20 września 2021
Media

BASF Polska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 7-9 września 2021 odbywała się jubileuszowa, 30-ta edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Forum to nazywane „Polskim Davos” tradycyjnie organizowane było w Krynicy, obecnie zostało przeniesione do Karpacza, a nadal jest to największe wydarzenie polityczno-biznesowe w naszym regionie Europy gromadząc w tej edycji rekordową liczbę 4900 uczestników. 

Wśród nich nie tylko najwyższe władze państwowe z Polski i krajów sąsiedzkich, ale przede wszystkim liczne grono ekspertów z biznesu i nauki koncentrujących się w tym roku na temacie przewodnim: „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Co ważne, większość bloków tematycznych skupiała się wokół zagadnień klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, innowacji, a więc tych tematów, w których aktywnie wypowiada się także BASF Polska.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu BASF Polska był bardzo aktywny występując łącznie w 5 panelach dyskusyjnych oraz kilku wywiadach medialnych. Zaczęliśmy panelem „W poszukiwaniu Polskiej drogi do neutralności klimatycznej” w którym Pani Prezes BASF Polska Katarzyna Byczkowska miała okazję dyskutować m.in. z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką, posłami na Sejm RP Urszulą Pasławską i Janem Krzysztofem Ardanowskim oraz z Prezesami Banku Ochrony Środowiska i Phillips Polska. Katarzyna Byczkowska skoncentrowała się na pokazaniu przykładów drogi BASF do neutralności klimatycznej, zarówno w działaniach globalnych jak i bardziej lokalnych. Podjęła także polemikę w kwestii świadomości biznesu i polityki co do zmian klimatycznych. „- Droga do neutralności klimatycznej to dla korporacji, dla całego biznesu już nie tylko jedna z dostępnych opcji. To na dzisiaj już konieczność wynikająca z odpowiedzialności za walkę ze zmianami klimatycznymi, ale też konieczność biznesowa. Już dzisiaj najwięksi światowi akcjonariusze inwestujący w globalne firmy wyraźnie pokazują, że bez strategii dojścia do neutralności klimatycznej i bez jasno określonych celów i sposobów do niej dojścia – nie ma szans na rozwój i utrzymanie się na zmieniających się rynkach” - podkreśliła Prezes BASF Polska.

Następnym ciekawym panelem była dyskusja pod hasłem Green Manufacturing, a w której BASF reprezentował Jan Garbe, Dyrektor Zakładu Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej. Poza Janem Garbe o zielonej produkcji i jej przykładach w Polsce i globalnie dyskutowali m.in. Anthony Crawford z 3M Wrocław, Ewa Urbaniak z L’Oreal oraz Kamil Wyszkowski, dyrektor UN Global Compact Network Poland. Jan Garbe podkreślił, że polityka klimatyczna Unii i jej przełożenie na poziom krajowy, a potem na poziom firm, przynoszą widoczne dla wszystkich efekty. „- Szukamy rozwiązań na poziomie całego cyklu produkcji tak, by w większym stopniu wykorzystywać odpady, patrzymy więc w którym momencie je wytwarzamy, jak ponownie możemy włączyć je do użycia” – wyjaśnił Garbe. „- Jeśli chodzi o dostawy energii, to BASF podpisał umowę z PGE na dostawy zielonej energii i po lockdownie utworzono w BASF dedykowany zespół energetyczny, który ma zwiększyć wykorzystanie odnawialnej energii do produkcji w zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Polsce”.

Dosłownie pół godziny później ponownie Jan Garbe reprezentował BASF podczas regionalnego panelu dyskusyjnego „Local Champions” związanego z promocją lokalnych liderów na Dolnym Śląsku oraz ich doświadczeniami ze współpracy z lokalną administracją, strefami ekonomicznymi i społecznością. Szef zakładu BASF w Środzie Śląskiej przyznał, że proinwestorska polityka władz Dolnego Śląska, a także dogodne warunki zapewniane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną leżały u podstaw decyzji BASF o inwestycji w tym regionie. „- Przy planowaniu budowy fabryki katalizatorów samochodowych BASF analizowane było wiele lokalizacji, także w krajach ościennych, a jednak finalnie postawiliśmy na Polskę, na Środę Śląską i na pewno nie żałujemy tej decyzji” – powiedział Jan Garbe. „- A teraz kiedy już jesteśmy tutaj z nasza fabryką, ważne jest wymienianie doświadczeń z sąsiadami, ważne jest wspólne budowanie relacji z lokalną społecznością, a szansą mogą być wspólne, lokalne lub regionalne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, którymi można by zasilać coraz więcej zakładów w regionie dolnośląskim” – zakończył Garbe.

W części popołudniowej Forum Ekonomicznego wystąpił także Cezary Urban, Dyrektor Działu Agricultural Solutions w BASF Polska, który mówił o zrównoważonych praktykach w przemyśle rolno-spożywczym. Poruszył ten temat w wywiadzie dla Tygodnika WPROST oraz w trakcie dedykowanego panelu dyskusyjnego z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa a także biznesu. Nasz ekspert zwrócił uwagę na to, że nie ma żywności bez środków ochrony roślin. „- Ważne jest, że biznes ma świadomość, jakie wyzwania przed nami stoją. Nadrzędnym celem powinna być redukcja emisji CO2, a na redukcję emisji można wpływać m.in. skuteczną i nowoczesną agrotechniką, czyli np. zmniejszeniem liczby potrzebnych przejazdów rolnika po polu. Przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi można to zredukować nawet trzykrotnie” – podkreślił Cezary Urban.

Na koniec bogatego w wydarzenia dnia wystąpiła ponownie Pani Prezes BASF Polska, która tym razem zasiadła w panelu organizowanym przez FORBES Polska na temat: „Zrównoważona przyszłość biznesu. Między koniecznością a rozsądkiem: jak wyznaczyć optymalną ścieżkę dojścia firmy do zeroemisyjności”. W bardzo ciekawej i dynamicznej dyskusji Katarzyna Byczkowska zaprezentowała wyjątkowo ambitne cele w zakresie redukcji emisji, jakie zapowiedział BASF, a także wdała się w polemikę na temat przyszłości biznesu, roli wartości w korporacjach, a także nowej filozofii biznesowej w globalnych korporacjach pokazującej, że najważniejsze nie są już rekordy produkcji i maksymalna wydajność, a bardziej wartość tej produkcji, surowa kontrola emisji i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Relacje z wszystkich paneli, dyskusji i całego forum można śledzić na serwisach społecznościowych BASF Polska oraz partnerów Forum.

Ostatnia aktualizacja 20 września 2021