2 sierpnia 2022
Media

Cezary Urban mianowany Przewodniczącym Zarządu PSOR

Miło nam poinformować, że od niedawna szef działu Agricultural Solutions sprawuje dodatkową funkcję – Przewodniczącego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Gratulujemy!

Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na dwuletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

Obecny skład zarządu:

  • Cezary Urban – Przewodniczący Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
  • Antoine Bernet – Członek Zarządu
  • Moshe Fish – Członek Zarządu
  • Dariusz Sip – Członek Zarządu


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Stowarzyszenie realizuje zadania i projekty informacyjno-edukacyjne adresowane do użytkowników środków ochrony roślin. Projekty PSOR, podejmowane w imieniu producentów środków ochrony roślin dotyczą bezpieczeństwa użytkownika środków ochrony roślin przed, w trakcie i po ich stosowaniu a także odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami po tych środkach.

Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie: https://psor.pl/

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2022