20 listopada 2020
Media

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19 listopada Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, oficjalnie podpisała dokument w warszawskim biurze firmy, przy wirtualnej obecności pracowników i Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce. Katarzyna Byczkowska i Marzena Strzelczak opowiedziały o celu tej inicjatywy i jej założeniach. Więcej na ten temat w informacji prasowej.

 

 

Ostatnia aktualizacja 20 listopada 2020