17 października 2023
Media

BASF Polska na Europejskim Forum Nowych Idei

W dniach 11-13 października w Sopocie odbywało się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), jedna z najważniejszych konferencji biznesowych w Polsce i ceniona w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ten kongres co roku gromadzi ponad 500 uczestników ze świata biznesu, polityki, ale także kultury i nauki. To co odróżnia EFNI od innych konferencji biznesowych w Polsce, to właśnie to połączenie krytycznych tematów gospodarczych, politycznych i społecznych z dużą dawką rozmów o kulturze, spotkań z laureatami nagród kulturalnych i reprezentantami wielu dziedzin współczesnej nauki. 

Tradycyjnie jak na duży i ważny Kongres przystało, BASF Polska była obecna prezentując tematy ważne dla firmy w ujęciu globalnym i lokalnym. Pierwszym akcentem EFNI dla BASF był panel zatytułowany "Wyzwania geopolityczne hamulcem zielonej transformacji" z udziałem takich firm i organizacji jak: BASF, bp, Deutsche Bank, SGH Warsaw School of Economics oraz Komisji Europejskiej. BASF reprezentowała w tej dyskusji Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca firmy w Polsce. Na początku panelu Prezeska powtórzyła niedawno wyrażone stanowisko BASF w temacie konkurencyjności europejskiego przemysłu. Wynika z niego, że europejski przemysł praktycznie nie ma już czasu na bezczynność. Musi tu i teraz wspólnie z instytucjami europejskimi oraz państwami członkowskimi: 

  • wprowadzać gruntowne zmiany strukturalne by zapewnić dostęp do przystępnej cenowo energii odnawialnej i surowców,
  • uczynić Europe atrakcyjną dla inwestycji,
  • zapobiegać rozdrobnieniu jednolitego rynku UE
  • opracować inteligentnych ram innowacji

Jeśli te kluczowe priorytety nie trafią szybko na agendę UE i państw unijnych, to "pójdziemy o krok dalej w kierunku zachodu słońca wiodącej pozycji europejskiego przemysłu"! Tym zdecydowanym stwierdzeniem Prezeska BASF Polska zakończyła pierwszą rundę tego panelu przechodząc do bardziej szczegółowego omawiania przykładów proklimatycznych innowacji BASF oraz konkretnych działań koncernu w zakresie zielonej transformacji.

Drugim panelem, w którym zaprezentowaliśmy swoje stanowisko, była dyskusja: „Bezpieczeństwo żywnościowe: wyzwania i rozwiązania”. Tradycyjnie już BASF Polska reprezentował szef działu Agriculture Solutions Cezary Urban (od niedawna zarządzający tym działem w Ukrainie). W bardzo dynamicznym panelu udział wzięli także reprezentanci Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Światowej Organizacji Farmerów EKES Francja.

"Dzięki naszemu portfolio produktów, technologii i usług chcemy pozytywnie przekształcić rolnictwo, aby miało wpływ na systemy rolno-spożywcze, a ostatecznie na społeczeństwo. Aby pomóc rolnikom dziś i jutro znaleźć właściwą równowagę dla sukcesu, zdefiniowaliśmy konkretne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a nasze cele chcemy osiągnąć już do 2030 roku" - deklarował w dyskusji reprezentant BASF.

Europejskie Forum Nowych Idei zakończyło się, ale jesteśmy przekonani, że warto było tam być i pokazać, że BASF Polska nie unika trudnych i aktualnych tematów, a także chętnie wchodzi w dyskusję z politykami i światem nauki, by wspólnie prowadzić firmę w kierunku zielonej i zrównoważonej przyszłości.  

Ostatnia aktualizacja 17 października 2023