5 listopada 2020
Media

Ekspert BASF Polska na debacie Pulsu Biznesu nt. zielonej strategii jako przewadze konkurencyjnej

4 listopada 2020 r. odbyła się debata online organizowana przez dziennik Puls Biznesu w ramach projektu Zielona Gospodarka. Jego celem jest pokazanie czym dla polskiego biznesu jest odpowiedzialność ekologiczna i jak firmy starają się ją realizować. W spotkaniu, z ramienia BASF Polska uczestniczył Marek Jagieła, Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku BASF Polska.

Podczas debaty zaproszeni do rozmowy goście mieli okazję dyskutować m.in. na temat kosztów wdrażania ekologicznych rozwiązań i sposobów ich finansowania. Uczestnicy debaty poruszyli także temat istoty roli działów Badań i Rozwoju w poszukiwaniu ekologicznych innowacji i tego jak wpisują się te działania w budowanie przewagi konkurencyjnej. Rozmowy dotyczyły również tego, czy kontrahenci zwracają uwagę na to, czy firma redukuje swój wpływ na środowisko, oraz czy rynek oczekuje od biznesu wprowadzania ekologicznych strategii.

„Odpowiedzialnością branży chemicznej, ale także całego przemysłu jest wprowadzanie innowacji dla środowiska. W procesie ich tworzenia, już na etapie planowania inwestycji w ekologiczne rozwiązania - dialog z klientami jest kluczowy. Warto także, z perspektywy globalnej firmy chemicznej, podejmować zawsze istniejące ryzyko niepowodzenia projektów z działu Badań i Rozwoju, gdyż ewentualne korzyści z ich powodzenia są ogromne i istotne dla ochrony środowiska”, powiedział Marek Jagieła, Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku BASF Polska.

W debacie wzięli także udział:

Ewa Chodkiewicz, specjalista ds. zrównoważonej gospodarki WWF Polska

Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP

Łukasz Kolano, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Poland

Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity 

Aleksander Piniński, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Santander Bank Polska

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2020