteresowań. Wybór poszczególnych użytkowników nie jest możliwy. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na poprawie naszego zasięgu na Instagramie, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Strony BASF na LinkedIn są obsługiwane przez LinkedIn, sieć społecznościową prowadzoną przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Gdy odwiedzasz strony LinkedIn firmy BASF, LinkedIn przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Twoja nazwa użytkownika w serwisie LinkedIn, a także komentarze na stronach LinkedIn firmy BASF i wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem stron LinkedIn firmy BASF. 
 • Inne informacje niezbędne do odpowiadania na prośby użytkowników lub do jednoznacznej identyfikacji użytkowników w naszych systemach. 
   

Ponadto korzystamy z następujących usług oferowanych przez LinkedIn:

Aby zwrócić uwagę na nasze produkty, korzystamy z narzędzia LinkedIn Campaign Manager udostępnianego przez LinkedIn. Korzystając z LinkedIn Campaign Manager, definiujemy grupy docelowe w oparciu o następujące kryteria:
 

 • Lokalizacja (np. kraj, region, miasto)
 • Przedsiębiorcy (np. sektory działalności, nazwy, wielkość)
 • Zainteresowania (np. grupy członkowskie, zainteresowania)
 • Doświadczenie zawodowe (np. nazwy stanowisk, funkcje, staż pracy, umiejętności)
 • Wykształcenie (np. stopnie naukowe, szkoły, kierunki studiów)
 • Dane demograficzne (np. płeć, wiek)

 

W oparciu o swój algorytm LinkedIn wyświetla nasze treści na swojej platformie użytkownikom, którzy pasują do zdefiniowanej grupy docelowej. Podstawą prawną dla tego typu przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Na naszym koncie biznesowym LinkedIn wyświetlamy treści, które są prezentowane użytkownikowi na podstawie przetwarzania opisanego w punkcie 4a niniejszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z tymi treściami, np. zapisze się na pobieranie lub przesyłanie transmisji wideo lub innych oferowanych zasobów, takich jak biała księga, przetwarzamy Twoje wprowadzone informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail i firmę) w celu dostarczenia Tobie informacji o produktach i usługach związanych z odpowiednimi treściami poprzez wysyłanie wiadomości prywatnych lub postów.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w programie LinkedIn Campaign Manager. W przypadku pomocy technicznej dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać zespoły LinkedIn Inc. z siedzibą pod adresem 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA. USA to kraj, w którym poziom ochrony danych nie jest porównywalny z poziomem ochrony w UE. Subskrybując nasze treści, wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do USA.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest Twoja zgoda, Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do przedstawiciela BASF, który może się z Tobą skontaktować.

W związku z korzystaniem z naszej strony firmowej LinkedIn wykorzystujemy informacje statystyczne (wizyty na naszej stronie internetowej, liczba interakcji, informacje o tym, z jakich krajów i miast pochodzą nasi odwiedzający, oraz statystyki dotyczące dziedziny pracy naszych odwiedzających), które LinkedIn udostępnia w formie anonimowej za pośrednictwem usługi LinkedIn "Analytics". Wnioski dotyczące poszczególnych użytkowników i dostęp do indywidualnych profili użytkowników przez BASF nie są możliwe. 

Ponieważ BASF przetwarza i przechowuje Twoje dane osobowe w sposób opisany w poprzednim akapicie, BASF i LinkedIn są uważane za " współadministratorów " w rozumieniu RODO i dlatego zawarły tzw. umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów RODO. Ta umowa o współadministrowaniu danych znajduje się pod adresem tutaj. Znajdziesz tu wszystkie informacje, które są istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do korzystania z praw do ochrony danych.

Poza przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w niniejszej polityce prywatności, BASF nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony firmowej LinkedIn.

Strony BASF XING są obsługiwane przez XING, sieć społecznościową prowadzoną przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy ("XING"). Gdy odwiedzasz strony BASF XING, XING przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, z którą możesz zapoznać na stronie tutaj

Wykorzystujemy informacje statystyczne (liczba interakcji, statystyki dotyczące struktury wiekowej i relacji zawodowych naszych gości) dotyczące korzystania ze stron XING BASF, które XING udostępnia w formie anonimowej za pośrednictwem swoich usług statystycznych. Wnioski dotyczące poszczególnych użytkowników oraz dostęp do indywidualnych profili użytkowników przez BASF nie są możliwe.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Twoja nazwa użytkownika XING, jak również komentarze na naszych stronach BASF XING oraz wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszych stron BASF XING. 
 • Twoja aktywność na stronach BASF XING za pośrednictwem usługi statystycznej XING, np. ilość interakcji, statystyki dotyczące struktury wiekowej i powiązań zawodowych osób odwiedzających stronę. 
 • Inne informacje niezbędne do odpowiadania na prośby użytkowników lub do jednoznacznej identyfikacji użytkowników w naszych systemach. 

Kanał YouTube BASF jest prowadzony na YouTube, platformie wideo przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  Kiedy odwiedzasz kanał YouTube BASF, YouTube gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie przewidzianym w polityce prywatności. Politykę prywatności można znaleźć tutaj

Wykorzystujemy informacje statystyczne (wizyty na naszej stronie internetowej, liczba interakcji, średni czas trwania odtwarzania wideo, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz statystyki dotyczące proporcji płci wśród naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z kanału BASF YouTube, które YouTube udostępnia w formie anonimowej za pośrednictwem usługi "Analytics". Wnioski dotyczące poszczególnych użytkowników i dostęp do indywidualnych profili użytkowników przez BASF nie są możliwe. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Twoja nazwa użytkownika w serwisie YouTube i komentarze zamieszczane na naszym kanale YouTube firmy BASF. 
 • Twoja aktywność na naszym kanale BASF YouTube za pośrednictwem usługi YouTube Analytics, np. wizyty na naszej stronie internetowej, ilość interakcji, średni czas trwania odtwarzania wideo, informacje o tym, z jakich krajów i miast pochodzą nasi odwiedzający oraz statystyki dotyczące proporcji płci naszych odwiedzających. 
 • Inne informacje niezbędne do odpowiadania na prośby użytkowników lub do jednoznacznej identyfikacji użytkowników w naszych systemach. 

Nie przechowujemy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych użytkownika poza jego nazwą użytkownika w serwisie YouTube oraz komentarzem, gdy komentuje on nasz film lub kontaktuje się z nami w inny sposób. 

Na naszych kanałach YouTube korzystamy z Google Ads, usługi firmy Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwanej dalej "Google"). Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w serwisie YouTube poprzez definiowanie grup odbiorców. Korzystamy z różnych kryteriów oferowanych przez Google, takich jak lokalizacja, wiek i zainteresowania, aby ustalić, kto ogląda nasze filmy.

Ponadto korzystamy z remarketingu na YouTube, aby pokazywać widzom na YouTube i stronach partnerów wideo spersonalizowane reklamy na podstawie ich wcześniejszych interakcji z naszymi filmami lub naszym kanałem YouTube. W tym celu tworzymy kampanie remarketingowe, które docierają do osób, które wykonały działania w serwisie YouTube, takie jak:
 

- Obejrzał dowolny film z kanału BASF

- Obejrzenie niektórych filmów wideo firmy BASF

- Obejrzał dowolny film lub jego zapowiedź na kanale BASF

- Niektóre obejrzane filmy (jako reklamy)

- Subskrybowanie kanału BASF

- Odwiedził stronę główną kanału BASF

- Polubił dowolny film z kanału BASF 

- Dodał do listy odtwarzania dowolnego filmu wideo z kanału BASF

- Udostępnił dowolny filmu wideo z kanału BASF 

 

Podczas korzystania z reklam Google Ads na YouTube nigdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować indywidualnego użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Politykę prywatności firmy Google można wyświetlić tutaj.

W naszej firmie dostęp do wyżej wymienionych danych osobowych mają tylko te osoby i podmioty, które potrzebują ich do realizacji wyżej wymienionych celów.

Współpracujemy również z usługodawcami. Usługodawcy ci działają wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani umową do przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych. 

W przeciwnym razie będziemy przekazywać dane użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzieliłeś wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR,
 • ujawnienie danych jest konieczne zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f GDPR w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przypuszczenia, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu Twoich danych,
 • istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c GDPR, lub
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do realizacji stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. b GDPR.
   

Twoje dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione zostaną specjalne wymagania określone w Art. 44 i nast. GDPR. Jeśli i w zakresie, w jakim dostawcy usług znajdują się w kraju trzecim, możliwe jest, że serwery danego dostawcy usług znajdują się w kraju trzecim lub że serwery znajdują się w UE, ale w przypadkach wsparcia są one dostępne z kraju trzeciego. W niektórych krajach trzecich poziom ochrony danych nie jest równoważny z poziomem ochrony w UE, ponieważ władze mogą mieć uproszczony dostęp do danych osobowych lub istnieją ograniczone prawa przeciwko takim środkom. Jeżeli i w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, wyraźnie zgadza się na przekazanie danych osobowych do odpowiedniego kraju trzeciego.

 

W przypadku braku wyraźnej deklaracji zgody w okresie przechowywania danych (np. w kontekście deklaracji zgody) dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte, o ile nie są już potrzebne do realizacji celu przechowywania, chyba że ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania (np. handlowe i podatkowe obowiązki w zakresie przechowywania) uniemożliwiają usunięcie.

Masz opisane poniżej prawa wynikające z RODO. Korzystanie z tych praw jest dla Ciebie bezpłatne. Może jednak zaistnieć konieczność udowodnienia swojej tożsamości za pomocą dwóch czynników. Dołożymy uzasadnionych starań zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi, aby wyegzekwować Twoje prawa.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami w dowolny sposób. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Kontakt z inspektorem ochrony danych" oraz w stopce lub stronie poświęconej klauzuli dot. zrzeczenia się odpowiedzialności (Disclaimer page).

 

Prawo dostępu: Możesz zażądać od administratora informacji o przechowywanych na Twój temat danych osobowych (art. 15 GDPR). Jeśli masz bezpośredni dostęp do swoich danych za pośrednictwem portali/samoobsługi, prawo do informacji uważa się za spełnione. 

Prawo do sprostowania: Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zażądać ich poprawienia (art. 16 GDPR).

Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody: Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) GDPR. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu. Odwołanie można zadeklarować na piśmie, pocztą elektroniczną oraz, w razie potrzeby, w ramach oferowanej usługi.

Prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów: Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów, możesz wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do usunięcia danych: Zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 GDPR, masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Ma to miejsce np. w przypadku cofnięcia udzielonej zgody lub gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 GDPR, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, które Cię dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych: Jeśli sam dostarczyłeś nam dane osobowe, masz prawo, zgodnie z art. 20 GDPR, zażądać od nas przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora lub innej organizacji. Alternatywnie, masz prawo zażądać, abyśmy sami dostarczyli Ci dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy lub w kontekście negocjacji umowy, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem procedur zautomatyzowanych.

Prawo do złożenia skargi: Masz możliwość złożenia skargi do inspektora ochrony danych, o którym mowa w niniejszej deklaracji ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się powyżej) lub do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

W każdym przypadku możesz się skontaktować z:

lub

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl