24 maja 2019
Media

Katarzyna Kędzierska laureatką tytułu "Kobieta w Logistyce 2018"


20 maja 2019 roku, w trakcie 8. Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się w Janowie Podlaskim, przyznano tytuł „Kobieta w Logistyce 2018”. Tytuł i statuetka w kategorii “Kobieta w Logistyce 2018 - odbiorca usług TSL” otrzymała Katarzyna Kędzierska, dyrektor działu Customer Service, Supply Chain & Logistics Central Europe, BASF Polska. 


Katarzyna Kędzierska, dyrektor działu Customer Service, Supply Chain & Logistics Central Europe, BASF Polska

Z logistyką związana od ponad 10 lat. Samodzielnie reorganizowała i optymalizowała pracę działu logistyki i customer service w BASF Polska. Jak napisał jej zespół w zgłoszeniu do statuetki - to osoba na której wsparcie zawsze można liczyć i to zarówno w kwestiach operacyjnych jak i prawnych. Katarzyna Kędzierska inicjuje i znakomicie koordynuje wprowadzane zmiany dzięki szerokiemu spojrzeniu na problem i kompleksowemu podejściu do współpracy z innymi działami w BASF. Nigdy nie poddaje się atmosferze chaosu i nieustających problemów płynących z rynku usług logistycznych. Chłodnym okiem błyskawicznie analizuje sytuację, układa i wdraża plan naprawczy albo usprawniający, licząc się przy tym z opiniami i sugestiami podwładnych oraz współpracowników, jednocześnie pokonując pewną bezwładność decyzyjną ogromnej korporacji. Wolne chwile Pani Kasia spędza z rodziną albo podróżuje poznając świat.

O wyróżnieniu „Kobieta w Logistyce roku”
Wyróżnienie tytułem "Kobieta w Logistyce roku…." przyznawane jest od roku 2011 przez portal Pracujwlogistyce.pl w ramach Forum Kobiet w Logistyce. Oceny dokonuje kapituła, powoływana przez redakcję Pracujwlogistyce.pl. Do ubiegania się o tytuł „Kobieta w Logistyce roku” mogą zgłaszać się kandydatki, które posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze usług TSL. Zgłoszenia można było dokonać poprzez ankietę udostępnioną przez organizatora na stronie www.kobietywlogistyce.pl. Ocenie podlegało 5 pytań z obszarów: przebieg kariery zawodowej, osiągnięte sukcesy zawodowe / społeczne w roku 2018, działalność na rzecz wsparcia rozwoju zawodowego kobiet, hobby / pasje oraz odpowiedź na pytanie: czemu zgłoszona kandydatka zasługuje na tytuł „Kobieta w Logistyce 2018”. Celem wyróżnienia jest promowanie kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego oraz zaangażowania ich w rozwój branży logistycznej, a przede wszystkim uhonorowanie ich sukcesów i działalności za rok poprzedni. 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Katarzyna Kędzierska 2.jpg
Katarzyna Kędzierska
Ostatnia aktualizacja 24 maja 2019