20 września 2023
Media

BASF Polska wśród firm nagrodzonych przez Prezydenta Wrocławia za Społeczną Odpowiedzialność Biznesu podczas XXXII Gali Forum Ekonomicznego w Karpaczu

BASF Polska otrzymała nagrodę za zaangażowanie się we współpracę ze środowiskiem naukowym i rozwój kultury równości we Wrocławiu. Od dwóch lat, w czasie uroczystej gali na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezydent Wrocławia nagradza przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.

7 września 2023 r, na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Prezydent Wrocławia przyznał nagrody: Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Trzy przedsiębiorstwa zostały wyróżnione za swoje podejście do działalności gospodarczej, które nie skupia się tylko na osiąganiu zysków, ale zakłada także działania prospołeczne.

BASF Polska otrzymała wyróżnienie m.in. za wieloletnią współpracę z uczelniami wyższymi w tym z Politechniką Wrocławską, a także za kampanię społeczną „Chemia jest Kobietą”, która od ponad 3 lat ma na celu łamanie stereotypów nt. kobiet w branży chemicznej.

Nagrodę w imieniu BASF Polska odebrały: Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska, oraz Anna Tarasewicz, Regional Head of HR EMEA & Board Member, BASF Catalysts Polska.

W naszych inicjatywach z obszaru społecznej odpowiedzialności skupiamy się na edukacji, ponieważ wiemy, jak istotna jest synergia nauki i biznesu w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości. Z kolei działania z zakresu Diverity& Inclusion, jak kampania społeczna Chemia jest Kobietą, to przykład inicjatywy wspierającej różnorodność i łamiącej stereotypy nie tylko w miejscu pracy, ale w ogóle w branży chemicznej błędnie postrzeganej jako mało kobiecej”, Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska.

Społeczna odpowiedzialność i wrażliwość są częścią naszego DNA. W naszych codziennych działaniach staramy się balansować sukces ekonomiczny z pozytywnym wpływem na otoczenie szczególnie uwzględniając środowisko naturalne oraz lokalną społeczność. Wszystko w myśl zasady tu żyjemy, tu pracujemy, tu pomagamy. Często są to inicjatywy oddolne, inspirowane przez naszych pracowników, które następnie jako jedna wielka drużyna BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions wspólnie realizujemy”, Anna Tarasewicz Regional Head of HR EMEA & Board Member, BASF Catalysts Polska.

Ostatnia aktualizacja 20 września 2023