30 października 2020
Media

Dr Agata Kruszec, Market Development Coordinator & Project Manager w BASF Polska ekspertem na konferencji BIOCOMPACK zorganizowanej przez Centrum Badawczo Rozwojowe Opakowań w dniach 26-28 października 2020 r.

Biodegradowalne i kompostowalne rozwiązania BASF dla branży opakowaniowej, działanie w całym w łańcuchu wartości, spożywcza folia ecovio, biodegradowalne kapsułki do kawy oraz przykłady projektów realizowanych z naszymi partnerami – o tym wszystkim opowiedziała ekspertka BASF Polska, dr Agata Kruszec podczas konferencji BIOCOMACK. Było to końcowe spotkanie realizowanego w latach 2017-2020 międzynarodowego projektu Biocompack-CE, którego celem było zapewnienie silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących opakowań wykonanych z kompozycji papieru i tworzyw polimerowych.

 

„Wdrażanie rozwiązań biodegradowalnych wymaga przede wszystkim szczegółowego przemyślenia możliwych aplikacji, a co za tym idzie – pogłębionego dialogu z interesariuszami całego łańcucha dostaw. W podejściu BASF kierujemy się trzema głównymi zasadami przy realizacji projektów aplikacyjnych z naszymi partnerami. Przede wszystkim nasze rozwiązania wspierają i upraszczają selektywną zbiórkę bioodpadów, dlatego też promujemy zastosowania w obszarze cyklu żywieniowego. Po drugie, aplikacje te mają za zadanie zapobiegać mikroplastikom w strumieniu odpadów organicznych, jak i w aplikacjach rolniczych. Po trzecie zaś – mają zastępować istniejące rozwiązania w tych obszarach, w których nie istnieje efektywny recykling mechaniczny. Z takiego podejścia wynika rozwój i wdrażanie biodegradowalnych i w pełni kompostowalnych aplikacji na bazie naszego tworzywa ecovio®, np. jednorazowe kubki z powleczonego papieru, kapsułki do kawy, czy folia spożywcza”, powiedziała dr Agata Kruszec, Market Development Coordinator & Project Manager w BASF Polska.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja 30 października 2020