17 stycznia 2023
Media

BASF Polska i Politechnika Śląska będą realizować wspólne inicjatywy edukacyjne i badawczo-rozwojowe

W dniu 11 stycznia 2023 roku BASF Polska oficjalnie podpisała umowę o podjęciu współpracy z Politechniką Śląską.  Z ramienia uczelni umowę podpisał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, natomiast firmę BASF reprezentowała Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska. 

Naszym wspólnym celem jest przede wszystkim rozpoczęcie dialogu w celu identyfikowania tematów badawczo-rozwojowych oraz poszukiwanie możliwości do realizacji integrujących nas projektów edukacyjnych. Ponadto razem z uczelnią planujemy uruchomienie zajęć dydaktycznych, szereg spotkań z ekspertami oraz udział w panelach tematycznych na konferencjach.

Nie było to pierwsze spotkanie uczelni i firmy BASF Polska. Na zaproszenie Politechniki Śląskiej, już w 2019 roku przeprowadzony został przez ekspertów z BASF Polska, wykład nt. zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej dla studentów Wydziału Chemicznego. Firma brała również udział w sesji posterowej zorganizowanej przez uczelnię, podczas której studenci Politechniki prezentowali wyniki swoich prac dyplomowych.

Wierzymy, że podjęcie tej współpracy to perspektywa długofalowa i przynosząca możliwości rozwoju dla obu stron.