8 czerwca 2021
Media

BASF daje przykład różnorodności i otwartości na całym świecie

Czerwiec jest globalnym Miesiącem Dumy (Month of Pride), w którym ludzie z całego świata na wiele sposobów okazują swoje wsparcie ruchowi LGBT. BASF również jest zaangażowanym w działania na rzecz  promowania różnorodności i poszanowania praw każdego człowieka bez względu na rasę, wiek, religię, światopogląd, płeć, czy orientację seksualną.

BASF chce pokazać, że wspiera różnorodność, także pod względem płci i seksualności - mówi Gerhard Müller (GBH/PD), Head of People Data & Engagement, odpowiedzialny za różnorodność w BASF. Miesiąc Dumy nawiązuje do wydarzeń znanych jako zamieszki w Stonewall, które miały miejsce w czerwcu 1969 r. w Nowym Jorku i były przełomowym punktem w walce mniejszości seksualnych o równość i uznanie. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w czerwcu organizowanych jest szczególnie dużo akcji wsparcia ruchu LGBT. Motywami przewodnimi tych aktywności oraz najważniejszymi tematami w mediach i sieciach społecznościowych są różnorodność, okazywanie szacunku, równość szans i duma z własnej tożsamości.

BASF uczestniczy od lat w pracach wielu zewnętrznych krajowych i międzynarodowych sieci i organizacji. Od 2018 r. firma jest sygnatariuszem globalnego Kodeksu Etyki LGBT Narodów Zjednoczonych. „Otwartość jest jedną z naszych wartości i ma decydujące znaczenie dla sukcesu firmy. Jako globalne przedsiębiorstwo promujemy różnorodność i dbamy o to, by wszyscy w BASF traktowali się nawzajem z szacunkiem. Wszyscy pracownicy powinni czuć się mile widziani i akceptowani, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia i innych cech” — podkreśla dyrektor generalny Martin Brudermüller. „Poszanowanie dla różnorodności musi przejawiać się w codziennych zachowaniach. Nie wszędzie jest to oczywiste” — dodał Brudermüller.

Różnorodność i kultura włączania mają także duże znaczenie w BASF w Polsce. Od ubiegłego roku BASF Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w ramach współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas Tygodnia Otwartości w listopadzie 2020 roku oficjalnie zainaugurowano subportal Diversity & Inclusion w ramach serwisu intranetowego BASF Polska. Na tym portalu można znaleźć obszerne informacje o realnych działaniach naszej w firmy w tym zakresie. A ostatnio szerokim echem odbiła się kampania wewnętrzna i zewnętrzna Chemia jest Kobietą, która ma za zadanie łamanie stereotypów o typowo męskich zawodach i branżach, a także promuje kariery i rozwój osobisty naszych koleżanek z BASF Polska.

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2021