13 września 2022
Media

BASF Polska rozszerza współpracę z uczelniami

12 września br. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku, a BASF Polska. 

Efektem podpisanego porozumienia będzie przeprowadzenie przez pracowników firmy dedykowanych zajęć i wykładów dla studentów oraz pracowników Politechniki, a także obustronna wymiana wiedzy w obszarze najbardziej aktualnych dla branży chemicznej tematów. Jednym z nich będzie próba oceny wpływu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu na polską gospodarkę.

Spotkanie odbyło się w obecności przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którzy zainicjowali kontakt pomiędzy partnerami. 

Za koordynację prowadzonych w ramach porozumienia prac, ze strony BASF Polska, odpowiadają: Kinga Świerad oraz Katarzyna Jedynak (Dział Rozwoju Klienta).

Ostatnia aktualizacja 13 września 2022