10 czerwca 2021
Media

BASF Polska z Białym Listkiem CSR Polityki

9 czerwca 2021 roku już po raz dziesiąty tygodnik Polityka przyznał listki CSR firmom, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju. Gala przyznania Listków CSR i wręczenia okolicznościowych dyplomów odbyła się w redakcji „Polityki” we wtorek 8 czerwca i była transmitowana także na Facebooku.

 

Tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnił 92 firmy, które w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu spełniają wysokie kryteria. BASF Polska znalazła się w gronie ponad 50 firm, którym przyznano Biały Listek CSR. To już 5 Biały Listek dla firmy na przełomie ostatnich 6 lat.

 

Jury przyglądało się na jakim etapie transformacji są polskie firmy. Czy działają w oparciu o strategiczne podejście do ESG? Czy i w jaki sposób wdrażają konkretne rozwiązania zarządcze związane z dekarbonizacją i ochroną klimatu? Oraz czy firma uwzględnia w ramach transformacji odpowiedzialności również relacje w szerszym łańcuchu wartości – z dostawcami, klientami, partnerami oraz instytucjami publicznymi? Podobnie jak w zeszłych latach analizowano, czy firma ma zdefiniowany kodeks etyki i czy przestrzegają go pracownicy oraz podmioty, z którymi współpracuje. Badano także, czy firmy wdrażają praktyki w obszarach, takich jak ład korporacyjny, prawa człowieka, uczciwość biznesowa. I czy przestrzegają praw pracowniczych, mają opracowane systemy ocen, awansów i zarządzania różnorodnością.

 

Więcej o Listkach CSR Polityki można przeczytać pod linkiem: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/2121987,1,listki-csr-polityki-przyznane-w-wyjatkowym-czasie.read

Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2021