9 października 2020
Media

Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI)

2 października odbyła się 9,5 (bo prowadzona tylko online) edycja Europejskiego Forum Nowych Idei,  jednej z największych w tej części kontynentu konferencji poświęconej globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.

“Od Green Deal do Good Deal. Wyzwania i szanse związane z Europejskim Zielonym Ładem” – to w tej sesji plenarnej, w której wystąpienie wprowadzające wygłosił Minister Klimatu Michał Kurtyka, Katarzyna Byczkowska miała okazję dyskutować nt. inicjatyw wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście wyzwań i szans stojących przed przedsiębiorstwami – transformacja energetyczna, technologiczna i społeczna.

„Zielony Ład będzie dobrą i skuteczną strategią tylko wtedy, gdy pozwoli osiągnąć cele środowiskowe, a jednocześnie przemysł europejski utrzyma swoją konkurencyjność i miejsca pracy. Potrzebujemy mądrych regulacji, opartych na danych naukowych i szczególnego spojrzenia na sektory energochłonne, takie jak branża chemiczna, w których koszty transformacji będą szczególnie wysokie”, powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska.

Katarzyna Byczkowska, wskazała, że nawet najlepsze innowacje potrzebują wsparcia regulacyjnego. BASF rozwija technologię recyclingu chemicznego (#ChemCycling), która pozwala na ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych nienadających się do standardowego, mechanicznego odzysku. Odpady przetwarzane są na olej pirolityczny i produkty gazowe, które następnie są używane jako surowce, zastępując surowce kopalne. Dzięki tej metodzie recyclingowi będzie można poddać dużo większą liczbę tworzyw, również te niejednorodne czy zabrudzone. Aby ta technologia mogła się rozwijać w całej UE potrzebne są jednak ramy i zachęty regulacyjne.

Ochrona klimatu stanowi istotny element strategii BASF. Do końca 2021 r. zamierzamy podawać swoim klientom całkowite wartości emisji CO2 wszystkich swoich produktów. Ślad węglowy obejmuje sumę emisji gazów cieplarnianych związanej z danym produktem – od zakupu surowca, poprzez wykorzystanie energii w procesach produkcyjnych, aż do chwili gdy produkt opuszcza fabrykę by trafić do odbiorcy. Naszym celem jest utrzymanie stałego poziomu emisji związanych z produkcją do 2030 r. bez uszczerbku dla dynamiki rozwoju firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Ostatnia aktualizacja 9 października 2020