27 października 2021
Media

Katarzyna Byczkowska i Cezary Urban wzięli udział w Europejskim Forum Nowych Idei 2021

22 października zakończyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Europejskiego Forum Nowych Idei. Jest to jedna z największych konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Podczas EFNI przywódcy polityczni, liderzy biznesowi oraz autorytety naukowe debatują na temat wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. 

Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska - Katarzyna Byczkowska, wzięła udział w trzech panelach. W pierwszym z nich: „Biznes 2030-2050: ograniczone zasoby, nieograniczone możliwości” miała okazję dyskutować  o tym co robić by dbając o środowisko, rozwijać gospodarkę.

Drugim panelem, w którym brała udział Katarzyna Byczkowska był „Trójkąt Weimarski Kobiet”, w którym prelegentki rozmawiały o inicjatywach, w które Polki, Niemki i Francuzki mogą się wspólnie zaangażować, aby rozwijać biznesowo, technologicznie oraz gospodarczo te trzy państwa.

„Firma BASF zadeklarowała 25% redukcji emisji CO2 do 2030 roku i neutralność klimatyczną do 2050 roku. Wierzę, że podołamy temu wyzwaniu, jednak nie zrobimy tego sami. Przemysł chemiczny jest wysoce energochłonny. Zapotrzebowanie na energię naszego największego zakładu produkcyjnego w Europie, w Ludwigshafen, wynosi tyle co 1% konsumpcji całych Niemiec. Opracowanie nowych niskowęglowych technologii procesowych np. poprzez elektryfikację powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Dlatego mamy nadzieję, że UE przyśpieszy działania związane z produkcją zielonej energii i ułatwi firmom produkcyjnym przechodzenie na OZE.”- powiedziała Katarzyna Byczkowska w panelu „Czy jesteśmy gotowi na „Fit for 55””.

BASF Polska reprezentowana była również przez Cezarego Urbana, Dyrektora Działu Agricultural Solutions. Podczas panelu „Farm to fork. Ile będzie nas kosztować zielone rolnictwo”, dyskutował o bezpieczeństwie żywności, po okresie pandemicznym.

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyzwań klimatycznych i środowiskowych związanych z produkcją żywności. Jednak we wdrażaniu strategii „Od pola do stołu” należy wziąć pod uwagę różny punkt startowy poszczególnych krajów. Np. zużycie środków ochrony roślin w Polsce jest zdecydowanie niższe niż średnia UE. Jednocześnie produktywność naszych gospodarstw rolnych jest jedną z najniższych w UE – to rezultat rozdrobnienia, ale także niższej przeciętnej jakości gleb oraz krótszego okresu wegetacji. Ograniczenie narzędzi dostępnych rolnikom spowoduje spadek produkcji i ograniczenie ich dochodów. Dlatego lepszą metodą jest wdrażanie zasad zintegrowanej produkcji oraz rolnictwa precyzyjnego np. w postaci inteligentnych opryskiwaczy. Wymaga to jednak wsparcia finansowego dostępnego dla rolników. W przeciwnym razie na nowe technologie będą mogły sobie pozwolić tylko nieliczne największe gospodarstwa.”- powiedział Cezary Urban.

Co roku na EFNI gromadzi się ponad 1000 gości z całego świata. Podczas wielu godzin wystąpień specjaliści dyskutują o wyzwaniach, które czekają na współczesną Europę. Jest to platforma, na której zderzyć się mogą przedstawiciele różnych firm, poglądów oraz gałęzi przemysłu, dzięki czemu Unia Europejska może się stawać silniejszym podmiotem na świecie. 

Ostatnia aktualizacja 27 października 2021