Global Home
16 czerwca 2023
Media

BASF Polska z Białym Listkiem CSR

Już po raz 12. tygodnik POLITYKA, firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili polskich liderów ESG (ang. Environmental, Social and Governance) w ramach zestawienia Listków CSR POLITYKI – jednej z najstarszych tego typu inicjatyw na rynku. Da BASF Polska to już 7 biały listek z rzędu.

Wśród wyróżnionych firm ponad 90 proc. posiada aktualny, wdrożony i adekwatny dla działalności w Polsce dokument definiujący m.in. kierunki, priorytety, cele, mierniki i zadania związane z zarządzaniem firmą w sposób zgodny z ESG oraz społecznie odpowiedzialny. Ankietowane spółki w większości mają jasno zdefiniowaną strukturę zarządzania tym obszarem, a odpowiedzialność za realizację poszczególnych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dotyczących ESG spoczywa na jednym z członków zarządu aż 82 proc. z nich. Co dowodzi, jak strategiczne miejsce zajmuje zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju w organizacjach.

Link do całego raportu: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2215428,1,czas-na-zdecydowane-dzialania.read  

Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2023