30 czerwca 2021
Media

BASF Polska wśród Liderów równości rodzicielskiej

Firma BASF wzięła udział w badaniu Polityka Insight: Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo? W raporcie, który powstał we współpracy z Fundacja Share the Care, zaprezentowano wyniki 23 firm, które wspierają swoich pracowników będących rodzicami w dzieleniu się opieką rodzicielską oraz które swoimi działaniami przyczyniają się do budowania świata równych szans i promowania idei work-life balance.

W raporcie zaprezentowano dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację dla innych firm. Wśród 23 liderów równości rodzicielskiej znalazła się także BASF Polska. Jak wynika z raportu paleta dobrowolnych praktyk na rzecz umacniania równości rodzicielskiej w  firmach w  Polsce jest zróżnicowana i  obejmuje zarówno twarde wydatki finansowe, bezpośrednią organizację opieki nad dziećmi, jak i politykę komunikacyjną czy zarządczą. Z zebranych przez Polityka Insight danych wynika, że firmy specjalizują się w poszczególnych obszarach i rzadko inwestują w więcej niż dwa, co stwarza pole do dalszej pracy.

Więcej informacji o raporcie pod linkiem: Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo? - Polityka Insight

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2021